GTİP 34.01 / 34.07 (Sabunlar, Yüzey-Aktif Organik Maddeler, Yıkama Müstahzarları, Yağlama Müstahzarları, Suni Mumlar, Müstahzar Mumlar, Temizleme veya Bakım Müstahzarları, Işık Temini İçin Kullanılan Her Türlü Mumlar ve Benzerleri, Model Yapmaya Mahsus Her Türlü Patlar, “Dişçi Mumları” ve Alçı Esaslı Dişçilik Müstahzarları)

  19
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  34.01Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin);cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin);sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,vatka,keçe ve dokunmamış mensucat :
  – Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar ve sabun veya deterjan emdi rilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat:
  3401.11– – Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) :
  3401.11.00.10.00– – – Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka
  3401.11.00.20.00– – – Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
  3401.11.00.30.00– – – Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
  3401.11.00.90.00– – – Diğerleri
  3401.19– – Diğerleri :
  – – – Sabun ve deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt vatka, keçe ve dokunmamış mensucat :
  3401.19.00.11.00– – – – Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka
  3401.19.00.12.00– – – – Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
  3401.19.00.13.00– – – – Deterjan veya sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
  3401.19.00.90.00– – – Diğerleri
  3401.20– Diğer şekillerdeki sabunlar:
  3401.20.10.00.00– – İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar
  – – Diğerleri :
  3401.20.90.10.00– – – Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar
  – – – Diğerleri
  3401.20.90.90.11– – – – Sıvı sabunlar
  3401.20.90.90.19– – – – Diğerleri
  3401.30.00.00.00– Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş,yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin)
  34.02Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstahzarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç) :
  – Yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getiril miş olsun olmasın):
  3402.11– – Anyonlu olanlar :
  3402.11.10.00.00– – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50’den fazla olmayan disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler
  – – – Diğerleri:
  3402.11.90.10.00– – – – Sülforezinatlar ve sülfooleatlar
  – – – – Diğerleri
  3402.11.90.90.11– – – – – Lineer alkil benzen sülfonik asitler
  3402.11.90.90.12– – – – – Dodesil benzen sülfonik asit
  3402.11.90.90.19– – – – – Diğerleri
  3402.12.00.00.00– – Katyonlu olanlar
  3402.13.00.00.00– – İyonlu olmayanlar
  3402.19– – Diğerleri :
  3402.19.00.10.00– – – Türk kırmızısı yağı
  3402.19.00.90.00– – – Diğerleri
  3402.20– Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar:
  – – Yüzeyaktif müstahzarlar
  3402.20.20.00.11– – – Sabun içerenler
  3402.20.20.00.12– – – Sabun içermeyenler
  – – Yıkama ve temizleme müstahzarları
  3402.20.90.00.15– – – Sabun içerenler
  3402.20.90.00.16– – – Sabun içermeyenler
  3402.90– Diğerleri:
  – – Yüzeyaktif müstahzarlar
  3402.90.10.00.11– – – Sabun içerenler
  – – – Sabun içermeyenler:
  3402.90.10.00.13– – – – %50 ila %80 arasında yüzey aktif madde içerenler
  3402.90.10.00.14– – – – Diğerleri
  – – Yıkama ve temizleme müstahzarları
  3402.90.90.00.15– – – Sabun içerenler
  3402.90.90.00.16– – – Sabun içermeyenler
  34.03Yağlama müstahzarları (Esası yağ olan; kesici aletleri yağlamaya mahsus müstahzarlar, civata veya somun gevşetme müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarını ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç):
  – Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler :
  3403.11.00.00.00– – Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
  3403.19– – Diğerleri:
  3403.19.10.00.00– – – Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
  3403.19.20.00.00– – – Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
  3403.19.80.00.00– – – Diğerleri
  – Diğerleri:
  3403.91.00.00.00– – Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstah zarlar
  3403.99.00.00.00– – Diğerleri
  34.04Suni mumlar ve müstahzar mumlar:
  3404.20.00.00.00– Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler
  3404.90– Diğerleri:
  – – Müstahzar mumlar (mühür mumları dahil):
  3404.90.00.11.00– – – Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar
  3404.90.00.19.00– – – Diğerleri
  3404.90.00.90.00– – Diğerleri
  34.05Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları ve benzeri müstah zarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya gözenekli kauçuk şeklinde olsun olmasın) (34.04 pozisyonundaki mumlar hariç):
  3405.10– Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila veya ben zeri müstahzarlar
  3405.10.00.00.11– – Ayakkabı boya ve cilaları
  3405.10.00.00.12– – Deri boya ve cilaları
  3405.10.00.00.19– – Diğerleri
  3405.20.00.00.00– Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanı lan cila ve benzeri müstahzarlar
  3405.30.00.00.00– Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar (metal cilalar hariç)
  3405.40.00.00.00– Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları
  3405.90– Diğerleri:
  3405.90.10.00.00– – Metal cilaları
  3405.90.90.00.00– – Diğerleri
  3406.00Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri:
  3406.00.00.20.00– Balmumundan mumlar
  3406.00.00.80.00– Diğerleri
  3407.00Model patları (çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar dahil); takım halinde, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış veya plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunan “dişçilik mumu” veya diş ölçü maddeleri denilen müstahzarlar; dişçilikte kullanılan alçı esaslı (kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfattan) diğer müstahzarlar
  3407.00.00.10.00– Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
  – Diğerleri
  3407.00.00.90.11– – Dişçilik mumu
  3407.00.00.90.12– – Model yapmaya mahsus patlar
  3407.00.00.90.13– – Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
  3407.00.00.90.14– – Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
  3407.00.00.90.19– – Diğerleri
  image_pdfimage_print