GTİP 02.01 / 02.10 (Etler ve Yenilen Sakatat)

  42
  image_pdfimage_print
  FasılNoFasıl Açıklaması
  02.01Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş):
  0201.10.00.00.00– Karkas ve yarım karkas
  0201.20– Diğer kemikli parçalar:
  0201.20.20.00.00– – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)
  0201.20.30.00.00– – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
  0201.20.50.00.00– – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
  0201.20.90.00.00– – Diğerleri
  0201.30.00.00.00– Kemiksiz
  02.02Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş):
  0202.10.00.00.00– Karkas ve yarım karkas
  0202.20– Diğer kemikli parçalar:
  0202.20.10.00.00– – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)
  0202.20.30.00.00– – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
  0202.20.50.00.00– – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
  0202.20.90.00.00– – Diğerleri
  0202.30– Kemiksiz:
  0202.30.10.00.00– – Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto hariç) oluşmalıdır.]
  0202.30.50.00.00– – Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri
  0202.30.90.00.00– – Diğerleri
  02.03Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
  – Taze veya soğutulmuş:
  0203.11– – Karkas veya yarım karkas :
  0203.11.10.00.00– – – Evcil domuz eti
  0203.11.90.00.00– – – Diğerleri
  0203.12– – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
  – – – Evcil domuz eti:
  0203.12.11.00.00– – – – But ve but parçaları
  0203.12.19.00.00– – – – Kol ve kol parçaları
  0203.12.90.00.00– – – Diğerleri
  0203.19– – Diğerleri:
  – – – Evcil domuz eti:
  0203.19.11.00.00– – – – Ön kısım ve bunların parçaları
  0203.19.13.00.00– – – – Bel kısmı ve bunların parçaları
  0203.19.15.00.00– – – – Karın ve karın parçaları
  – – – – Diğerleri:
  0203.19.55.00.00– – – – – Kemiksiz
  0203.19.59.00.00– – – – – Diğerleri
  0203.19.90.00.00– – – Diğerleri
  – Dondurulmuş:
  0203.21– – Karkas ve yarım karkas:
  0203.21.10.00.00– – – Evcil domuz eti
  0203.21.90.00.00– – – Diğerleri
  0203.22– – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
  – – – Evcil domuz eti:
  0203.22.11.00.00– – – – But ve but parçaları
  0203.22.19.00.00– – – – Kol ve kol parçaları
  0203.22.90.00.00– – – Diğerleri
  0203.29– – Diğerleri:
  – – – Evcil domuz eti:
  0203.29.11.00.00– – – – Ön kısım ve bunların parçaları
  0203.29.13.00.00– – – – Bel kısmı ve bunların parçaları
  0203.29.15.00.00– – – – Karın ve karın parçaları
  – – – – Diğerleri:
  0203.29.55.00.00– – – – – Kemiksiz
  0203.29.59.00.00– – – – – Diğerleri
  0203.29.90.00.00– – – Diğerleri
  02.04Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
  0204.10.00.00.00– Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)
  – Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş):
  0204.21.00.00.00– – Karkas ve yarım karkas
  0204.22– – Diğer kemikli parçalar:
  0204.22.10.00.00– – – Kısa ön çeyrekler
  0204.22.30.00.00– – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
  0204.22.50.00.00– – – But veya yarım but
  0204.22.90.00.00– – – Diğerleri
  0204.23.00.00.00– – Kemiksiz
  0204.30.00.00.00– Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş)
  – Diğer koyun etleri (dondurulmuş):
  0204.41.00.00.00– – Karkas ve yarım karkas
  0204.42– – Kemikli diğer parçalar:
  0204.42.10.00.00– – – Kısa ön çeyrekler
  0204.42.30.00.00– – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
  0204.42.50.00.00– – – But veya yarım but
  0204.42.90.00.00– – – Diğerleri
  0204.43– – Kemiksiz:
  0204.43.10.00.00– – – Kuzu eti
  0204.43.90.00.00– – – Diğerleri
  0204.50– Keçi eti:
  – – Taze veya soğutulmuş:
  0204.50.11.00.00– – – Karkas ve yarım karkas
  0204.50.13.00.00– – – Kısa ön çeyrekler
  0204.50.15.00.00– – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
  0204.50.19.00.00– – – But veya yarım but
  – – – Diğerleri:
  0204.50.31.00.00– – – – Kemikli parçalar
  0204.50.39.00.00– – – – Kemiksiz parçalar
  – – Dondurulmuş:
  0204.50.51.00.00– – – Karkas ve yarım karkas
  0204.50.53.00.00– – – Kısa ön çeyrekler
  0204.50.55.00.00– – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
  0204.50.59.00.00– – – But veya yarım but
  – – – Diğerleri:
  0204.50.71.00.00– – – – Kemikli parçalar
  0204.50.79.00.00– – – – Kemiksiz parçalar
  0205.00At, eşek, katır veya bardo etleri(taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
  – Taze veya soğutulmuş
  0205.00.20.00.11– – At eti
  0205.00.20.00.19– – Eşek, katır ve bardo etleri
  – Dondurulmuş
  0205.00.80.00.11– – At eti
  0205.00.80.00.19– – Eşek, katır ve bardo etleri
  02.06Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
  0206.10– Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş):
  0206.10.10.00.00– – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
  – – Diğerleri:
  0206.10.95.00.00– – – Kalın ve ince etek
  0206.10.98.00.00– – – Diğerleri
  – Sığır sakatatı (dondurulmuş):
  0206.21.00.00.00– – Diller
  0206.22.00.00.00– – Karaciğerler
  0206.29– – Diğerleri:
  0206.29.10.00.00– – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  0206.29.91.00.00– – – – Kalın ve ince etek
  0206.29.99.00.00– – – – Diğerleri
  0206.30.00.00.00– Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş)
  – Domuz sakatatı (dondurulmuş):
  0206.41.00.00.00– – Karaciğerler
  0206.49.00.00.00– – Diğerleri
  0206.80– Diğerleri (taze veya soğutulmuş):
  0206.80.10.00.00– – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
  – – Diğerleri:
  0206.80.91.00.00– – – At,eşek,katır ve bardo sakatatı
  – – – Koyun ve keçi sakatatı
  0206.80.99.00.11– – – – Koyun ve keçilerin karaciğerleri
  0206.80.99.00.12– – – – Koyun kuyruğu
  0206.80.99.00.19– – – – Koyun ve keçilerin diğer sakatatı
  0206.90– Diğerleri (dondurulmuş):
  0206.90.10.00.00– – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
  – – Diğerleri:
  0206.90.91.00.00– – – At,eşek,katır ve bardo sakatatı
  – – – Koyun ve keçi sakatatı
  0206.90.99.00.11– – – – Koyun ve keçilerin karaciğerleri
  0206.90.99.00.12– – – – Koyun kuyruğu
  0206.90.99.00.19– – – – Koyun ve keçilerin diğer sakatatı
  02.0701.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
  – Horoz ve tavuklar ( “Gallus domesticus” türü):
  0207.11– – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
  0207.11.10.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83’lük denilen tavuklar
  0207.11.30.00.00– – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen tavuklar
  0207.11.90.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği , karaciğeri ve taşlığı alınmış %65’lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar
  0207.12– – Parçalanmamış (dondurulmuş):
  0207.12.10.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70’lik denilen tavuklar
  – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 65’lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar:
  0207.12.90.00.11– – – – Yumurta tavuğu
  0207.12.90.00.12– – – – Et tavuğu
  0207.12.90.00.19– – – – Diğerleri
  0207.13– – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş):
  – – – Parçalar:
  0207.13.10.00.00– – – – Kemiksiz
  – – – – Kemikli:
  0207.13.20.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler
  0207.13.30.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
  0207.13.40.00.00– – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
  0207.13.50.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
  0207.13.60.00.00– – – – – But ve but parçaları
  0207.13.70.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – Sakatat:
  0207.13.91.00.00– – – – Karaciğerler
  0207.13.99.00.00– – – – Diğerleri
  0207.14– – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :
  – – – Parçalar:
  – – – – Kemiksiz:
  0207.14.10.00.11– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
  0207.14.10.00.19– – – – – Diğerleri
  – – – – Kemikli:
  0207.14.20.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler
  0207.14.30.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
  0207.14.40.00.00– – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
  0207.14.50.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
  0207.14.60.00.00– – – – – But ve but parçaları
  0207.14.70.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – Sakatat :
  0207.14.91.00.00– – – – Karaciğerler
  – – – – Diğerleri
  0207.14.99.00.11– – – – – Taşlık
  0207.14.99.00.12– – – – – Pençe ve ayaklar
  0207.14.99.00.19– – – – – Diğerleri
  – Hindiler:
  0207.24– – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
  0207.24.10.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80’lik denilen hindiler
  0207.24.90.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar
  0207.25– – Parçalanmamış (dondurulmuş):
  0207.25.10.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80’lik denilen hindiler
  0207.25.90.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar
  0207.26– – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) :
  – – – Parçalar:
  0207.26.10.00.00– – – – Kemiksiz
  – – – – Kemikli:
  0207.26.20.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler
  0207.26.30.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
  0207.26.40.00.00– – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
  0207.26.50.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
  – – – – – But ve but parçaları:
  0207.26.60.00.00– – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları
  0207.26.70.00.00– – – – – – Diğerleri
  0207.26.80.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – Sakatat :
  0207.26.91.00.00– – – – Karaciğerler
  0207.26.99.00.00– – – – Diğerleri
  0207.27– – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :
  – – – Parçalar:
  0207.27.10.00.00– – – – Kemiksiz
  – – – – Kemikli:
  0207.27.20.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler
  0207.27.30.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
  0207.27.40.00.00– – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
  0207.27.50.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
  – – – – – But ve but parçaları:
  0207.27.60.00.00– – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları
  0207.27.70.00.00– – – – – – Diğerleri
  0207.27.80.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – Sakatat :
  0207.27.91.00.00– – – – Karaciğerler
  0207.27.99.00.00– – – – Diğerleri
  – Ördekler :
  0207.41– – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
  0207.41.20.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85’lik denilen ördekler
  0207.41.30.00.00– – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen ördekler
  0207.41.80.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63’lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar
  0207.42– – Parçalanmamış (dondurulmuş):
  0207.42.30.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70’lik denilen ördekler
  0207.42.80.00.00– – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63’lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar
  0207.43.00.00.00– – Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş)
  0207.44– – Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):
  – – – Parçalar:
  0207.44.10.00.00– – – – Kemiksiz
  – – – – Kemikli:
  0207.44.21.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler:
  0207.44.31.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
  0207.44.41.00.00– – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
  0207.44.51.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
  0207.44.61.00.00– – – – – But ve but parçaları
  0207.44.71.00.00– – – – – “palto” denilen kısımlar
  0207.44.81.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – Sakatat:
  0207.44.91.00.00– – – – Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)
  0207.44.99.00.00– – – – Diğerleri
  0207.45– – Diğerleri ( dondurulmuş):
  – – – Parçalar:
  – – – – Kemiksiz:
  0207.45.10.00.11– – – – – But ve but parçaları
  0207.45.10.00.19– – – – – Diğerleri
  – – – – Kemikli:
  0207.45.21.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler
  0207.45.31.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
  0207.45.41.00.00– – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
  0207.45.51.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
  0207.45.61.00.00– – – – – But ve but parçaları
  0207.45.71.00.00– – – – – Kaz ve ördeğin “palto” denilen kısımları
  0207.45.81.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – Sakatat :
  – – – – Karaciğerler:
  0207.45.93.00.00– – – – – Yağlı karaciğerler
  0207.45.95.00.00– – – – – Diğerleri
  0207.45.99.00.00– – – – Diğerleri
  – Kazlar :
  0207.51– – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
  0207.51.10.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82’lik denilen kazlar
  0207.51.90.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75’lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar
  0207.52– – Parçalanmamış (dondurulmuş)
  0207.52.10.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82’lik denilen kazlar
  0207.52.90.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75’lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar
  0207.53.00.00.00– – Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş):
  0207.54– – Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):
  – – – Parçalar:
  0207.54.10.00.00– – – – Kemiksiz
  – – – – Kemikli
  0207.54.21.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler
  0207.54.31.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
  0207.54.41.00.00– – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
  0207.54.51.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
  0207.54.61.00.00– – – – – But ve but parçaları
  0207.54.71.00.00– – – – – Palto denilen kısımlar
  0207.54.81.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – Sakatat :
  0207.54.91.00.00– – – – Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)
  0207.54.99.00.00– – – – Diğerleri
  0207.55– – Diğerleri ( dondurulmuş):
  – – – Parçalar:
  0207.55.10.00.00– – – – Kemiksiz
  – – – – Kemikli
  0207.55.21.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler
  0207.55.31.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
  0207.55.41.00.00– – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
  0207.55.51.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
  0207.55.61.00.00– – – – – But ve but parçaları
  0207.55.71.00.00– – – – – Palto denilen kısımlar
  0207.55.81.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – Sakatat :
  – – – – Karaciğerler:
  0207.55.93.00.00– – – – – Yağlı karaciğerler
  0207.55.95.00.00– – – – – Diğerleri
  0207.55.99.00.00– – – – Diğerleri
  – Beç tavuklarına ait olanlar:
  0207.60.05.00.00– – Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
  – – Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
  – – – Parçalar:
  0207.60.10.00.00– – – – Kemiksiz
  – – – – Kemikli :
  0207.60.21.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler
  0207.60.31.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
  0207.60.41.00.00– – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
  0207.60.51.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
  0207.60.61.00.00– – – – – But ve but parçaları
  0207.60.81.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – Sakatat :
  0207.60.91.00.00– – – – Karaciğerler
  0207.60.99.00.00– – – – Diğerleri
  02.08Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
  0208.10– Tavşanlar veya yabani tavşanlara ait olanlar:
  0208.10.10.00.00– – Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı
  0208.10.90.00.00– – Diğerleri
  0208.30.00.00.00– Maymunlara (primatlara) ait olanlar
  0208.40– Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz ineklerine (dugonlara) (Sirenia takımından memeliler) ait olanlar; fok, deniz aslanı, deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) na ait olanlar :
  0208.40.10.00.00– – Balina eti
  0208.40.20.00.00– – Fok eti
  0208.40.80.00.00– – Diğerleri
  0208.50.00.00.00– Sürüngenlere ait olanlar (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)
  0208.60.00.00.00– Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar
  0208.90– Diğerleri:
  0208.90.10.00.00– – Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı
  0208.90.30.00.00– – Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç)
  0208.90.60.00.00– – Ren geyiği eti
  0208.90.70.00.00– – Kurbağa bacağı
  0208.90.98.00.00– – Diğerleri
  0209.00Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş):
  0209.10– Domuzlara ait olanlar
  – – Domuzun deri altı yağı (lard):
  0209.10.11.00.00– – – Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
  0209.10.19.00.00– – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş
  0209.10.90.00.00– – Domuz yağı (0209.10.11.00 veya 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç)
  0209.90.00.00.00– Diğerleri
  02.10Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları:
  – Domuz etleri:
  0210.11– – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
  – – – Evcil domuz etleri:
  – – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş:
  0210.11.11.00.00– – – – – But ve but parçaları
  0210.11.19.00.00– – – – – Kol ve kol parçaları
  – – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş:
  0210.11.31.00.00– – – – – But ve but parçaları
  0210.11.39.00.00– – – – – Kol ve kol parçaları
  0210.11.90.00.00– – – Diğerleri
  0210.12– – Karın ve karın parçaları:
  – – – Evcil domuzlara ait olanlar:
  0210.12.11.00.00– – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş
  0210.12.19.00.00– – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş
  0210.12.90.00.00– – – Diğerleri
  0210.19– – Diğerleri:
  – – – Evcil domuzlara ait olanlar:
  – – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş:
  0210.19.10.00.00– – – – – Yarım karkas veya dörtte üç ön parça
  0210.19.20.00.00– – – – – Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar
  0210.19.30.00.00– – – – – Ön parçalar ve ön parçaların kısımları
  0210.19.40.00.00– – – – – Bel kısmı ve parçaları
  0210.19.50.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş:
  0210.19.60.00.00– – – – – Ön kısmı ve parçaları
  0210.19.70.00.00– – – – – Bel kısmı ve parçaları
  – – – – – Diğerleri:
  0210.19.81.00.00– – – – – – Kemiksiz
  0210.19.89.00.00– – – – – – Diğerleri
  0210.19.90.00.00– – – Diğerleri
  0210.20– Sığır etleri:
  0210.20.10.00.00– – Kemikli
  0210.20.90.00.00– – Kemiksiz
  – Diğerleri (et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları dahil):
  0210.91.00.00.00– – Maymunlara (primatlara) ait olanlar
  0210.92– – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) ; fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) na ait olanlar:
  0210.92.10.00.00– – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar
  – – – Diğerleri
  0210.92.91.00.00– – – – Etler
  0210.92.92.00.00– – – – Sakatat
  0210.92.99.00.00– – – – Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri
  0210.93.00.00.00– – Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) ait olanlar
  0210.99– – Diğerleri
  – – – Etler:
  0210.99.10.00.00– – – – At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş)
  – – – – Koyun ve keçi etleri:
  0210.99.21.00.00– – – – – Kemikli
  0210.99.29.00.00– – – – – Kemiksiz
  0210.99.31.00.00– – – – Ren geyiği eti
  0210.99.39.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Sakatat:
  – – – – Evcil domuzlara ait olanlar:
  0210.99.41.00.00– – – – – Karaciğerler
  0210.99.49.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Sığırlara ait olanlar:
  0210.99.51.00.00– – – – – Kalın ve ince etek
  0210.99.59.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  – – – – – Kümes hayvanlarının karaciğerleri:
  – – – – – – Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri (tuzlanmış veya salamura edilmiş):
  0210.99.71.10.00– – – – – – – Kaz karaciğeri
  0210.99.71.20.00– – – – – – – Ördek karaciğeri
  0210.99.79.00.00– – – – – – Diğerleri
  0210.99.85.00.00– – – – – Diğerleri
  0210.99.90.00.00– – – Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları
  image_pdfimage_print