Search
Close this search box.

Tarım Ürünlerine İlişkin Dir Uygulamaları Beyannameye Onay

Kaydet
Kapat

TARIM ÜRÜNLERINE İLIŞKIN DİR UYGULAMALARI BEYANNAMEYE ONAY

DİR kapsamında önce ithalat şartı bulunan tarım ürünlerinin anılan rejim kapsamındaki ihracatında; İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alanların kayıt aşamasında, söz konusu listede yer almayanların ise açılan gümrük beyannamelerinin birlik onayı aşamasında ihracat beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrolün sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda başvuru konusu beyannameye kayıt/birlik onayı verilmemesi ve bu hususta e-birlik sisteminde ilgili tedbirlerin alınması talimatlandırıldığı 22.06.2022 tarihli duyurumuzla bildirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığından alınan yazıda bu defa, bahsi geçen ürünlerin gümrük beyannamelerinin ihracatçı birlikleri tarafından onaylanması aşamasında, ihracat beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrolünün ihracatçı birliklerince sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda beyannameye onay verilmemesi talimatlandırılmıştır.

Bu doğrultuda, onay işlemlerinin mesai sonrası ve hafta sonu olması durumunda yapılacak ön kontrollerin sağlıklı olmayacağı Genel Sekreterliğimizce mütalaa edilmiş olup, mesai sonrası ve hafta sonu olası onay taleplerinin, takip eden ilk iş günü karşılanmasına karar verilmiştir.

EK: Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları Hk. Duyurular

https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=293780962202289152216
https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=353399121202262292018


  

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top