28 Temmuz 2021, Çarşamba
AB Gümrük

BÖLÜM: 6 - KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

FASIL: 38 - Muhtelif Kimyasal Ürünler

FasılNoFasıl Açıklaması
38.01Suni grafit; kolloidal veya yarı -kolloidal grafit; esası hamur, blok, levha veya diğer yarı -mamul grafit veya diğer karbon olan müstahzarlar :
3801.10.00.00.00- Suni grafit
3801.20- Kolloidal veya yarı-kolloidal grafit:
3801.20.10.00.00- - Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit
3801.20.90.00.00- - Diğerleri
3801.30.00.00.00- Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonunda kullanılan benzeri hamurlar
3801.90- Diğerleri :
3801.90.00.10.00- - Metalo-grafitik bileşikler halindeki karbonlar veya diğerleri (blok, levha, çubuk veya benzeri yarı mamuller halinde)
3801.90.00.90.00- - Diğerleri
38.02Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür); aktif hale getirilmiş tabii mineral maddeler; hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil):
3802.10.00.00.00- Aktif hale getirilmiş karbon
3802.90- Diğerleri :
3802.90.00.10.00- - Hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil)
- - Diğerleri
3802.90.00.90.12- - - Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç)
3802.90.00.90.13- - - Ağartma toprağı-Asit aktivasyonlu killer
3802.90.00.90.18- - - Diğerleri
3803.00Tall oil (sıvı reçine) (rafine edilmiş olsun olmasın):
3803.00.10.00.00- Ham tall oil
3803.00.90.00.00- Diğerleri
3804.00Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (konsantre edilmiş, şekeri giderilmiş veya kimyasal bir işlem görmüş olsun olmasın) (linyosülfonatlar dahil, fakat 38.03 pozisyonundaki tall oil hariç):
3804.00.00.10.00- Konsantre edilmiş sülfitli lesivler
3804.00.00.91.00- Odun hamurunun soda veya sülfat usulleri ile imalatından arta kalan lesivler
3804.00.00.99.00- Diğerleri
38.05Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans ve iğne yapraklı ağaç odununun damıtılma sından veya başka şekilde işlenmesinden elde edilen diğer ter penik yağlar; ham dipenten; kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans ve diğer ham para -simen; esas madde olarak alfaterpineol içeren çam yağı:
3805.10- Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans:
3805.10.10.00.00- - Terabantin esansı
3805.10.30.00.00- - Çam ağacı esansı
3805.10.90.00.00- - Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans
3805.90- Diğerleri :
3805.90.10.00.00- - Çam yağı
- - Diğerleri
3805.90.90.10.00- - - Ham para-simenler (kaynağı ne olursa olsun)
- - - Diğerleri
3805.90.90.90.11- - - - Ham dipenten
3805.90.90.90.12- - - - Kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans
3805.90.90.90.19- - - - Diğerleri
38.06Kolofanlar, reçine asitleri ve bunların türevleri; kolofan esansı ve kolofan yağları; eritilmiş sakızlar:
3806.10.00.00.00- Kolofanlar ve reçine asitleri
3806.20.00.00.00- Kolofanların veya reçine asitlerinin veya kolofan veya reçine asidi türevlerinin tuzları (kolofan adüktlerinin tuzları hariç)
3806.30- Ester sakızları :
3806.30.00.10.00- - Sıvı veya hamur halde veya blok, parça , pıhtı, şekilsiz külçe, granül, pul ve toz halinde olanlar
3806.30.00.90.00- - Diğerleri
3806.90- Diğerleri :
3806.90.00.10.00- - Eritilmiş sakızlar
- - Diğerleri
3806.90.00.90.11- - - Reçine asitlerinin esterleri
3806.90.00.90.19- - - Diğerleri
3807.00Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası; bitkisel zift; esası kolofan, reçine asitleri veya bitkisel zift olan biracılıkta kullanılan ziftler ve benzeri müstahzarlar:
- Odun katranı :
3807.00.10.10.00- - Karışık çözücüler ve incelticiler
3807.00.10.90.00- - Diğerleri
- Diğerleri :
- - Odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası :
3807.00.90.11.00- - - Karışık çözücüler ve incelticiler
- - - Diğerleri
3807.00.90.19.11- - - - Odun katranı yağları
3807.00.90.19.12- - - - Odun kreozotu
3807.00.90.19.13- - - - Odun naftası ( metilen )
3807.00.90.90.11- - - Bitkisel ziftler
- - Diğerleri
3807.00.90.90.12- - - Diğerleri
38.08Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi):
- Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya:
3808.52.00.00.00- - DDT (ISO) (clofenotane (INN)), net ağırlığı 300 gr'ı geçmeyen ambalajlarda olanlar
3808.59.00.00.00- - Diğerleri
- Bu faslın 2 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya:
3808.61.00.00.00- - Net ağırlığı 300 gr'ı geçmeyen ambalajlarda olanlar
3808.62.00.00.00- - Net ağırlığı 300 gr'ı geçen 7,5 kg'ı geçmeyen ambalajlarda olanlar
3808.69.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri :
3808.91- - Haşarat öldürücüler:
3808.91.10.00.00- - - Esası pretroitler olanlar
- - - Esası klorlanmış hidrokarbonlar olanlar :
3808.91.20.00.11- - - - Dikofol içerenler
3808.91.20.00.19- - - - Diğerleri
3808.91.30.00.00- - - Esası karbamatlar olanlar
3808.91.40.00.00- - - Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar
- - - Diğerleri
3808.91.90.00.11- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.91.90.00.19- - - - Diğerleri
3808.92- - Zararlı mantarları yokediciler:
- - - İnorganik
3808.92.10.00.00- - - - Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar
- - - - Diğerleri:
3808.92.20.00.11- - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.92.20.00.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
3808.92.30.00.00- - - - Esası ditiokarbamatlar olanlar
3808.92.40.00.00- - - - Esası benzimidazoller olanlar
3808.92.50.00.00- - - - Esası diazol veya triazol olanlar
3808.92.60.00.00- - - - Esası diazin veya morfolinler olanlar
- - - - Diğerleri:
3808.92.90.00.11- - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.92.90.00.19- - - - - Diğerleri
3808.93- - Zararlı bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici , bitki lerin büyümesini düzenleyici ürünler:
- - - Zararlı bitkileri yok ediciler:
3808.93.11.00.00- - - - Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar
3808.93.13.00.00- - - - Esası triazinler olanlar
3808.93.15.00.00- - - - Esası amidler olanlar
3808.93.17.00.00- - - - Esası karbamatlar olanlar
3808.93.21.00.00- - - - Esası dinitroanilin türevleri olanlar
3808.93.23.00.00- - - - Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar
- - - - Diğerleri:
3808.93.27.00.11- - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.27.00.19- - - - - Diğerleri
3808.93.30.00.11- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
- - - Sürgünleri önleyiciler:
3808.93.30.00.19- - - - Diğerleri
- - - Bitkilerin büyümesini düzenleyiciler:
3808.93.90.00.11- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.90.00.19- - - - Diğerleri
3808.94- - Dezenfekte ediciler:
3808.94.10.00.00- - - Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar
3808.94.20.00.00- - - Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar
- - - Diğerleri:
3808.94.90.00.11- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.12- - - - %0,04 ila %0,06 arasında nano gümüş ihtiva edenler (büyüklüğü en fazla 25 nanometre olan, indirgeyici olarak sadece bitki özütleri, çözücü olarak sadece distile su kullanılan, başka hiçbir kimyasal madde içermeyenler)
3808.94.90.00.19- - - - Diğerleri
3808.99- - Diğerleri :
- - - Kemirici hayvanlara karşı kullanılanlar:
3808.99.10.00.11- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
3808.99.90.00.11- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.19- - - - Diğerleri
38.09Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensucat ,kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre veya finisaj'müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi) :
3809.10- Esası nişastalı madde olanlar:
3809.10.10.00.00- - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55'ten az olanlar
3809.10.30.00.00- - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55 veya daha fazla, fakat % 70'den az olanlar
3809.10.50.00.00- - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 70 veya daha fazla, fakat % 83'den az olanlar
3809.10.90.00.00- - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 83 veya daha fazla olanlar
- Diğerleri :
3809.91- - Mensucat sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde olanlar :
- - - Müstahzar haşıl ve apreler ; mordansaj müstahzarları
3809.91.00.10.11- - - - Müstahzar haşıl ve apreler
3809.91.00.10.12- - - - Mordansaj müstahzarları
- - - Diğerleri
3809.91.00.90.11- - - - Mensucatın su geçirmez hale getirilmesine mahsus müstahzarlar
3809.91.00.90.19- - - - Diğerleri
3809.92- - Kağıt sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde olanlar :
3809.92.00.10.00- - - Müstahzar haşıl ve apreler
3809.92.00.90.00- - - Diğerleri
3809.93- - Deri sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde olanlar :
3809.93.00.10.00- - - Müstahzar apreler
3809.93.00.90.00- - - Diğerleri
38.10Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstah zarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar:
3810.10- Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları
3810.10.00.00.11- - Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar
3810.10.00.00.12- - Metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları
3810.90- Diğerleri:
3810.90.10.00.00- - Lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar
3810.90.90.00.00- - Diğerleri
38.11Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar:
- Vuruntuyu önleyici müstahzarlar:
3811.11- - Esası kurşun bileşikleri olanlar:
3811.11.10.00.00- - - Esası kurşuntetraetil olanlar
3811.11.90.00.00- - - Diğerleri
3811.19.00.00.00- - Diğerleri
- Yağlama yağları için katkılar:
3811.21- - Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler:
3811.21.00.10.00- - - Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar
3811.21.00.90.00- - - Diğerleri
3811.29- - Diğerleri
3811.29.00.10.00- - - Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar
3811.29.00.90.00- - - Diğerleri
3811.90- Diğerleri
- - Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar
3811.90.00.10.11- - - Ağır mineral yağlar için müstahzar katkılar
3811.90.00.10.12- - - Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar
3811.90.00.10.19- - - Diğerleri
3811.90.00.90.00- - Diğerleri
38.12Vulkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kau çuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler:
3812.10.00.00.00- Vulkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar
3812.20- Kauçuk veya plastikler için plastifiyan bileşikler:
3812.20.10.00.00- - Benzil 3 - izobutiriloksi - 1 - izopropil - 2,2 - dimetilpropil ftalat ve benzil 3 - izobutiriloksi - 2,2,4 - trimetilpentil ftalat içeren reaksiyon karışımı
3812.20.90.00.00- - Diğerleri
- Oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler:
3812.31.00.00.00- - 2,2,4-trimetil-1,2 dihidroquinoline (TMQ) oligomerlerinin karışımları
3812.39- - Diğerleri:
- - - Oksidasyonu önleyici müstahzarlar:
3812.39.10.00.11- - - - Kauçuk için oksidasyonu önleyici müstahzarlar
3812.39.10.00.19- - - - Diğer oksidasyonu önleyici müstahzarlar
3812.39.90.00.00- - - Diğerleri
3813.00Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombaları
3813.00.00.00.13- Bromoklordiflormetan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler
3813.00.00.00.14- Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler
3813.00.00.00.15- Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler
3813.00.00.00.16- Bromoklormetan içerenler
3813.00.00.00.17- Diğerleri
3814.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar:
3814.00.10- Esası bütilasetat olanlar:
3814.00.10.00.11- - Metan, etan veya propan klorflorokarbonları (CFC) içerenler (HCFC içersin içermesin)
3814.00.10.00.12- - Metan, etan veya propan hidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat CFC'leri içermeyenler
3814.00.10.00.13- - Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform) içerenler
3814.00.10.00.19- - Diğerleri
3814.00.90- Diğerleri:
3814.00.90.00.11- - Metan, etan veya propan klorflorokarbonları (CFC) içerenler (HCFC içersin içermesin)
3814.00.90.00.12- - Metan, etan veya propanhidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat CFC'leri içermeyenler
3814.00.90.00.13- - Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform) içerenler
3814.00.90.00.19- - Diğerleri
38.15Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksi yon başlatıcılar,reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar:
- Takviye edilmiş katalizatörler:
3815.11.00.00.00- - Aktif maddesi nikel veya nikel bileşikleri olanlar
3815.12.00.00.00- - Aktif maddesi kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri olanlar
3815.19- - Diğerleri:
3815.19.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazlası partikül boyu 10 mikrometreyi geçmeyen, taneler şeklinde olan ve magnezyum silikat mesnetli oksitlerin karışımını içeren, - Ağırlık itibariyle % 20 veya daha fazla fakat % 35'den fazla olmayan bakır
3815.19.90.00.00- - - Diğerleri
3815.90- Diğerleri:
3815.90.10.00.00- - Metanol içinde çözelti halinde etiltrifenilfosfonyum asetat içeren katalizörler
3815.90.90.00.00- - Diğerleri
3816.00Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar ve benzeri karışımlar (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç)
3816.00.00.00.11- Ateşe dayanıklı çimentolar
3816.00.00.00.12- Ateşe dayanıklı harçlar
3816.00.00.00.19- Diğerleri
3817.00Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler (27.07 veya 29.02 pozisyonundakiler hariç) :
3817.00.50.00.00- Lineer alkilbenzen
- Diğerleri
3817.00.80.00.11- - Post dodesilbenzen ( heavy-alkylates )
3817.00.80.00.19- - Karışım halinde diğer alkil benzenler
3817.00.80.00.29- - Diğerleri
3818.00Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal bileşikler:
3818.00.10.00.00- Dope edilmiş silisyum
3818.00.90.00.00- Diğerleri
3819.00.00.00.00Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar
3820.00.00.00.00Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar
3821.00.00.00.00Mikroorganizmaların ( virüsler ve benzerleri ),bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları
3822.00Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri:
3822.00.00.10.00- Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış plastik plakalar, levhalar,yapraklar, ince tabakalar ve şeritler
3822.00.00.20.00- Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar,yapraklar ,ince tabakalar ve şeritler (rulo veya tabaka halinde)
3822.00.00.30.00- Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar,yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş)
- Diğerleri
3822.00.00.90.11- - DNA temelli biyolojik işaretleyiciler
3822.00.00.90.19- - Diğerleri
38.23Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:
- Sınai monokarboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsülü asit yağları:
3823.11.00.00.00- - Stearik asit
3823.12.00.00.00- - Oleik asit
3823.13.00.00.00- - Tall oil sıvı yağ asitleri
3823.19- - Diğerleri :
3823.19.10.00.00- - - Damıtılmış yağ asitleri
3823.19.30.00.00- - - Yağ asitleri damıtma ürünleri
3823.19.90.00.00- - - Diğerleri
3823.70- Sınai yağ alkolleri :
3823.70.00.10.00- - Mum karakterine haiz sınai yağ alkolleri
3823.70.00.90.00- - Diğer sınai yağ alkolleri
38.24Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil);
3824.10- Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar :
3824.10.00.10.00- - Esası tabii reçine olanlar
- - Diğerleri
3824.10.00.90.11- - - Esası sentetik reçine olan,dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar
3824.10.00.90.19- - - Diğerleri
3824.30.00.00.00- Kendi aralarında veya metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomere edilmemiş metal karbürler
3824.40.00.00.00- Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar
3824.50- Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar:
3824.50.10.00.00- - Kalıba dökülmeye hazır beton
3824.50.90.00.00- - Diğerleri
3824.60- Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç):
- - Sulu çözelti halinde sorbitol:
3824.60.11.00.00- - - D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az D-mannitol içerenler
3824.60.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3824.60.91.00.00- - - D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az D-mannitol içerenler
3824.60.99.00.00- - - Diğerleri
- Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımlar:
- - Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin)
3824.71.00.00.11- - - R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
3824.71.00.00.19- - - Diğerleri
3824.72.00.00.00- - Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan veya dibromotetrafloroetanlar içerenler
3824.73.00.00.00- - Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler
- - Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs), veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler
3824.74.00.00.12- - - 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
3824.74.00.00.19- - - Diğerleri
3824.75.00.00.00- - Karbon teraklorür içerenler
3824.76.00.00.00- - 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler
3824.77.00.00.00- - Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler
3824.78- - Perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içeren, fakat kloroflorokarbonlar veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) içermeyenler
3824.78.10.00.00- - - Sadece 1,1,1-triflooetan ve pentafloretan içerenler
3824.78.20.00.00- - - Sadece 1,1,1-trifloretan, pentafloretan ve 1,1,1,2-tetrafloretan içerenler
3824.78.30.00.00- - - Sadece diflormetan ve pentafloretan içerenler
3824.78.40.00.00- - - Sadece diflormetan, pentafloretan ve 1,1,1,2-tetrafloretane
3824.78.80.00.00- - - Doymamış hidroflorkarbonlar içerenler
3824.78.90.00.00- - - Diğerleri
3824.79.00.00.00- - Diğerleri
- Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya:
3824.81.00.00.00- - Oksiran (etilenoksit) içerenler
3824.82.00.00.00- - Poliklorine edilmiş bifeniller (PCBs),poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) veya polibromine edilmiş bifeniller (PBBs) içerenler
3824.83.00.00.00- - tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler
3824.84.00.00.00- - Aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) veya mirex (ISO) içerenler
3824.85.00.00.00- - Lindane (ISO, INN) dahil, 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) içerenler
3824.86.00.00.00- - Pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içerenler
3824.87.00.00.00- - Perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluorooctane sülfonamidler veya perfluorooctane sulphonyl fluoride içerenler
3824.88.00.00.00- - Tetra-, penta-, hexa- hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içerenler
- Diğerleri:
3824.91.00.00.00- - Esas olarak 5-ethyl-2-methyl-2-oxido- 1,3,2-dioxaphosphinan5-yl) methyl methyl methylphosphonate ve bis[(5-ethyl-2methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl] methylphosphonate içeren karışımlar ve müstahzarlar
3824.99- - Diğerleri:
3824.99.10.00.00- - - Petrol sülfonatları (alkali metallerin, amonyumun ve etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları
- - - İyon değiştiriciler:
3824.99.15.00.11- - - - Esası sülfonlu karbonlar veya tabii mineral madde olanlar
3824.99.15.00.12- - - - Sentetik zeolit
3824.99.15.00.19- - - - Diğer iyon değiştiriciler
3824.99.20.00.00- - - Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler
3824.99.25.00.00- - - Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi); ham kalsiyum tartrat; ham kalsiyum sitrat
3824.99.30.00.00- - - Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri
- - - Diğerleri:
3824.99.45.00.00- - - - Kabuklanmayı önleyici bileşikler ve benzerleri
3824.99.50.00.00- - - - Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar
3824.99.55.00.00- - - - Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserol karışımları (katı yağlar için emilsifiyan olarak kullanılanlar)
- - - - Elektronik sigara kartuşları (dolu); elektronik sigara kartuşlarında kullanılan müstahzarlar
3824.99.56.00.00- - - - - 2939.79.10 pozisyonundaki ürünleri içerenler
3824.99.57.00.00- - - - - Diğerleri
3824.99.58.00.00- - - - Sigara bıraktırmaya yardımcı olan nikotin bantları (transdermal sistemler)
- - - - Eczacılık ve cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar:
3824.99.61.00.00- - - - - 30.04 Pozisyonundaki insanlar için kullanılan ilaçların imaline mahsus Streptomyces tenebrarius' un fermantasyonuyla elde edilen antibiyotik imalat işlemi ara ürünleri (kurutulmuş olsun olmasın)
3824.99.62.00.00- - - - - Monensin tuzların imalinden elde edilen ara ürünler
3824.99.64.00.00- - - - - Diğerleri
3824.99.65.00.00- - - - Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler (3824.10.00.00 alt pozisyonunda belirtilenler hariç)
3824.99.70.00.00- - - - İnşaat sanayiinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen müstahzarlar ve benzerleri
- - - - Diğerleri :
3824.99.75.00.00- - - - - Lityum niyobat wafer (dope edilmemiş)
3824.99.80.00.00- - - - - Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş, ortalama molekül ağırlığı 520 veya daha fazla fakat 550'yi geçmeyen aminlerin karışımı
3824.99.85.00.00- - - - - 3 - (1 - Etil - 1 metilpropil) izoksazol - 5 - ylamin (tolüen içinde çözelti halinde )
3824.99.86.00.00- - - - - Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosforpentaoksit içeren karışımlar
- - - - - Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar:
- - - - - - 20 °C'de sıvı formunda olanlar:
3824.99.92.00.11- - - - - - - Füzel yağları
3824.99.92.00.12- - - - - - - Dippel yağı
3824.99.92.00.13- - - - - - - Emülsiyon kırıcılar
3824.99.92.00.16- - - - - - - Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar
3824.99.92.00.17- - - - - - - Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren karışımlar
3824.99.92.00.18- - - - - - - Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.21- - - - - - - Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyldifluorides içeren karışımlar
3824.99.92.00.22- - - - - - - Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.23- - - - - - - Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar
3824.99.92.00.24- - - - - - - Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar
3824.99.92.00.25- - - - - - - Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
- - - - - - - Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)2-aminoethanols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar:
3824.99.92.00.26- - - - - - - - Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-aminoethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.29- - - - - - - - Diğerleri
3824.99.92.00.31- - - - - - - Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.32- - - - - - - Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar
3824.99.92.00.39- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri:
3824.99.93.00.11- - - - - - - Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları
3824.99.93.00.12- - - - - - - Zineb
3824.99.93.00.13- - - - - - - Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Karışımları
3824.99.93.00.14- - - - - - - Sakız mayası ( gomelastik )
3824.99.93.00.19- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
3824.99.96.10.00- - - - - - Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları
3824.99.96.20.00- - - - - - Yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan jelatin esaslı patlar (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın)
- - - - - - Diğerleri:
3824.99.96.90.14- - - - - - - Seramik fırınlarının ısısını kontrola yarayan eriyebilen göstergeler
3824.99.96.90.21- - - - - - - Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı bileşikler
3824.99.96.90.68- - - - - - - Diğerleri
38.25Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi ve kimya sanayine bağlı sanayilere mahsus artık ürünler; belediye atıkları; kanalizasyon çamuru, bu fasılın 6. Notunda belirtilen diğer atıklar:
3825.10.00.00.00- Şehir atıkları
3825.20.00.00.00- Kanalizasyon çamuru
3825.30.00.00.00- Klinik atıkları
- Artık organik çözücüler:
3825.41.00.00.00- - Halojenlenmiş
3825.49.00.00.00- - Diğerleri
3825.50.00.00.00- Metal dekapajı için amonyaklı suların, hidrolik sıvıların, fren ve antifiriz sıvılarının atıkları
- Kimya sanayi ve kimya sanayine bağlı sanayilerin diğer atıkları:
3825.61.00.00.00- - Esas olarak organik bileşenleri içerenler
3825.69.00.00.00- - Diğerleri
3825.90- Diğerleri
3825.90.10.00.00- - Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler
3825.90.90.00.00- - Diğerleri
38.26Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)
-Yağ asidi mono-alkil esterleri, ağırlık itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)
3826.00.10.00.11- - Ağırlık itibariyle %96,5 veya daha fazla yağ asiti metil esteri içerenler (YAME/Biodizel)
3826.00.10.00.19- - Diğerleri
3826.00.90.00.00- Diğerleri