GTİP 91.01 / 91.14 (Saatler ve Bunların Aksam ve Parçaları)

  21
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  91.01Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar) :
  – Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
  9101.11.00.00.00– – Sadece mekanik göstergesi olanlar
  9101.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
  9101.21.00.00.00– – Otomatik kurmalı olanlar
  9101.29.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  9101.91– – Elektrikle çalışanlar
  9101.91.00.00.11– – – Cep saatleri
  9101.91.00.00.12– – – Kronometreler
  9101.91.00.00.19– – – Diğerleri
  9101.99– – Diğerleri
  9101.99.00.00.11– – – Cep saatleri
  9101.99.00.00.12– – – Kronometreler
  9101.99.00.00.19– – – Diğerleri
  91.02Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) :
  – Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
  9102.11.00.00.00– – Sadece mekanik göstergesi olanlar
  9102.12.00.00.00– – Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)
  9102.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
  9102.21.00.00.00– – Otomatik kurmalı olanlar
  9102.29.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  9102.91– – Elektrikle çalışanlar
  9102.91.00.00.11– – – Cep saatleri
  9102.91.00.00.12– – – Kronometreler
  9102.91.00.00.19– – – Diğerleri
  9102.99– – Diğerleri
  9102.99.00.00.11– – – Cep saatleri
  9102.99.00.00.12– – – Kronometreler
  9102.99.00.00.19– – – Diğerleri
  91.03Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki saatler hariç ):
  9103.10– Elektrikle çalışanlar:
  9103.10.00.10.00– – Çalar saatler
  9103.10.00.90.00– – Diğerleri
  9103.90– Diğerleri:
  9103.90.00.10.00– – Çalar saatler
  9103.90.00.90.00– – Diğerleri
  9104.00Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, uzay araçlarının, gemilerin veya diğer nakil vasıtaIarının alet tablolarına mahsus saatler ve benzerleri
  9104.00.00.00.11– Elektrikli veya elektronik olanlar
  9104.00.00.00.19– Diğerleri
  91.05Diğer saatler:
  – Çalar saatler:
  9105.11.00.00.00– – Elektrikle çalışanlar
  9105.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Duvar saatleri:
  9105.21.00.00.00– – Elektrikle çalışanlar
  9105.29.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  9105.91.00.00.00– – Elektrikle çalışanlar
  9105.99.00.00.00– – Diğerleri
  91.06Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve zaman sayaçları (devam kaydeden cihazlar, tarih ve saat kaydedici cihazlar gibi) :
  9106.10.00.00.00– Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar
  9106.90.00.00.00– Diğerleri
  9107.00Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)
  9107.00.00.00.11– Elektrikli veya elektronik olanlar
  9107.00.00.00.19– Diğerleri
  91.08Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş) :
  – Elektrikle çalışanlar:
  9108.11.00.00.00– – Sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin birleştirilebildiği bir tertibata sahip olanlar
  9108.12.00.00.00– – Sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)
  9108.19.00.00.00– – Diğerleri
  9108.20.00.00.00– Otomatik kurmalı olanlar
  9108.90.00.00.00– Diğerleri
  91.09Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saatleri hariç) :
  9109.10.00.00.00– Elektrikle çalışanlar
  9109.90.00.00.00– Diğerleri
  91.10Tamamlanmış saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat makinalarının taslakları:
  – Cep veya koI saatlerine ait olanlar:
  9110.11– – Tamamlanmış makinalar (birleştirilmemiş veya kısmen birleş tirilmiş) (şablonlar):
  9110.11.10.00.00– – – Spiral rakkaslı olanlar
  9110.11.90.00.00– – – Diğerleri
  9110.12.00.00.00– – Tamamlanmamış makinalar (birleştirilmiş)
  9110.19.00.00.00– – Taslaklar
  9110.90.00.00.00– Diğerleri
  91.11Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları:
  9111.10.00.00.00– Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden zarflar
  9111.20.00.00.00– Adi metallerden zarflar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun olmasın)
  9111.80.00.00.00– Diğer zarflar
  9111.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  91.12Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları:
  9112.20.00.00.00– Zarflar
  9112.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  91.13Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:
  9113.10– Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar:
  9113.10.10.00.00– – Kıymetli metallerden olanlar
  9113.10.90.00.00– – Kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar
  9113.20– Adi metallerden olanlar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun olmasın)
  9113.20.00.00.11– – Altınla kaplanmış olanlar
  9113.20.00.00.19– – Diğerleri
  9113.90– Diğerleri:
  9113.90.00.10.00– – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
  9113.90.00.20.00– – Mensucattan mamul olanlar
  9113.90.00.30.00– – İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar
  9113.90.00.40.00– – Plastik maddelerden olanlar
  9113.90.00.90.00– – Diğerleri
  91.14Diğer saat aksamı :
  9114.10.00.00.00– Yaylar (zemberekler dahil)
  9114.30.00.00.00– Kadranlar
  9114.40.00.00.00– Tablalar ve köprüler
  9114.90.00.00.00– Diğerleri
  image_pdfimage_print