T.C.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-43200378-235.02-422716
Konu: Rusya Geçiş Belgeleri

10.06.2022/43200378
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmaları ve bu anlaşmalara bağlı olarak imzalanan Protokoller kapsamında Bakanlığımızca temin edilen geçiş belgelerinin ülkemiz taşımacılarına dağıtım işlemleri, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.

Buna göre, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda, Temmuz ayında kullanıma açılacak olan Rusya ikili geçiş belgelerinin yazımız tarihi itibariyle kullanıma açılması söz konusu Yönerge’nin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına

Bilgi:
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve
Acenteleri Derneği
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü için tıklayınız.