GTİP 40.01 / 40.17 (Kauçuk ve Mamulleri)

  20
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  40.01Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde):
  4001.10– Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun olmasın):
  4001.10.00.10.00– – Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi
  4001.10.00.20.00– – Prevulkanize edilmemiş tabii kauçuk lateksi
  – Tabii kauçuk (diğer şekillerde):
  4001.21.00.00.00– – Füme yapraklar (RSS)
  4001.22.00.00.00– – Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (TSNR)
  4001.29– – Diğerleri:
  4001.29.00.10.00– – – Krep kauçuk
  4001.29.00.90.00– – – Diğerleri
  4001.30.00.00.00– Balata, güta -perka; guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar
  40.02Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) ; 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde):
  – Stiren-butadien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk (XSBR):
  4002.11– – Lateks şeklinde :
  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.11.00.10.11– – – – Stiren – budatien kauçuktan (SBR)
  4002.11.00.10.12– – – – Karboksilenmiş stiren – budatien kauçuktan (XSBR)
  4002.11.00.90.00– – – Diğerleri
  4002.19– – Diğerleri:
  – – – Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balyalar halinde)
  4002.19.10.10.00– – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.19.10.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien-stiren blok kopolimerleri (SBS termoplastik elostomerler) (granül, parça veya toz halinde)
  4002.19.20.10.00– – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.19.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balyalar halinde)
  4002.19.30.10.00– – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.19.30.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  4002.19.90.10.00– – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.19.90.90.00– – – – Diğerleri
  4002.20– Butadien kauçuk (BR):
  4002.20.00.10.00– – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.20.00.90.00– – Diğerleri
  – İzobüten-izopren (bütil) kauçuk (IIR); halojenli izobüten -izopren kauçukları (CIIR veya BIIR):
  4002.31– – İzobüten – İzopren (butil) kauçuk (IRR):
  4002.31.00.10.00– – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.31.00.90.00– – – Diğerleri
  4002.39– – Diğerleri:
  4002.39.00.10.00– – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.39.00.90.00– – – Diğerleri
  – Kloropren (klor butadien) kauçuk (CR):
  4002.41– – Lateks şeklinde:
  4002.41.00.10.00– – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.41.00.90.00– – – Diğerleri
  4002.49– – Diğerleri:
  4002.49.00.10.00– – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.49.00.90.00– – – Diğerleri
  4002.51– – Lateks şeklinde:
  – Akrilonitril – butadien kauçuk (NBR):
  4002.51.00.10.00– – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.51.00.90.00– – – Diğerleri
  4002.59– – Diğerleri:
  4002.59.00.10.00– – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.59.00.90.00– – – Diğerleri
  4002.60– İzopren kauçuk (IR):
  4002.60.00.10.00– – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.60.00.90.00– – Diğerleri
  4002.70– Etilen – propilen – konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM):
  4002.70.00.10.00– – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.70.00.90.00– – Diğerleri
  4002.80.00.00.00– 40.01 Pozisyonundaki ürünlerin bu pozisyondaki ürünlerle olan karışımları
  – Diğerleri:
  4002.91– – Lateks şeklinde:
  4002.91.00.10.00– – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.91.00.90.00– – – Diğerleri
  4002.99– – Diğerleri:
  – – – Plastik maddelerin katılmasıyla değişikliğe uğrayan ürünler :
  4002.99.10.11.00– – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.99.10.19.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri :
  4002.99.90.11.00– – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
  4002.99.90.19.00– – – – Diğerleri
  4003.00.00.00.00Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde)
  4004.00Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç) ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller
  4004.00.00.00.13– Toz ve granüller
  4004.00.00.00.19– Diğerleri
  40.05Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde):
  4005.10.00.00.00– Karbon karası (carbon black) veya silika ile karıştırılmış kauçuk
  4005.20.00.00.00– Çözeltiler; dispersiyonlar (4005.10 alt pozisyondakiler hariç)
  – Diğerleri:
  4005.91.00.00.00– – Levha, tabaka ve şeritler
  4005.99– – Diğerleri :
  4005.99.00.10.00– – – Tabii kauçuğun kırmızı kil veya proteinle olan ana karışımları
  4005.99.00.20.00– – – Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii veya sentetik kauçuktan granüller
  4005.99.00.90.00– – – Diğerleri
  40.06Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil şekiller gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela gibi):
  4006.10– Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller
  4006.10.00.00.11– – Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar
  4006.10.00.00.12– – Kauçuk kaplanmış metal şerit ve kuşaklar
  4006.10.00.00.13– – Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler
  4006.10.00.00.19– – Diğerleri
  4006.90– Diğerleri :
  4006.90.00.10.00– – Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller
  4006.90.00.20.00– – Contalar
  4006.90.00.30.00– – Rondelalar
  4006.90.00.40.00– – Çıplak kauçuk iplik
  4006.90.00.90.00– – Diğerleri
  4007.00Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler :
  4007.00.00.10.00– Çıplak kauçuk iplikler
  4007.00.00.90.00– Diğerleri
  40.08Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
  – Gözenekli kauçuktan:
  4008.11.00.00.00– – Levha, tabaka ve şeritler
  4008.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Gözenekli olmayan kauçuktan:
  4008.21– – Levha, tabaka ve şeritler:
  4008.21.10.00.00– – – Yer kaplamaları ve paspaslar
  4008.21.90.00.00– – – Diğerleri
  4008.29– – Diğerleri:
  4008.29.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ölçüsüne göre kesilmiş profiller
  4008.29.00.90.00– – – Diğerleri
  40.09Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı elemanlarıyla birlikte olsun olmasın (conta, dirsek, rondela gibi) (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
  – Diğer maddeler ile takviye edilmemiş veya başka şekilde birleştirilmemiş:
  4009.11.00.00.00– – Bağlantı elemanları olmayanlar
  4009.12– – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
  4009.12.00.10.00– – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
  – – – Diğerleri:
  4009.12.00.20.00– – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
  4009.12.00.90.00– – – – Diğerleri
  – Sadece metallerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş:
  4009.21– – Bağlantı elemanları olmayanlar:
  4009.21.00.10.00– – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
  – – – Diğerleri
  4009.21.00.90.11– – – – Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar
  4009.21.00.90.19– – – – Diğerleri
  4009.22– – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
  4009.22.00.10.00– – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
  – – – Diğerleri:
  4009.22.00.20.00– – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
  4009.22.00.90.00– – – – Diğerleri
  – Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş :
  4009.31– – Bağlantı elemanları olmayanlar
  4009.31.00.10.00– – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
  – – – Diğerleri
  4009.31.00.90.11– – – – Yassılaşmayan yangın söndürme hortumları
  4009.31.00.90.19– – – – Diğerleri
  4009.32– – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar
  4009.32.00.10.00– – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
  – – – Diğerleri:
  4009.32.00.20.00– – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
  4009.32.00.90.00– – – – Diğerleri
  – Diğer maddelerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş :
  4009.41– – Bağlantı elemanları olmayanlar:
  4009.41.00.10.00– – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
  4009.41.00.90.00– – – Diğerleri
  4009.42– – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
  4009.42.00.10.00– – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
  – – – Diğerleri:
  4009.42.00.20.00– – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
  4009.42.00.90.00– – – – Diğerleri
  40.10Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları:
  – Taşıyıcı kolanlar :
  4010.11.00.00.00– – Sadece metalle takviye edilmiş olanlar
  4010.12.00.00.00– – Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar
  4010.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Transmisyon kolanları :
  4010.31.00.00.00– – Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
  4010.32.00.00.00– – Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
  4010.33.00.00.00– – Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
  4010.34.00.00.00– – Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
  4010.35.00.00.00– – Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar
  4010.36.00.00.00– – Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar
  4010.39.00.00.00– – Diğerleri
  40.11Kauçuktan yeni dış lastikler:
  4011.10– Otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil):
  4011.10.00.10.00– – Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan türden olanlar
  – – Diğerleri
  4011.10.00.90.09– – – Yarış otomobillerine ait olanlar
  4011.10.00.90.11– – – Tekstil kuşaklı radyal dış lastikler
  4011.10.00.90.12– – – Çelik kuşaklı radyal dış lastikler
  4011.10.00.90.13– – – Konvansiyonel (crossply) dış lastikler
  4011.10.00.90.18– – – Diğerleri
  4011.20– Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar :
  – – Yükleme endeksi 121’i geçmeyenler
  4011.20.10.00.11– – – Radyal dış lastikler (kolonlar dahil)
  4011.20.10.00.12– – – Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)
  4011.20.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Yükleme endeksi 121’i geçenler
  4011.20.90.00.11– – – Radyal dış lastikler (kolonlar dahil)
  4011.20.90.00.12– – – Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)
  4011.20.90.00.19– – – Diğerleri
  4011.30– Uçaklarda kullanılanlar:
  4011.30.00.10.00– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  4011.30.00.90.00– – Diğerleri
  4011.40.00.00.00– Motosikletlerde kullanılanlar
  4011.50.00.00.00– Bisikletlerde kullanılanlar
  4011.70.00.00.00– Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
  4011.80.00.00.00– Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
  4011.90.00.00.00– Diğerleri
  40.12Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler; kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar ve kolanlar:
  – Sırt geçirilmiş dış lastikler:
  4012.11.00.00.00– – Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil)
  4012.12.00.00.00– – Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar
  4012.13– – Hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  4012.13.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  4012.13.00.90.00– – – Diğerleri
  4012.19.00.00.00– – Diğerleri
  4012.20– Kullanılmış dış lastikler:
  4012.20.00.10.00– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  4012.20.00.90.00– – Diğerleri
  4012.90– Diğerleri:
  – – Dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları
  4012.90.20.00.11– – – Dolgu lastikleri
  4012.90.20.00.12– – – Tekerlek bandajları
  4012.90.30.00.00– – Dış lastikler için sırtlar
  4012.90.90.00.00– – Kolanlar
  40.13Kauçuktan iç lastikler:
  4013.10.00.00.00– Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılanlar
  4013.20.00.00.00– Bisikletlerde kullanılanlar
  4013.90– Diğerleri:
  4013.90.00.00.11– – Motosikletlerde kullanılanlar
  4013.90.00.00.12– – Traktör ön iç lastikleri
  4013.90.00.00.13– – Traktör arka iç lastikleri
  4013.90.00.00.14– – Uçak iç lastikleri
  4013.90.00.00.19– – Diğerleri
  40.14Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık eşyası (emzikler dahil) (sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun bulunmasın) :
  4014.10.00.00.00– Prezervatifler
  4014.90– Diğerleri:
  4014.90.00.00.12– – Emzikli biberon başlıkları
  4014.90.00.00.19– – Diğerleri
  40.15Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil):
  – Eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler:
  4015.11.00.00.00– – Cerrahide kullanılan eldivenler
  4015.19– – Diğerleri:
  4015.19.00.00.11– – – Ev işlerinde kullanılan eldivenler
  4015.19.00.00.19– – – Diğerleri
  4015.90.00.00.00– Diğerleri
  40.16Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya:
  4016.10– Gözenekli kauçuktan olanlar:
  – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) :
  4016.10.00.11.00– – – Rondelalar
  4016.10.00.12.00– – – Contalar
  4016.10.00.19.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  4016.10.00.21.00– – – Rondelalar
  4016.10.00.22.00– – – Contalar
  4016.10.00.29.00– – – Diğerleri
  – Diğerleri:
  4016.91.00.00.00– – Yer döşemeleri ve paspaslar
  4016.92.00.00.00– – Silgiler
  4016.93– – Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları:
  – – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) :
  4016.93.00.11.00– – – – Rondelalar
  4016.93.00.12.00– – – – Contalar
  4016.93.00.19.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri :
  4016.93.00.21.00– – – – Rondelalar
  4016.93.00.22.00– – – – Contalar
  4016.93.00.29.00– – – – Diğerleri
  4016.94.00.00.00– – Gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponlar (şişirilebilir olsun olmasın)
  4016.95.00.00.00– – Diğer şişirilebilir eşya
  4016.99– – Diğerleri:
  – – – 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlar için olanlar:
  4016.99.52.00.00– – – – Kauçuk-metal bağlantılı parçalar
  4016.99.57.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  4016.99.91.00.00– – – – Kauçuk-metal bağlantılı parçalar
  – – – – Diğerleri:
  4016.99.97.00.12– – – – – Emzikler
  4016.99.97.00.19– – – – – Diğerleri
  4017.00Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar dahil); sertleştirilmiş kauçuktan eşya :
  – Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi)(döküntü ve artıklar dahil) :
  4017.00.00.10.11– – Külçe ,blok, levha ,tabaka, şerit, çubuk, profil veya boru halinde olanlar
  4017.00.00.10.12– – Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları
  4017.00.00.91.00– Boru ve hortumlar (gaz veya sıvı taşımak için bağlantı parçaları takılmış) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
  – Diğerleri:
  4017.00.00.99.11– – Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya
  4017.00.00.99.19– – Diğerleri
  image_pdfimage_print