GTİP 41.01 / 41.15 (Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) ve Köseleler)

  11
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  41.01Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın):
  4101.20– Bütün halindeki post ve deriler (deri ağırlığı basitçe kurutulduğunda 8 kg.ı, kuru tuzlandığında 10 kg.ı veya taze, yaş tuzlanmış veya diğer şekillerde muhafaza edildiğinde 16 kg.ı geçmeyenler):
  – – Taze:
  4101.20.10.10.00– – – Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler
  4101.20.10.20.00– – – Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla fakat 16 kg.ı geçmeyenler
  – – Yaş tuzlanmış:
  4101.20.30.10.00– – – Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler
  4101.20.30.20.00– – – Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla, fakat 16 kg.ı geçmeyenler
  – – Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış:
  4101.20.50.10.00– – – Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçmeyenler
  4101.20.50.20.00– – – Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçen, fakat 10 kg.ı geçmeyenler
  – – Diğerleri:
  4101.20.80.10.00– – – Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçmeyenler
  4101.20.80.20.00– – – Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçen, fakat 16 kg.ı geçmeyenler
  4101.50– Ağırlığı 16 kg.ı geçen bütün halindeki post ve deriler:
  – – Taze:
  4101.50.10.10.00– – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri
  4101.50.10.20.00– – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri
  – – Yaş tuzlanmış:
  4101.50.30.10.00– – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri
  4101.50.30.20.00– – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri
  – – Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış:
  4101.50.50.10.00– – – Sığır derileri
  4101.50.50.20.00– – – Atların derileri
  4101.50.90.00.00– – Diğerleri
  4101.90– Diğerleri (krupon ve yarım krupon deriler dahil):
  4101.90.00.10.00– – Krupon ve yarım krupon deriler
  4101.90.00.20.00– – Taze veya yaş tuzlanmış sığır derileri
  4101.90.00.30.00– – Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış sığır derileri
  4101.90.00.40.00– – Diğer şekillerde muhafaza edilmiş sığır derileri
  4101.90.00.90.00– – Atların derileri
  41.02Koyun ve kuzuların ham derileri ( yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç):
  4102.10– Yünü alınmamış:
  4102.10.10.00.00– – Kuzulara ait olanlar
  4102.10.90.00.00– – Diğerleri
  – Yünü alınmış:
  4102.21.00.00.00– – Pikle deriler
  4102.29.00.00.00– – Diğerleri
  41.03Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç) :
  4103.20.00.00.00– Sürüngenlerin ham derileri
  4103.30.00.00.00– Domuzların ham derileri
  4103.90– Diğerleri
  4103.90.00.00.11– – Diğer hayvanların yaş derileri
  4103.90.00.00.12– – Diğer hayvanların kuru derileri
  4103.90.00.00.13– – Diğer hayvanların pikle derileri
  4103.90.00.00.19– – Diğerleri
  41.04Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı) postları ve derileri (kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
  – Yaş halde (wet-blue dahil)
  4104.11– – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış; yarma deriler
  – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler)
  4104.11.10.00.11– – – – Sırçalı deri (full grains)
  4104.11.10.00.12– – – – Yarma deri
  – – – Diğerleri:
  – – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:
  – – – – – Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler)
  4104.11.51.00.11– – – – – – Sırçalı deri (full grains)
  4104.11.51.00.12– – – – – – Yarma deri
  – – – – – Diğerleri
  4104.11.59.00.11– – – – – – Sırçalı deri (full grains)
  4104.11.59.00.12– – – – – – Yarma deri
  – – – – Diğerleri
  4104.11.90.00.11– – – – – Sırçalı deri (full grains)
  4104.11.90.00.12– – – – – Yarma deri
  4104.19– – Diğerleri:
  4104.19.10.00.00– – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler)
  – – – Diğerleri:
  – – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:
  4104.19.51.00.00– – – – – Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler)
  4104.19.59.00.00– – – – – Diğerleri
  4104.19.90.00.00– – – – Diğerleri
  – Kuru halde (crust):
  4104.41– – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış; yarma deriler
  – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler)
  – – – – Hint danası derisi (bütün veya baş ve ayakları alınmış, her birinin net ağırlığı 4,5 kg.ı geçmeyenler, bitkisel dabaklamadan daha ileri bir işlem görmemiş, belirli işlemlerden geçmiş olsun olmasın, fakat bulunduğu halde deri eşyası imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli olanlar):
  4104.41.11.10.00– – – – – Sadece dabaklanmış fakat belirli işlemlerden geçmemiş olanlar
  4104.41.11.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri
  – – – – – Sadece dabaklanmış
  4104.41.19.10.11– – – – – – Dana derisi
  4104.41.19.10.19– – – – – – Diğer sığırların derileri
  4104.41.19.90.00– – – – – Başka şekilde hazırlanmış olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Sığırların (bufalo dahil) post ve derileri:
  4104.41.51.00.00– – – – – Bütün halindeki derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler)
  4104.41.59.00.00– – – – – Diğerleri
  4104.41.90.00.00– – – – Diğerleri
  4104.49– – Diğerleri:
  – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler):
  – – – – Hint danası derisi (bütün veya baş ve ayakları alınmış, her birinin net ağırlığı 4,5 kg. ı geçmeyenler, bitkisel dabaklamadan daha ileri bir işlem görmemiş, belirli işlemlerden geçmiş olsun olmasın, fakat bulunduğu halde deri eşyası imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli olanlar):
  4104.49.11.10.00– – – – – Sadece dabaklanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar
  4104.49.11.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  – – – – – Sadece dabaklanmış
  4104.49.19.10.11– – – – – – Dana derisi
  4104.49.19.10.19– – – – – – Diğer sığırların derileri
  4104.49.19.90.00– – – – – Başka şekilde hazırlanmış olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:
  4104.49.51.00.00– – – – – Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler)
  4104.49.59.00.00– – – – – Diğerleri
  4104.49.90.00.00– – – – Diğerleri
  41.05Koyunların veya kuzuların dabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı) derileri (yünü alınmış), (parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir şekilde hazırlanmamış):
  4105.10.00.00.00– Yaş halde (wet-blue dahil)
  4105.30– Kuru halde (crust):
  4105.30.10.00.00– – Bitkisel ön dabaklama yapılmış Hint melezi (bazı işlemlere tabi tutulmuş olsun olmasın,fakat deri eşya imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli olanlar)
  4105.30.90.00.00– – Diğerleri
  41.06Diğer hayvanların dabaklanmış veya “crust” (ara kurutulmuş) post ve derileri (yünü veya kılı alınmış) (parçalanmış olsun olmasın fakat daha ileri bir şekilde hazırlanmamış)
  – Keçi veya oğlakların derileri:
  4106.21.00.00.00– – Yaş halde (wet-blue dahil)
  4106.22– – Kuru halde (crust):
  4106.22.10.00.00– – – Bitkisel ön dabaklama yapılmış Hint keçisi veya oğlakları (bazı işlemlere tabi tutulmuş olsun olmasın fakat deri eşya imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli olanlar)
  4106.22.90.00.00– – – Diğerleri
  4106.31– – Yaş halde (wet-blue dahil):
  – Domuzların derileri:
  4106.31.00.10.00– – – Parçalara ayrılmamış
  4106.31.00.90.00– – – Parçalara ayrılmış
  4106.32.00.00.00– – Kuru halde (crust)
  4106.40– Sürüngenlerin derileri:
  4106.40.10.00.00– – Bitkisel ön dabaklama yapılmış
  4106.40.90.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  4106.91.00.00.00– – Yaş halde (wet-blue dahil):
  4106.92.00.00.00– – Kuru halde (crust):
  41.07Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç):
  – Bütün halindeki post ve deriler:
  4107.11– – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış:
  – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün haldeki derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2 yi geçmeyenler):
  4107.11.11.00.00– – – – Vidala
  4107.11.19.00.00– – – – Diğerleri
  4107.11.90.00.00– – – Diğerleri
  4107.12– – Yarma deriler:
  – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün haldeki derileri ( birim yüzey alanı 2,6 m2 yi geçmeyenler):
  4107.12.11.00.00– – – – Vidala
  4107.12.19.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  4107.12.91.00.00– – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri
  4107.12.99.00.00– – – – Atların deri ve köseleleri
  4107.19– – Diğerleri:
  4107.19.10.00.00– – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri ( birim yüzey alanı 2,6 m2 yi geçmeyenler):
  4107.19.90.00.00– – – Diğerleri
  – Diğerleri, kenarlar dahil:
  4107.91– – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış:
  4107.91.10.00.00– – – Taban köselesi
  4107.91.90.00.00– – – Diğerleri
  4107.92– – Yarma deriler:
  4107.92.10.00.00– – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri
  4107.92.90.00.00– – – Atların deri ve köseleleri
  4107.99– – Diğerleri:
  4107.99.10.00.00– – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri
  4107.99.90.00.00– – – Atların deri ve köseleleri
  4112.00.00.00.00Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç)
  41.13Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü veya kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç):
  4113.10.00.00.00– Keçi veya oğlakların deri ve köseleleri
  4113.20.00.00.00– Domuzların deri ve köseleleri
  4113.30.00.00.00– Sürüngenlerin deri ve köseleleri
  4113.90.00.00.00– Diğerleri
  41.14Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler:
  4114.10– Güderi (kombine deri dahil):
  4114.10.10.00.00– – Koyun ve kuzulardan elde edilenler
  4114.10.90.00.00– – Diğer hayvanlardan elde edilenler
  – Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler
  4114.20.00.00.11– – Rugan deri ve köseleler
  4114.20.00.00.12– – Ruganla kaplanmış deri ve köseleler
  4114.20.00.00.13– – Metalize deri ve köseleler
  41.15Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köseleler (rulo halinde olsun olmasın); deri ve köselelerin, terkip yoluyla elde edilen deri ve köselelerin,deri ve köseleden eşya imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tozu ve unu:
  4115.10.00.00.00– Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köseleler (rulo halinde olsun olmasın)
  4115.20.00.00.00– Deri ve köselelerin, terkip yoluyla elde edilen deri ve köselelerin, deri ve köseleden eşya imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tozu ve unu
  image_pdfimage_print