GTİP 37.01 / 37.07 (Fotoğrafçılıkta veya Sinemacılıkta Kullanılan Eşya)

  18
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  37.01Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden); anında develope olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler (seri halinde olsun olmasın):
  3701.10.00.00.00– X – ışınları için filmler
  3701.20– Anında develope olarak fotoğraf veren filmler :
  3701.20.00.10.00– – Film kutusu (filmpak) içinde olanlar
  – – Diğerleri
  3701.20.00.90.11– – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
  3701.20.00.90.12– – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar
  3701.20.00.90.19– – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler
  3701.20.00.90.29– – – Diğerleri
  3701.30– Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler)
  3701.30.00.00.11– – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
  3701.30.00.00.19– – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer levha ve filmler
  3701.30.00.00.29– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  3701.91– – Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler
  3701.91.00.00.11– – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
  3701.91.00.00.12– – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler
  3701.91.00.00.13– – – Grafik sanatlarında kullanılan diğer filmler
  3701.91.00.00.19– – – Diğerleri
  3701.99.00.00.00– – Diğerleri
  37.02Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler (hassas, boş):
  3702.10.00.00.00– X ışınları için filmler
  – Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm.yi geçmeyenler:
  3702.31– – Renkli fotoğraf (polikrom) için filmler:
  3702.31.91.00.00– – – Renkli negatif film ;        ( – Eni 75 mm veya daha fazla fakat 105 mm.yi geçmeyen,        – Uzunluğu 100 m. veya daha fazla,anında develope olarak fotoğraf veren film kutularında kullanılan filmlerin imaline mahsus olan)
  – Uzunluğu 100 m. veya daha fazla,anında develope olarak fotoğraf veren film kutularında kullanılan filmlerin imaline mahsus olan)
  – – – Diğerleri:
  3702.31.97.10.00– – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
  3702.31.97.90.00– – – – Diğerleri
  3702.32– – Diğerleri (gümüş halojenür emülsiyonlu) :
  – – – Eni 35 mm. yi geçmeyenler:
  3702.32.10.00.00– – – – Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler
  – – – – Diğerleri:
  3702.32.20.10.00– – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
  3702.32.20.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – Eni 35 mm. yi geçenler:
  3702.32.85.10.00– – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
  3702.32.85.90.00– – – – Diğerleri
  3702.39– – Diğerleri:
  3702.39.00.10.00– – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
  3702.39.00.90.00– – – Diğerleri
  – Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm. yi geçenler:
  3702.41– – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen renkli fotoğraf (polikrom) filmleri:
  3702.41.00.10.00– – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
  3702.41.00.90.00– – – Diğerleri
  3702.42– – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli fotoğraf filmleri hariç):
  3702.42.00.10.00– – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
  3702.42.00.90.00– – – Diğerleri
  3702.43– – Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler:
  3702.43.00.10.00– – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
  3702.43.00.90.00– – – Diğerleri
  3702.44– – Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler:
  3702.44.00.10.00– – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
  3702.44.00.90.00– – – Diğerleri
  – Diğer filmler, renkli fotoğraf (polikrom) için:
  3702.52.00.00.00– – Eni 16 mm. yi geçmeyen filmler
  3702.53.00.00.00– – Eni 16 mm. yi geçen, fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m. yi geçmeyen filmler (slaytlar için)
  3702.54.00.00.00– – Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen filmler (slaytlar için olanlar hariç)
  3702.55.00.00.00– – Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen filmler
  3702.56.00.00.00– – Eni 35 mm. yi geçen filmler
  – Diğerleri:
  3702.96– – Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen filmler:
  3702.96.10.00.00– – – Mikro filmler; grafik sanatları için filmler
  3702.96.90.00.00– – – Diğerleri
  3702.97– – Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen filmler:
  3702.97.10.00.00– – – Mikro filmler; grafik sanatları için filmler
  3702.97.90.00.00– – – Diğerleri
  3702.98– – Eni 35 mm. yi geçen filmler
  3702.98.00.00.11– – – Uzunluğu 30 m. veya daha az olanlar
  3702.98.00.00.12– – – Uzunluğu 30 m. den fazla olanlar
  37.03Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş kağıt, karton ve mensucat:
  3703.10– Rulo halinde olup eni 610 mm. yi geçenler
  3703.10.00.00.11– – Büro makinalarında kullanılan kağıtlar
  3703.10.00.00.19– – Diğerleri
  3703.20.00.00.00– Diğerleri (renkli fotoğraf “polikrom” için)
  3703.90.00.00.00– Diğerleri
  3704.00Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu, fakat develope edilmemiş):
  3704.00.10.00.00– Levhalar ve filmler
  3704.00.90.00.00– Diğerleri
  3705.00Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş) (sinemacılıkta kullanılan filmler hariç):
  3705.00.10.00.00– Ofset baskı için olanlar
  3705.00.90.00.00– Diğerleri
  37.06Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş) (seslendirme iziyle birlikte veya sadece seslendirme izinden meydana gelmiş olsun olmasın ) :
  3706.10– Eni 35 mm. veya daha fazla olanlar:
  – – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden meydana gelmiş olanlar:
  3706.10.20.10.00– – – Siyah-beyaz olanlar
  3706.10.20.20.00– – – Renkli olanlar
  – – Diğer pozitifter:
  3706.10.99.10.00– – – Siyah-beyaz olanlar
  3706.10.99.20.00– – – Renkli olanlar
  3706.90– Diğerleri:
  – – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden; aktüalite filmlerinden meydana gelmiş olanlar:
  3706.90.52.10.00– – – Siyah-beyaz olanlar
  3706.90.52.20.00– – – Renkli olanlar
  – – Diğerleri:
  – – – Eni 10 mm. den az olanlar:
  3706.90.91.10.00– – – – Siyah-beyaz olanlar
  3706.90.91.20.00– – – – Renkli olanlar
  – – – Eni 10 mm. veya daha fazla olanlar:
  3706.90.99.10.00– – – – Siyah-beyaz olanlar
  3706.90.99.20.00– – – – Renkli olanlar
  37.07Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar (vernikler, tutkallar, yapıştırıcılar ve benzeri müstahzarlar hariç); fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş ve karıştırılmamış ürünler (dozlandırılmış veya kullanıma hazır bir şekilde perakende satılacak hale getirilmiş):
  3707.10.00.00.00– Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus emülsiyonlar
  3707.90– Diğerleri:
  3707.90.20.00.00– – Develope ediciler ve sabitleştiriciler
  3707.90.90.00.00– – Diğerleri
  image_pdfimage_print