GTİP 97.01 / 97.06 (Sanat Eserleri, Kolleksiyon Eşyası ve Antikalar)

  19
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  97.01Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler (49.06 pozisyonundaki çizimler ve elle boyanmış veya elle dekore edilmiş fabrikasyon ürünler hariç); kolajlar (yapıştırma resimler) ve benzeri dekoratif plakalar
  9701.10.00.00.00– Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler
  9701.90– Diğerleri:
  9701.90.00.05.00– – Tamamen elle yapılmış sanat eseri niteliğindeki kolaj ve benzeri dekoratif panolar
  9701.90.00.10.00– – Çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar ile yapraklı dallar, ince dallar ve bitkilerin diğer parçaları, otlar, yosunlar ve dikenlerden yapılmış olanlar
  9701.90.00.20.00– – Plastik maddelerden yapılmış olanlar
  9701.90.00.30.00– – Ahşaptan yapılmış olanlar
  9701.90.00.40.00– – Tabii mantardan yapılmış olanlar
  9701.90.00.50.00– – Baskı yapılmış resim veya dekoratif motiflerle süslenmiş olanlar
  9701.90.00.60.00– – Mensucattan yapılmış olanlar
  9701.90.00.70.00– – Adi metallerden yapılmış olanlar
  9701.90.00.90.00– – Diğerleri
  9702.00.00.00.00Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar
  9703.00.00.00.00Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne olursa olsun)
  9704.00.00.00.00Kullanılmış veya kullanılmamış posta pulları, damga ve ‘harç pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri (4907 pozisyonunda yer alanlar hariç)
  9705.00.00.00.00Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan kolleksiyon ve örnekler
  9706.00.00.00.00Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya
  image_pdfimage_print