GTİP 01.01 / 01.06 (Canlı Hayvanlar)

  53
  image_pdfimage_print
  FasılNoFasıl Açıklaması
  01.01Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar:
  – Atlar:
  0101.21.00.00.00– – Damızlıklar
  0101.29– – Diğerleri :
  0101.29.10.00.00– – – Kesimlik atlar
  0101.29.90.00.00– – – Diğerleri
  0101.30– Eşekler:
  0101.30.00.10.00– – Damızlıklar
  0101.30.00.90.00– – Diğerleri
  0101.90– Diğerleri:
  0101.90.00.10.00– – Damızlıklar
  0101.90.00.90.00– – Diğerleri
  01.02Canlı büyükbaş hayvanlar:
  – Sığırlar
  0102.21– – Damızlıklar :
  0102.21.10.00.00– – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)
  0102.21.30.00.00– – – İnekler
  0102.21.90.00.00– – – Diğerleri
  0102.29– – Diğerleri:
  0102.29.05.00.00– – – Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar
  – – – Diğerleri:
  0102.29.10.00.00– – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler
  – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler:
  0102.29.21.00.00– – – – – Kesimlik olanlar
  0102.29.29.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler:
  0102.29.41.00.00– – – – – Kesimlik olanlar
  0102.29.49.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Ağırlığı 300 kg.ı geçenler:
  – – – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar):
  – – – – – – Kesimlik olanlar:
  0102.29.51.00.11– – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçenler
  0102.29.51.00.19– – – – – – – Diğerleri
  0102.29.59.00.00– – – – – – Diğerleri
  – – – – – İnekler:
  – – – – – – Kesimlik olanlar:
  0102.29.61.00.11– – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar
  0102.29.61.00.19– – – – – – – Diğerleri
  0102.29.69.00.00– – – – – – Diğerleri
  – – – – – Diğerleri:
  – – – – – – Kesimlik olanlar:
  0102.29.91.00.11– – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar
  0102.29.91.00.19– – – – – – – Diğerleri
  0102.29.99.00.00– – – – – – Diğerleri
  – Bufalo:
  0102.31.00.00.00– – Damızlıklar
  0102.39– – Diğerleri :
  0102.39.10.00.00– – – Evcil türler
  0102.39.90.00.00– – – Diğerleri
  0102.90– Diğerleri
  0102.90.20.00.00– – Damızlıklar
  – – Diğerleri :
  0102.90.91.00.00– – – Evcil türler
  0102.90.99.00.00– – – Diğerleri
  01.03Canlı domuzlar:
  0103.10– Damızlıklar
  0103.10.00.10.00– – Evcil damızlıklar
  0103.10.00.90.00– – Diğer damızlıklar
  – Diğerleri:
  0103.91– – Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar:
  0103.91.10.00.00– – – Evcil türler
  0103.91.90.00.00– – – Diğerleri
  0103.92– – Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar:
  – – – Evcil türler:
  0103.92.11.00.00– – – – Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar
  0103.92.19.00.00– – – – Diğerleri
  0103.92.90.00.00– – – Diğerleri
  01.04Canlı koyun ve keçiler:
  0104.10– Koyunlar:
  0104.10.10.00.00– – Damızlıklar
  – – Diğerleri:
  0104.10.30.00.00– – – Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)
  0104.10.80.00.00– – – Diğerleri
  0104.20– Keçiler:
  0104.20.10.00.00– – Damızlıklar
  – – Diğerleri
  0104.20.90.00.13– – – Oğlaklar
  0104.20.90.00.18– – – Diğerleri
  01.05Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar (“Gallus Domesticus” türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]:
  – Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler:
  0105.11– – Horozlar ve tavuklar (“Gallus Domesticus” türü):
  – – – Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler :
  0105.11.11.00.00– – – – Damızlık olanlar
  – – – – Diğerleri
  0105.11.19.00.11– – – – – Etlik
  0105.11.19.00.12– – – – – Yumurtacı
  0105.11.19.00.19– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  – – – – Damızlık olanlar
  0105.11.91.00.11– – – – – Etlik ebeveyn
  0105.11.91.00.12– – – – – Yumurtacı ebeveyn
  0105.11.91.00.19– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  0105.11.99.00.11– – – – – Etlik
  0105.11.99.00.12– – – – – Yumurtacı
  0105.11.99.00.19– – – – – Diğerleri
  0105.12– – Hindiler:
  – – – Damızlık olanlar
  0105.12.00.10.11– – – – Hindi civcivi
  0105.12.00.10.19– – – – Diğerleri
  0105.12.00.90.00– – – Diğerleri
  0105.13.– – Ördekler
  0105.13.00.00.11– – – Damızlık olanlar
  0105.13.00.00.12– – – Diğerleri
  0105.14– – Kazlar
  0105.14.00.00.11– – – Damızlık olanlar
  0105.14.00.00.12– – – Diğerleri
  0105.15– – Beç tavukları
  0105.15.00.00.11– – – Damızlık olanlar
  0105.15.00.00.12– – – Diğerleri
  – Diğerleri
  0105.94– – Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ;
  0105.94.00.10.00– – – Damızlık olanlar
  – – – Diğerleri:
  0105.94.00.90.11– – – – Etlik
  0105.94.00.90.12– – – – Yumurtacı
  0105.94.00.90.19– – – – Diğerleri
  0105.99– – Diğerleri:
  – – – Ördekler:
  0105.99.10.10.00– – – – Damızlık olanlar
  0105.99.10.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Kazlar:
  0105.99.20.10.00– – – – Damızlık olanlar
  0105.99.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Hindiler:
  0105.99.30.10.00– – – – Damızlık olanlar
  0105.99.30.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Beç tavukları:
  0105.99.50.10.00– – – – Damızlık olanlar
  0105.99.50.90.00– – – – Diğerleri
  01.06Canlı diğer hayvanlar:
  – Memeliler:
  0106.11.00.00.00– – Maymunlar (Primatlar)
  0106.12.00.00.00– – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler):
  0106.13.00.00.00– – Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae)
  0106.14– – Tavşanlar veya yabani tavşanlar:
  – – – Evcil tavşanlar:
  0106.14.10.10.00– – – – Damızlıklar
  0106.14.10.90.00– – – – Diğerleri
  0106.14.90.00.00– – – Diğerleri
  0106.19– – Diğerleri:
  0106.19.00.10.00– – – Kobaylar, fareler
  0106.19.00.90.00– – – Diğerleri
  0106.20– Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) :
  0106.20.00.00.11– – Süs kaplumbağası (akvaryum için)
  0106.20.00.00.19– – Diğerleri
  – Kuşlar:
  0106.31.00.00.00– – Yırtıcı kuşlar
  0106.32.00.00.00– – Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil)
  0106.33– – Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae):
  0106.33.00.10.00– – – Damızlıklar
  0106.33.00.90.00– – – Diğerleri
  0106.39– – Diğerleri:
  – – – Güvercinler:
  0106.39.10.10.00– – – – Damızlıklar
  0106.39.10.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  0106.39.80.10.00– – – – Damızlıklar
  0106.39.80.90.00– – – – Diğerleri
  – Böcekler
  0106.41– – Arılar:
  0106.41.00.10.00– – – Damızlıklar
  0106.41.00.90.00– – – Diğerleri
  0106.49– – Diğerleri:
  0106.49.00.00.11– – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler
  0106.49.00.00.19– – – Diğerleri
  0106.90– Diğerleri:
  0106.90.00.10.00– – Damızlıklar
  – – Diğerleri:
  0106.90.00.90.11– – – Kurbağalar
  0106.90.00.90.12– – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler
  0106.90.00.90.19– – – Diğerleri
  image_pdfimage_print