GTİP 35.01 / 35.07 (Albüminoid Maddeler; Değişikliğe Uğramış Nişasta Esaslı Ürünler; Tutkallar; Enzimler)

  16
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  35.01Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları:
  3501.10– Kazein:
  3501.10.10.00.00– – Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar
  3501.10.50.00.00– – Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya mahsus olanlar
  3501.10.90.00.00– – Diğer kazeinler
  3501.90– Diğerleri:
  3501.90.10.00.00– – Kazein tutkalları
  – – Diğerleri
  3501.90.90.00.11– – – Sodyum kazeinat
  3501.90.90.00.19– – – Diğerleri
  35.02Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80’den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albümi natlar ve diğer albümin türevleri:
  – Yumurta albümini (ovalbümin):
  3502.11– – Kurutulmuş
  3502.11.10.00.00– – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
  3502.11.90.00.00– – – Diğerleri
  3502.19– – Diğerleri:
  3502.19.10.00.00– – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
  3502.19.90.00.00– – – Diğerleri
  3502.20– Süt albümini (iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil) :
  3502.20.10.00.00– – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler
  – – Diğerleri:
  3502.20.91.00.00– – – Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)
  3502.20.99.00.00– – – Diğerleri
  3502.90– Diğerleri:
  – – Albüminler (yumurta albümini “ovalbümin” ve süt albumini “laktalbümin hariç):
  3502.90.20.00.00– – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler
  3502.90.70.00.00– – – Diğerleri
  3502.90.90.00.00– – Albüminatlar ve diğer albümin türevleri
  3503.00Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jela tin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç):
  – Jelatin ve jelatin türevleri:
  3503.00.10.10.00– – Jelatin
  3503.00.10.20.00– – Jelatin türevleri
  – Diğerleri
  3503.00.80.00.11– – Katı ihtiyokol
  3503.00.80.00.12– – Kemik tutkalları
  3503.00.80.00.19– – Diğerleri
  3504.00Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtil meyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)
  3504.00.10.00.00– Bu faslın 1 no’lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri
  – Diğerleri :
  3504.00.90.00.11– – Thaumatine
  3504.00.90.00.19– – Diğerleri
  35.05Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlen miş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi) ; esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:
  3505.10– Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar:
  3505.10.10.00.00– – Dekstrinler
  – – Tadil edilmiş diğer nişastalar:
  3505.10.50.00.00– – – Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar
  – – – Diğerleri
  3505.10.90.00.11– – – – Kavrulmuş veya çözünebilen nişastalar
  3505.10.90.00.19– – – – Diğerleri
  3505.20– Tutkallar:
  – – Ağırlık itibariyle % 25’den az nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:
  3505.20.10.10.00– – – Leykom
  3505.20.10.90.00– – – Diğerleri
  – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 55 ‘den az nişasta dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:
  3505.20.30.10.00– – – Leykom
  3505.20.30.90.00– – – Diğerleri
  – – Ağırlık itibariyle % 55 veya daha fazla fakat % 80’den az nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:
  3505.20.50.10.00– – – Leykom
  3505.20.50.90.00– – – Diğerleri
  – – Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:
  3505.20.90.10.00– – – Leykom
  3505.20.90.90.00– – – Diğerleri
  35.06Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler:
  3506.10– Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler :
  3506.10.00.10.00– – Soğuk tutkal
  – – Diğerleri
  3506.10.00.90.11– – – Solvent içerenler
  3506.10.00.90.19– – – Diğerleri
  – Diğerleri:
  – – Esası kauçuk veya 39.01 ila 39.13 pozisyonlarının polimerleri olan yapıştırıcılar:
  3506.91.10.00.00– – – Sadece veya esas itibarıyla düz panel göstergelerin veya dokunmatik ekran panellerinin imalinde kullanılan türdeki optik kullanıma uygun filmsiz ve optik kullanıma uygun geçici sıvı tutkallar
  – – – Diğerleri:
  3506.91.90.10.00– – – – Soğuk tutkal
  – – – – Diğerleri:
  3506.91.90.90.11– – – – – Polivinil asetat esaslı emülsiyonlar (ahşap malzemeler için)
  3506.91.90.90.12– – – – – Sentetik reçineli (fenolik ve amino reçineleri) ahşap malzemeler için
  3506.91.90.90.13– – – – – Solvent içerenler
  3506.91.90.90.19– – – – – Diğerleri
  3506.99– – DiğerIeri :
  3506.99.00.10.00– – – Çiriş
  – – – Diğerleri
  3506.99.00.90.11– – – – Solvent içerenler
  3506.99.00.90.19– – – – Diğerleri
  35.07Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler:
  3507.10.00.00.00– Peynir mayası ve bunun konsantreleri
  3507.90– Diğerleri:
  3507.90.30.00.00– – Lipoprotein lipaz; Aspergillus alkalin proteaz
  – – Diğerleri
  3507.90.90.00.11– – – Pepsin
  3507.90.90.00.12– – – Malt enzimleri
  3507.90.90.00.13– – – Trombin
  3507.90.90.00.19– – – Diğerleri
  image_pdfimage_print