Search
Close this search box.

Gizli Kameraların Tasfiyesi Hakkında

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : E-22263645-380.09.01-
Konu : Gizli Kameraların Tasfiyesi

08.09.2022 / 77934782
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 03.09.2013 tarihli ve 2269 sayılı yazımız.
b) 01.03.2017 tarihli ve 23022396 sayılı yazımız.
c) 01.11.2021 tarihli ve 68658696 sayılı yazımız

Bakanlık Makamından alınan 15.08.2022 tarihli 77600491 sayılı Onayla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelen gizli ses/görüntü kaydetmeye mahsus cihazların kolluk birimlerine tahsisi, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri gereğince tasfiyelik hale gelen söz konusu eşyanın ise yine kolluk birimlerine özel yolla tasfiye edilmesi, bu yollarla tasfiye edilemeyen eşyanın ise yeniden ihraç amaçlı satışa çıkarılması, satılamaması durumunda ise imha edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu itibarla, gizli ses/görüntü kaydetmeye mahsus cihazlardan,

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelenler ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri kapsamında müsadere kararı kesinleşmiş olanların Tasfiye Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca kolluk birimlerine bedelsiz tahsisi,

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelmiş ancak müsadere kararı bulunmayan ya da henüz kesinleşmemiş olanların ise anılan Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca bedelinin sahibine iadesine kararı verilmesi halinde ilgili kurum tarafından ödenmek üzere kolluk birimlerine özel yolla tasfiyesi,

– Bu yollarla tasfiye edilemeyenlerin yeniden ihraç amaçlı satışa sunulması, satılamaması durumunda ise imha edilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile söz konusu eşyanın tahsis/özel yolla tasfiye talepleri karşılanmadan önce Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesini rica ederim.

Oğuzhan ŞATIROĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Destek Hizmetleri Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top