GTİP 96.01 / 96.20 (Çeşitli Mamul Eşya)

  28
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  96.01İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil):
  9601.10.00.00.00– İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya
  9601.90.00.00.00– Diğerleri
  9602.00İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçinelerden, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya:
  9602.00.00.10.00– Jelatin kapsüller
  – Diğerleri
  9602.00.00.90.14– – İşlenmiş lületaşı ve mamulleri
  9602.00.00.90.18– – Diğerleri
  96.03Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan fırçalar dahil), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri; süpürge veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya pedleri ve ruloları; silecekler (rulo halinde olanlar hariç):
  9603.10.00.00.00– Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)
  – Diş fırçaları, traş fırçaları, saç fırçaları, kirpik fırçaları, tırnak fırçaları ve insan üzerinde kullanılan diğer tuvalet fırçalar (cihazların aksamını teşkil eden fırçalar dahil):
  9603.21– – Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)
  9603.21.00.00.11– – – Arayüz fırçaları
  9603.21.00.00.12– – – Elektrikli diş fırçalarına ait başlıklar
  9603.21.00.00.19– – – Diğerleri
  9603.29– – Diğerleri:
  9603.29.30.00.00– – – Saç fırçaları
  9603.29.80.00.00– – – Diğerleri
  9603.30– Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan benzeri fırçalar:
  9603.30.10.00.00– – Resim fırçaları ve yazı fırçaları
  9603.30.90.00.00– – Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar
  9603.40– Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya pedleri ve ruloları:
  9603.40.10.00.00– – Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar
  9603.40.90.00.00– – Boya pedleri ve ruloları
  9603.50– Makinaların, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar:
  9603.50.00.10.00– – Makinaların aksamını oluşturanlar
  9603.50.00.90.00– – Diğerleri
  9603.90– Diğerleri:
  – – Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri (motorlu olanlar hariç)
  9603.90.10.00.11– – – Mekanik süpürgeler
  9603.90.10.00.15– – – Aksam ve parçalar
  – – Diğerleri:
  – – – Yol süpürme fırçaları; ev tipi fırça ve süpürgeler (ayakkabı ve elbise fırçaları dahil); hayvanların bakımı için fırçalar:
  9603.90.91.10.00– – – – Tüyden toz süpürgeleri
  – – – – Diğerleri
  9603.90.91.90.11– – – – – Yol süpürme fırçaları
  9603.90.91.90.19– – – – – Diğerleri
  9603.90.99.00.00– – – Diğerleri
  9604.00.00.00.00EI kalburları, el elekleri
  9605.00İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları:
  9605.00.00.10.00– Tuvalet takımları
  9605.00.00.20.00– Elbise temizleme setleri
  9605.00.00.90.00– Diğerleri
  96.06Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları:
  9606.10.00.00.00– Çıtçıtlar ve bunların aksamı
  – Düğmeler:
  9606.21.00.00.00– – Plastik maddelerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış )
  9606.22.00.00.00– – Adi metallerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış )
  9606.29.00.00.00– – Diğerleri
  9606.30.00.00.00– Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları
  96.07Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası:
  – Kayarak işleyen fermuarlar:
  9607.11.00.00.00– – Dişleri adi metallerden olanlar
  9607.19– – Diğerleri
  9607.19.00.00.11– – – Plastik dişli fermuarlar
  9607.19.00.00.19– – – Diğerleri
  9607.20– Aksam ve parçalar:
  9607.20.10.00.00– – Adi metallerden olanlar (dişleri adi metallerden olan band ve şeritler dahil)
  9607.20.90.00.00– – Diğerleri
  96.08Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; kopya kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):
  9608.10– Bilyalı kalemler:
  – – Sıvı mürekkepli olanlar:
  9608.10.10.10.00– – – Plastik maddelerden olanlar
  9608.10.10.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  9608.10.92.00.00– – – Değiştirilebilen kartuşlular
  9608.10.99.00.00– – – Diğerleri
  9608.20– Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri:
  9608.20.00.10.00– – Plastik maddelerden olanlar
  9608.20.00.90.00– – Diğerleri
  – Mürekkepli kalemler; stilolar ve diğer dolma kalemler:
  9608.30.00.10.00– – Plastik maddelerden olanlar
  9608.30.00.90.00– – Diğerleri
  9608.40– Dolma kurşun kalemler
  9608.40.00.10.00– – Plastik maddelerden olanlar
  9608.40.00.90.00– – Diğerleri
  9608.50– Yukarıdaki alt pozisyonlarnn iki veya daha fazlasında yer alan eşyadan oluşan takımlar:
  9608.50.00.10.00– – Plastik maddelerden olanlar
  – – Diğerleri
  9608.50.00.90.11– – – Gövde kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar
  9608.50.00.90.19– – – Diğerleri
  9608.60.00.00.00– Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezervuarı kapsayan)
  – Diğerleri:
  9608.91.00.00.00– – Yazı kalemi uçları ve damakları
  9608.99.00.00.00– – Diğerleri
  96.09Kurşun kalemler (96.08 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya kalemleri, kurşun kalem kurşunları, pasteller, kömür kalemler, yazı veya çizim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri:
  9609.10– Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte):
  9609.10.10.00.00– -“Kurşunları” grafitten olanlar
  9609.10.90.00.00– – Diğerleri
  9609.20.00.00.00– Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları
  9609.90– Diğerleri:
  9609.90.10.00.00– – Pasteller ve kömür kalemler
  9609.90.90.00.00– – Diğerleri
  9610.00.00.00.00Kayağan taşından “arduvaz” veya diğer maddelerden yazı veya resim tahtaları (çerçeveli olsun olmasın)
  9611.00.00.00.00Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul damgaları ve benzeri eşya (etiketleri bastırmaya veya işlemeye mahsus cihazlar dahil); elle kullanılan kumpaslar ve kumpas içeren takımlar
  96.12Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz) :
  9612.10– Şeritler:
  – – Plastikten olanlar:
  9612.10.10.10.00– – – Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdirilmiş olanlar
  9612.10.10.90.00– – – Diğerleri
  9612.10.20.00.00– – Genişliği 30 mm.den az olan sentetik ve suni liflerden daimi olarak plastik veya metal kartuşlara konulmuş otomatik daktilo makinalarında, otomatik bilgi işlem makinalarında ve diğer makinalarda kullanılan türde olanlar
  – – Diğerleri :
  9612.10.80.10.00– – – Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdi rilmiş olanlar
  9612.10.80.90.00– – – Diğerleri
  9612.20.00.00.00– Istampalar
  96.13Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç) :
  9613.10.00.00.00– Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
  9613.20– Doldurulabilen gazlı cep çakmakları:
  9613.20.00.00.11– – Ateşleme sistemi elektrikli olanlar
  9613.20.00.00.19– – Diğer ateşleme sistemli olanlar
  9613.80– Diğer çakmak ve ateşleyiciler :
  9613.80.00.00.11– – Ateşleyiciler
  9613.80.00.00.12– – Masa çakmakları
  9613.80.00.00.19– – Diğer çakmaklar
  – Aksam ve parçalar :
  9613.90.00.00.11– – Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)
  9613.90.00.00.19– – Diğerleri
  9614.00Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve parçaları:
  9614.00.10.00.00– Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler
  9614.00.90.00.00– Diğerleri:
  96.15Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri; saç tokaları, kıvırma pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna girenler hariç) ve bunların aksam ve parçaları:
  – Saç tarakları, süs tarakları, saç tokaları ve benzeri eşya:
  9615.11.00.00.00– – Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar
  9615.19.00.00.00– – Diğerleri
  9615.90– Diğerleri:
  9615.90.00.10.00– – Plastik maddelerden olanlar
  9615.90.00.20.00– – Demir veya çelikten olanlar
  9615.90.00.90.00– – Diğerleri
  96.16Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme mekanizmaları ve püskürtücü başları; pudra ve diğer kozmetik veya tuvalet ürünlerinin kullanılmasına mahsus büyük ve küçük ponponlar:
  9616.10– Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme mekanizmaları ve püskürtme başları:
  9616.10.10.00.00– – Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri
  9616.10.90.00.00– – Püskürtme mekanizmaları ve bunların başları
  9616.20.00.00.00– Kozmetik ürünlerinin veya tuvalet müstahzarlarının kullanılmasına mahsus büyük ve küçük ponponlar
  96.17Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç):
  9617.00.00.00.12– Termoslar ve diğer vakumlu kaplar
  9617.00.00.00.18– Aksam ve parçalar
  9618.00.00.00.00Terzi mankenleri, diğer mankenler; vitrinler için otomatlar ve diğer hareketli tablolar
  9619.00Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun):
  9619.00.30– Dokumaya elverişli maddelerden yapılmış vatkadan olanlar:
  9619.00.30.10.00– – Sentetik veya suni liflerden
  9619.00.30.90.00– – Diğerleri
  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar:
  9619.00.40– – Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:
  9619.00.40.10.00– – – Örme olanlar
  9619.00.40.90.00– – – Diğerleri
  9619.00.50– – Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:
  9619.00.50.10.00– – – Örme olanlar
  9619.00.50.90.00– – – Diğerleri
  – Diğer maddelerden:
  – – Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:
  9619.00.71– – – Hijyenik havlular:
  9619.00.71.10.00– – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
  9619.00.71.90.00– – – – Diğerleri
  9619.00.75– – – Tamponlar:
  9619.00.75.10.00– – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
  9619.00.75.90.00– – – – Diğerleri
  9619.00.79– – – Diğerleri:
  9619.00.79.10.00– – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
  9619.00.79.90.00– – – – Diğerleri
  – – Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:
  9619.00.81– – – Bebek bezleri:
  9619.00.81.10.00– – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
  9619.00.81.90.00– – – – Diğerleri
  9619.00.89– – – Diğerleri (örneğin inkontinans bakım ürünleri):
  9619.00.89.10.00– – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
  9619.00.89.90.00– – – – Diğerleri
  9620.00Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar
  9620.00.10.00.00– Dijital, fotoğrafik veya video kameralar, sinematoğrafik kameralar ve projektörler; 90. fasıldaki diğer aletlerle kullanılan türde olanlar
  – Diğerleri:
  9620.00.91.00.00– – Plastik veya aluminyumdan olanlar
  9620.00.99.00.00– – Diğerleri
  image_pdfimage_print