28 Temmuz 2021, Çarşamba
AB Gümrük

BÖLÜM: 18 - OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

FASIL: 90 - Optik Alet Ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet Ve Cihazları, Tıbbi Veya Cerrahi Alet Ve Cihazlar; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı

FasılNoFasıl Açıklaması
90.01Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (85.44 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden mercekler (kontakt lensler dahil), prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç) :
9001.10- Optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları:
- - Görüntü iletici kablolar:
9001.10.10.10.00- - - Camdan olanlar
9001.10.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9001.10.90.10.00- - - Optik tarzda işlenmemiş olanlar
- - - Diğerleri:
9001.10.90.91.00- - - - Camdan olanlar
9001.10.90.99.00- - - - Diğerleri
9001.20- Yaprak veya levha halinde polarizan maddeler:
9001.20.00.10.00- - Camdan olanlar
9001.20.00.90.00- - Diğerleri
9001.30.00.00.00- Kontak lensler
9001.40- Camdan gözlük camları:
9001.40.20.00.00- - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar
- - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:
- - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:
9001.40.41.00.00- - - - Tek odaklılar
9001.40.49.00.00- - - - Diğerleri
9001.40.80.00.00- - - Diğerleri
9001.50- Diğer maddelerden gözlük camları:
9001.50.20.00.00- - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar
- - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:
- - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:
9001.50.41.00.00- - - - Tek odaklılar
9001.50.49.00.00- - - - Diğerleri
9001.50.80.00.00- - - Diğerleri
9001.90- Diğerleri:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
9001.90.00.11.00- - - Camdan olanlar
9001.90.00.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9001.90.00.91.00- - - Camdan olanlar
9001.90.00.99.00- - - Diğerleri
90.02Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç):
- Objektif mercekleri:
9002.11- - Kamera, projektör, fotoğraf veya sinematografik büyültme veya küçültme cihazlarına mahsus olanlar:
9002.11.00.10.00- - - Camdan olanlar
9002.11.00.90.00- - - Diğerleri
9002.19- - Diğerleri:
9002.19.00.10.00- - - Camdan olanlar
9002.19.00.90.00- - - Diğerleri
9002.20- Filtreler:
9002.20.00.10.00- - Camdan olanlar
9002.20.00.90.00- - Diğerleri
9002.90- Diğerleri:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
9002.90.00.11.00- - - Camdan olanlar
9002.90.00.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9002.90.00.91.00- - - Camdan olanlar
9002.90.00.99.00- - - Diğerleri
90.03Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları:
- Çerçeveler:
9003.11.00.00.00- - Plastik maddelerden olanlar
9003.19.00.00.00- - Diğer maddelerden olanlar
9003.90.00.00.00- Aksam ve parçalar
90.04Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler):
9004.10- Güneş gözlükleri:
9004.10.10.00.00- - Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar
- - Diğerleri:
9004.10.91.00.00- - - Plastik camlı olanlar
9004.10.99.00.00- - - Diğerleri
9004.90- Diğerleri:
- - Plastik camlı olanlar
9004.90.10.00.11- - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar
9004.90.10.00.12- - - Röntgen gözlükleri
9004.90.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
9004.90.90.00.11- - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar
9004.90.90.00.12- - - Röntgen gözlükleri
9004.90.90.00.19- - - Diğerleri
90.05Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri (telsiz astronomi cihazları hariç):
9005.10.00.00.00- Çift gözlü dürbünler
9005.80- Diğer aletler:
9005.80.00.10.00- - Tek gözlü dürbünler
- - Diğerleri
9005.80.00.90.11- - - Optik teleskoplar
9005.80.00.90.19- - - Diğerleri
9005.90- Aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil):
9005.90.00.10.00- - Dürbünlere ait olanlar
9005.90.00.90.00- - Diğerleri
90.06Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları ( 85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç):
9006.30.00.00.00- Denizaltında, hava haritacılığında veya iç organların tıbbi veya cerrahi incelemesinde kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş fotoğraf makinaları; adli tıp veya kriminolojik amaçlar için mukayese yapan fotoğraf makinaları
9006.40.00.00.00- Anında fotoğraf veren makinalar
- Diğer fotoğraf makinaları:
9006.51.00.00.00- - Genişliği 35 mm.yi geçmeyen rulo halindeki filmler için objektiften geçen görüntüyü gösterenler (tek objektifli) (SLR)
9006.52.00.00.00- - Genişliği 35 mm.den az rulo halindeki filmler için diğer fotoğraf makinaları
9006.53- - Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için diğer fotoğraf makinaları:
9006.53.10.00.00- - - Kullanılıp atılabilir (dispozıbıl) fotoğraf makinaları
9006.53.80.00.00- - - Diğerleri
9006.59.00.00.00- - Diğerleri
- Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları:
9006.61.00.00.00- - Flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj lambalı cihazlar (elektronik flaşlar)
9006.69- - Diğerleri:
9006.69.00.10.00- - - Flaş lambaları, flaş küpleri ve benzerleri
9006.69.00.90.00- - - Diğerleri
- Aksam, parça ve aksesuar:
9006.91.00.00.00- - Fotoğraf makinalarına ait olanlar
9006.99- - Diğerleri :
9006.99.00.10.00- - - Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlara ait olanlar
9006.99.00.90.00- - - Diğerleri
90.07Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın) :
9007.10.00.00.00- Kameralar
9007.20.00.00.00- Projektörler
- Aksam, parça ve aksesuar:
9007.91.00.00.00- - Kameralara ait olanlar
9007.92.00.00.00- - Projektörlere ait olanlar
90.08Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç); fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç):
9008.50.00.00.00- Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü cihazlar
9008.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9008.90.00.10.00- - Sabit görüntü projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar
9008.90.00.90.00- - Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar
90.10Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan fotoğraf (sinematografik dahil) laboratuvarlarında kullanılan alet ve cihazlar; negatoskoplar; projeksiyon perdesi:
9010.10- Rulo halindeki fotoğraf (sinematografik dahil) film ve kağıtlarının otomatik olarak develope edilmesine veya develope edilmiş filmlerin rulo halindeki fotoğrafik kağıtlara basılmasına mahsus malzeme ve cihazlar:
- - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar
9010.10.00.10.11- - - Filmleri develope etmeye mahsus cihazlar
9010.10.00.10.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
9010.10.00.90.11- - - Sinema filmlerini develope etmeye mahsus cihazlar
9010.10.00.90.19- - - Diğerleri
9010.50- Sinema veya fotoğraf laboratuvarları için diğer malzeme ve cihazlar; negatoskoplar:
- - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar:
9010.50.00.10.11- - - Fotoğraf filmi montaj cihazı
9010.50.00.10.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
9010.50.00.90.11- - - Sinema filmi montaj cihazı
9010.50.00.90.12- - - Sinema filminin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar
9010.50.00.90.13- - - Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar
9010.50.00.90.19- - - Diğerleri
9010.60.00.00.00- Projeksiyon perdeleri
9010.90- Aksam , parça ve aksesuar:
9010.90.20.00.00- - 9010.50.00 veya 9010.60.00 alt pozisyonlarındaki alet ve cihazlara ait olanlar
9010.90.80.00.00- - Diğerleri
90.11Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil):
9011.10.00.00.00- Stereoskopik mikroskoplar
9011.20- Diğer mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon için olanlar) :
9011.20.10.00.00- - Yarı iletken diskler veya ağın taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak tasarlanmış cihazlarla donatılmış fotomikrografik mikroskoplar
- - Diğerleri
9011.20.90.00.11- - - Fotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar
9011.20.90.00.12- - - Sinefotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar
9011.20.90.00.13- - - Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar
9011.80- Diğer mikroskoplar
9011.80.00.00.11- - Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan mikroskoplar
9011.80.00.00.19- - Diğerleri
9011.90.00.00.00- Aksam, parça ve aksesuar
90.12Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları:
9012.10.00.00.00- Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları
9012.90.00.00.00- Aksam, parça ve aksesuar
90.13Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik alet ve cihazlar:
9013.10- Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makina, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar
9013.10.10.00.00- - Bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makina, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar
- - Diğerleri:
9013.10.90.00.11- - - Silahlar için teleskopik dürbünler
9013.10.90.00.12- - - Periskoplar
9013.10.90.00.19- - - Diğerleri
9013.20- Lazerler (lazer diyodları hariç):
9013.20.00.00.10- - Silahlar için olanlar
9013.20.00.00.90- - Diğerleri
9013.80- Diğer alet, cihaz ve tertibat
- - Sıvı kristal tertibatı:
- - - Aktif matris sıvı kristal tertibatı:
9013.80.20.00.11- - - - Siyah, beyaz veya diğer tek renkli olanlar
9013.80.20.00.12- - - - Renkli olanlar
9013.80.30.00.00- - - Diğerleri
9013.80.90.00.00- - Diğerleri
9013.90- Aksam, parça ve aksesuar
9013.90.05.00.00- - Silahlara takılacak teleskopik dürbünlere veya periskoplara ait olanlar
9013.90.10.00.00- - Sıvı kristal tertibatı için olanlar
9013.90.80.00.00- - Diğerleri
90.14Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları:
9014.10.00.00.00- Pusulalar
9014.20- Hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus alet ve cihazlar (pusulalar hariç):
- - Ataletsel seyrüsefer alet ve cihazları:
- - - Elektrikli veya elektronik olanlar:
9014.20.20.11.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9014.20.20.19.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9014.20.20.91.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
9014.20.20.99.00- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9014.20.80.10.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlar
9014.20.80.90.00- - - Diğerleri
9014.80- Diğer alet ve cihazlar:
9014.80.00.10.00- - Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörler
- - Diğerleri
9014.80.00.90.11- - - Deniz ve nehir seyrüseferlerinde kullanılan elektronik alet ve cihazlar
9014.80.00.90.19- - - Diğerleri
9014.90- Aksam, parça ve aksesuar:
- - 9014.10 ve 9014.20 AIt pozisyonlarındaki sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar:
9014.90.00.11.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9014.90.00.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9014.90.00.91.00- - - Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörlere ait olanlar
9014.90.00.99.00- - - Diğerleri
90.15Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler:
9015.10- Telemetreler:
9015.10.00.10.00- - Elektrikli olanlar
9015.10.00.90.00- - Diğerleri
9015.20- Teodolitler ve takimetreler (takeometreler):
9015.20.00.10.00- - Elektrikli olanlar
9015.20.00.90.00- - Diğerleri
9015.30- Seviye tesbit aletleri (nivolar):
9015.30.10.00.00- - Elektronik olanlar
- - Diğerleri:
9015.30.90.10.00- - - Elektrikli olanlar
9015.30.90.90.00- - - Diğerleri
9015.40- Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları:
9015.40.00.10.00- - Elektrikli olanlar
9015.40.00.90.00- - Diğerleri
9015.80- Diğer alet ve cihazlar:
- - Meteoroloji, hidroloji ve jeofizik alet ve cihazları
9015.80.20.00.11- - - Meteorolojiye ait alet ve cihazlar
9015.80.20.00.12- - - Jeofiziğe ait alet ve cihazlar
9015.80.20.00.19- - - Diğerleri
- - Jeodezi, topografya, arazi veya seviye ölçmede kullanılan alet ve cihazlar; hidrografı aletleri:
- - - Elektrikli olanlar
9015.80.40.10.11- - - - Jeodezi alet ve cihazları
9015.80.40.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
9015.80.40.90.11- - - - Jeodezi alet ve cihazları
9015.80.40.90.19- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9015.80.80.10.00- - - Elektrikli olanlar
9015.80.80.90.00- - - Diğerleri
9015.90- Aksam, parça ve aksesuar:
- - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9015.90.00.10.11- - - Meteoroloji alet ve cihazlarına ait olanlar
9015.90.00.10.19- - - Diğerleri
9015.90.00.90.00- - Diğerleri:
9016.00Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın):
- Teraziler:
9016.00.10.10.00- - Elektrikli veya elektronik olanlar
9016.00.10.90.00- - Diğerleri
- Aksam, parça ve aksesuar:
9016.00.90.10.00- - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9016.00.90.90.00- - Diğerleri
90.17Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus aletler (çizim makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel takımları, sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler gibi):
9017.10- Çizim masaları ve makinaları (otomatik olsun olmasın) :
- - Çiziciler (plotter'ler) :
9017.10.10.10.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.10.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
9017.10.90.10.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.10.90.90.00- - - Diğerleri
9017.20- Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus aletler:
9017.20.05.00.00- - Çiziciler (plotter'ler)
9017.20.10.00.00- - Resim yapmaya mahsus diğer aletler
9017.20.39.00.00- - Çizim yapmaya mahsus aletler
9017.20.90.00.00- - Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, hesap daireleri ve benzerleri dahil)
9017.30- Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar:
9017.30.00.10.00- - Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.30.00.90.00- - Diğerleri
9017.80- Diğer aletler:
- - Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller:
9017.80.10.10.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlar
- - - Diğerleri
9017.80.10.90.11- - - - İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış şerit metreler
9017.80.10.90.19- - - - Diğer şerit metreler
9017.80.10.90.29- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9017.80.90.10.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.80.90.90.00- - - Diğerleri
9017.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9017.90.00.10.00- - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9017.90.00.90.00- - Diğerleri
90.18Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve ci hazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) :
- Elektro teşhis cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik parametre muayene ölçüm cihazları dahil):
9018.11.00.00.00- - Elektrokardiyograflar (EKG)
9018.12.00.00.00- - Ultrasonik tetkik cihazları
9018.13.00.00.00- - Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları
9018.14.00.00.00- - Sintigrafi cihazları
9018.19- - Diğerleri:
9018.19.10.00.00- - - İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme tertibatı
- - - Diğerleri
9018.19.90.00.11- - - - Elektroensefaloğraf cihazları (EEG)
9018.19.90.00.12- - - - Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın)
9018.19.90.00.13- - - - Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar
9018.19.90.00.14- - - - Elektromiyografi (EMG)
9018.19.90.00.19- - - - Diğerleri
9018.20.00.00.00- Morötesi veya kızılötesi ışınlı cihazlar
- Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler:
9018.31- - Şırıngalar (iğneli olsun olmasın):
9018.31.10.00.00- - - Plastik maddelerden olanlar
9018.31.90.00.00- - - Diğerleri
9018.32- - Metalden boru şeklinde iğneler ve cerrahi dikiş iğneleri:
9018.32.10.00.00- - - Metalden boru şeklinde iğneler
9018.32.90.00.00- - - Cerrahi dikiş iğneleri
9018.39.00.00.00- - Diğerleri
- Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar:
9018.41- - Dişçilik tornaları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın)
9018.41.00.00.11- - - Dişçilik tornaları (Frezeleri)
9018.41.00.00.12- - - Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine haldeki dişçilik tornaları
9018.49- - Diğerleri:
9018.49.10.00.00- - - Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar
9018.49.90.00.00- - - Diğerleri
9018.50- Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar:
9018.50.10.00.00- - Optik olmayanlar
9018.50.90.00.00- - Optik olanlar
9018.90- Diğer alet ve cihazlar:
- - Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazlar
9018.90.10.00.11- - - Elektronik tansiyon aleti
9018.90.10.00.12- - - Mekanik tansiyon aleti
9018.90.10.00.13- - - Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar
9018.90.20.00.00- - Endoskoplar
- - Böbrek diyaliz cihazları (Suni böbrek, böbrek makinası ve diyalizörler)
9018.90.30.00.11- - - Böbrek makinaları
9018.90.30.00.13- - - Dializ ve fistula setleri
9018.90.30.00.19- - - Diğerleri
9018.90.40.00.00- - Diyatermi cihazları
- - Transfüzyon ve infüzyon cihazları
9018.90.50.00.11- - - Cihazlar
9018.90.50.00.12- - - Kan torbaları
9018.90.50.00.19- - - Diğerleri
9018.90.60.00.00- - Anestezi alet ve cihazları
9018.90.75.00.00- - Sinir stimilasyonu cihazları
- - Diğerleri
9018.90.84.00.12- - - Her nevi bisturiler
9018.90.84.00.13- - - Koter kalemi
9018.90.84.00.18- - - Rahim içi aletler
9018.90.84.00.19- - - Diğer alet ve cihazlar
90.19Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları:
9019.10- Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları:
- - Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli)
9019.10.10.00.11- - - Cihazlar
9019.10.10.00.15- - - Aksam ve parçalar
- - Diğerleri
9019.10.90.00.11- - - Mekanoterapi cihazları
9019.10.90.00.12- - - Psikotekni cihazları
9019.10.90.00.13- - - Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
9019.10.90.00.19- - - Diğerleri
9019.10.90.00.25- - - Aksam ve parçalar
9019.20- Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları:
9019.20.10.00.00- - Mekanik ventilasyon cihazı (Invaziv)
9019.20.20.00.00- - Mekanik ventilasyon cihazı (Invaziv olmayan)
9019.20.90.00.00- - Diğerleri, aksam, parça ve aksesuarları dahil
90.20Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç):
9020.00.10.00.00- Gaz maskeleri
9020.00.90.00.00- Diğerleri, aksam, parça ve aksesuarları dahil
90.21Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; işitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar:
9021.10- Ortopedik veya kırıklara mahsus cihazlar:
- - Ortopedik cihazlar
9021.10.10.00.11- - - Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mahsus cihazlar
9021.10.10.00.12- - - Çekme ve germe cihazları (traksiyon)
9021.10.10.00.19- - - Diğerleri
- - Kırıklara mahsus cihazlar
9021.10.90.00.12- - - Kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil) (paslanmaz çelikten),
9021.10.90.00.18- - - Diğer cihazlar
- Protez dişler ve bağlantı parçaları:
9021.21- - Protez dişler:
9021.21.10.00.00- - - Plastik maddelerden olanlar
9021.21.90.00.00- - - Diğer maddelerden olanlar
9021.29.00.00.00- - Diğerleri
- Vücudun diğer suni parçaları:
9021.31.00.00.00- - Suni eklemler
9021.39- - Diğerleri:
9021.39.10.00.00- - - Protez gözler
- - - Diğerleri
9021.39.90.00.11- - - - İnter-okiler lensler
9021.39.90.00.12- - - - Kalp kapakçıkları
9021.39.90.00.13- - - - Diğer uzuv ve organ iç protezleri
9021.39.90.00.14- - - - Diğer uzuv ve organ dış protezleri
9021.39.90.00.19- - - - Diğerleri
9021.40.00.00.00- İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)
9021.50- Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuar hariç)
9021.50.00.00.11- - Dahili kalp pilleri
9021.50.00.00.12- - Harici kalp pilleri
9021.90- Diğerleri:
9021.90.10.00.00- - İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça ve aksesuarı
- - Diğerleri
9021.90.90.00.13- - - Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar
9021.90.90.00.14- - - Görme engelliler için yardımcı elektronik cihazlar
9021.90.90.00.19- - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)
90.22X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri:
- X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil):
9022.12.00.00.00- - Bilgisayarlı tomografi cihazları
9022.13.00.00.00- - Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)
9022.14.00.00.00- - Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)
9022.19.00.00.00- - Diğer amaçlarla kullanılanlar
- Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil):
9022.21.00.00.00- - Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9022.29.00.00.00- - Diğer amaçlarla kullanılanlar
9022.30.00.00.00- X -Işın tüpleri
9022.90- Diğerleri (aksam, parça ve aksesuar dahil):
9022.90.20.00.00- - X-Işını kullanarak çalışan aletlere ait aksam parça ve aksesuar
- - Diğerleri:
9022.90.80.00.11- - - Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar
9022.90.80.00.19- - - Diğerleri
9023.00Teşhir edilmek (öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller:
9023.00.10.00.00- Fizik, kimya veya teknik konuların öğretiminde kullanılan türde olanlar
- Diğerleri
9023.00.80.00.11- - Maketler
9023.00.80.00.19- - Diğerleri
90.24Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve cihazlar:
9024.10- Metalleri denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve cihazlar:
9024.10.20.00.00- - Üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve kontrollerine mahsus olanlar
9024.10.40.00.00- - Sertlik deney ve kontrollerine mahsus olanlar
- - Diğerleri:
9024.10.80.10.00- - - Elektrikli olanlar
9024.10.80.90.00- - - Diğerleri
9024.80- Diğer makina ve cihazlar:.
9024.80.00.10.00- - Elektrikli olanlar
9024.80.00.90.00- - Diğerleri
9024.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9024.90.00.10.00- - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9024.90.00.90.00- - Diğerleri
90.25Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler, pirometreler,barometreler, higrometreler ve psikrometreler (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine olanları:
- Termometreler ve pirometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar):
9025.11- - Sıvılı olanlar (doğrudan doğruya okunanlar):
9025.11.20.00.00- - - Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler
- - - Diğerleri
9025.11.80.00.11- - - - Ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, civalı)
9025.11.80.00.19- - - - Diğerleri
9025.19- - Diğerleri:
9025.19.00.11.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9025.19.00.19.00- - - Diğerleri
9025.80- Diğer aletler:
- - Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar):
9025.80.20.10.00- - - Elektronik ve elektrikli olanlar
9025.80.20.90.00- - - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - Elektronik olanlar
9025.80.40.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
9025.80.40.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
9025.80.80.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9025.80.80.20.00- - - - Elektrikli olanlar
9025.80.80.90.00- - - - Diğerleri
9025.90- Aksam, parça ve aksesuar:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9025.90.00.11.00- - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9025.90.00.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar
9025.90.00.21.11- - - - Rezistanlı termometre algılayıcısı (RTD)
9025.90.00.21.12- - - - Optik pirometreler için algılayıcılar
9025.90.00.21.13- - - - Termokopul
9025.90.00.21.19- - - - Diğerleri
9025.90.00.29.00- - - Diğerleri
90.26Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi) ( 90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç):
9026.10- Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya muayeneye mahsus olanlar:
- - Elektronik olanlar:
- - - Debimetreler:
9026.10.21.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.10.21.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9026.10.29.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.10.29.90.00- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Debimetreler:
9026.10.81.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.10.81.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9026.10.89.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.10.89.90.00- - - - Diğerleri
9026.20- Basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus olanlar:
- - Elektronik olanlar:
9026.20.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.20.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
- - -Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri:
9026.20.40.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.20.40.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9026.20.80.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.20.80.20.00- - - - Basınç kontrol anahtarları
9026.20.80.80.00- - - - Diğerleri
9026.80- Diğer alet ve cihazlar:
- - Elektronik olanlar:
9026.80.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.80.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9026.80.80.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9026.80.80.90.00- - - Diğerleri
9026.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9026.90.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar
9026.90.00.90.00- - Diğerleri
90.27Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı,gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar (pozmetreler dahil) ; mikrotomlar:
9027.10- Gaz veya duman analiz cihazları:
9027.10.10.00.00- - Elektronik olanlar
9027.10.90.00.00- - Diğerleri
9027.20.00.00.00- Kromatograflar ve elektroforez cihazları
9027.30- Optik ışınlı (UV, görülebilir ışınlar, IR) spektrometreler, spektrofotometreler ve spektrograflar
9027.30.00.00.11- - Spektrometreler
9027.30.00.00.19- - Diğerleri
9027.50.00.00.00- Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (UV, görülebilir ışınlar, IR)
9027.80- Diğer alet ve cihazlar:
9027.80.05.00.00- - Pozometreler
9027.80.20.00.00- - pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler
9027.80.80.00.00- - Diğerleri
9027.90.00.00.00- Mikrotomlar; aksam, parça ve aksesuar
90.28Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil):
9028.10.00.00.00- Gaz sayaçları
9028.20.00.00.00- Sıvı sayaçları
9028.30- Elektrik sayaçları:
- - Alternatif akım için olanlar:
- - - Tek fazlı
9028.30.11.00.11- - - - Elektronik olanlar
9028.30.11.00.19- - - - Diğerler
- - - Çok fazlı
9028.30.19.00.11- - - - Elektronik olanlar
9028.30.19.00.19- - - - Diğerler
9028.30.90.00.11- - - Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları
- - Diğerleri
9028.30.90.00.12- - - Aktif sayaçlar
9028.30.90.00.13- - - Reaktif sayaçlar
9028.30.90.00.14- - - Elektronik sayaçlar
9028.30.90.00.18- - - Diğerleri
9028.90- Aksam, parça ve aksesuar:
- - Elektrik sayaçlarına ait olanlar
9028.90.10.00.11- - - Sadece elektronik sayaçlara ait olanlar
9028.90.10.00.19- - - Diğerleri
9028.90.90.00.00- - Diğerleri
90.29Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,milometreler, pedometreler,vb.; hız göstergeleri ve takometreler ( 90.14 ve 90.15 pozisyonlarındakiler hariç) ; stroboskoplar:
9029.10- Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler , pedometreler ve benzerleri:
9029.10.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik devir adedi sayaçları
9029.10.00.20.00- - Elektronik veya elektrikli olanlar
9029.10.00.90.00- - Diğerleri
9029.20- Hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar:
- - Hız göstergeleri ve takometreler:
- - - Kara taşıtlarına mahsus hız göstergeleri:
9029.20.31.10.00- - - - Elektronik veya elektrikli olanlar
9029.20.31.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
9029.20.38.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus elektronik veya elektrikli olanlar
9029.20.38.90.00- - - - Diğerleri
- - Stroboskoplar:
9029.20.90.10.00- - - Elektronik veya elektrikli olanlar
9029.20.90.90.00- - - Diğerleri
9029.90.00.00.00- Aksam, parça ve aksesuar
90.30Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları ( 90.28 pozisyonundaki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar:
9030.10- İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar:
9030.10.00.10.00- - SiviI hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.10.00.90.00- - Diğerleri
9030.20- Osiloskoplar ve osilograflar:
9030.20.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.20.00.90.00- - Diğerleri
- Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye mahsus diğer alet ve cihazlar:
9030.31- - Multimetreler (Kaydedici tertibatı olmayanlar):
9030.31.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri
9030.31.00.90.11- - - - Elektronik olanlar
9030.31.00.90.12- - - - Elektrikli olanlar
9030.32- - Multimetreler (Kaydedici tertibatı olanlar):
9030.32.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri
9030.32.00.90.11- - - - Elektronik olanlar
9030.32.00.90.12- - - - Elektrikli olanlar
9030.33- - Diğerleri ( kaydedici tertibatı olmayanlar):
- - - Direnç ölçen aletler
9030.33.20.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.33.20.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9030.33.70.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.33.70.90.00- - - - Diğerleri
9030.39- - Diğerleri (kaydedici tertibatı olanlar):
- - - Elektronik olanlar:
9030.39.00.11.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.39.00.19.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
9030.39.00.21.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.39.00.29.00- - - - Diğerleri
9030.40- Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş diğer alet ve cihazlar (hipsometreler ve diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri, distorsiyonmetreler ve sofometreler gibi):
9030.40.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.40.00.90.00- - Diğerleri
- Diğer alet ve cihazlar:
9030.82.00.00.00- - Yarı iletken disklerin veya tertibatın ölçülmesine veya kontrolüne mahsus olanlar
9030.84- - Diğerleri, kaydedici tertibatı olanlar:
9030.84.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.84.00.90.00- - - Diğerleri
9030.89- - Diğerleri:
9030.89.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.89.00.90.00- - - Diğerleri
9030.90- Aksam, parça ve aksesuar :
9030.90.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.90.00.90.00- - Diğerleri
90.31Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri:
9031.10- Mekanik parçaları dengeleme makinaları (balans makinaları):
9031.10.00.10.00- - Elektronik veya elektrikli olanlar
9031.10.00.90.00- - Diğerleri
9031.20- Deney standları:
9031.20.00.10.00- - Elektronik veya elektrikli olanlar
9031.20.00.90.00- - Diğerleri
- Diğer optik alet ve cihazlar :
9031.41.00.00.00- - Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne mahsus olanlar
9031.49- - Diğerleri
9031.49.10.00.00- - - Profil projektörleri
9031.49.90.00.00- - - Diğerleri
9031.80- Diğer alet, cihaz ve makinalar:
- - Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus olanlar:
9031.80.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9031.80.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9031.80.80.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9031.80.80.90.00- - - Diğerleri
9031.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9031.90.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9031.90.00.90.00- - Diğerleri
90.32Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları:
9032.10- Termostatlar:
- - Elektronik olanlar:
9032.10.20.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9032.10.20.20.00- - - Binalarda kullanılan, oda, fan coil ve klima termostatları
9032.10.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
9032.10.80.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9032.10.80.90.00- - - Diğerleri
9032.20- Basınç kontrol cihazları (manostatlar):
9032.20.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - Diğerleri
9032.20.00.90.11- - - Elektronik basınç kontrol cihazları
9032.20.00.90.19- - - Diğerleri
9032.81- - Hidrolik veya pnömatik:
- Diğer alet ve cihazlar:
9032.81.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri
9032.81.00.90.11- - - - Seviye kontrol cihazları
9032.81.00.90.12- - - - Bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri
9032.81.00.90.19- - - - Diğerleri
9032.89.00.00.00- - Diğerleri
9032.90- Aksam, parça ve aksesuar:
9032.90.00.10.00- - Elektronik veya elektrikli olanlara ait olanlar
9032.90.00.90.00- - Diğerleri
9033.0090. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
9033.00.10.00.00- Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan, ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin)
9033.00.90.00.00- Diğerleri