GTİP 17.01 / 17.04 (Şeker ve Şeker Mamulleri)

  23
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  17.01Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) :
  – İlave aroma veya renk verici madde içermeyen ham şeker:
  1701.12– – Pancar şekeri:
  1701.12.10.00.00– – – Rafine edilecek olanlar
  1701.12.90.00.00– – – Diğerleri
  1701.13– – Bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen kamış şekeri:
  1701.13.10.00.00– – – Rafine edilecek olanlar
  1701.13.90.00.00– – – Diğerleri
  1701.14– – Diğer kamış şekeri:
  1701.14.10.00.00– – – Rafine edilecek olanlar
  1701.14.90.00.00– – – Diğerleri
  – Diğerleri:
  1701.91.00.00.00– – İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler
  1701.99– – Diğerleri:
  – – – Beyaz şeker
  1701.99.10.00.11– – – – Kristal şeker
  1701.99.10.00.12– – – – Küp ve kesme şeker
  1701.99.10.00.13– – – – Kimyaca saf sakkaroz (katı halde)
  1701.99.10.00.15– – – – Pudra şekeri
  1701.99.10.00.19– – – – Diğerleri
  1701.99.90.00.00– – – Diğerleri
  17.02Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
  – Laktoz ve laktoz şurubu:
  1702.11– – Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99 veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen) içerenler :
  1702.11.00.10.00– – – Laktoz
  1702.11.00.20.00– – – Laktoz şurubu
  1702.19– – Diğerleri :
  1702.19.00.10.00– – – Laktoz
  1702.19.00.20.00– – – Laktoz şurubu
  1702.20– Akçaağaç şekeri ve şurubu :
  1702.20.10.00.00– – İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akça ağaç şekeri
  1702.20.90.00.00– – Diğerleri
  1702.30– Glikoz ve glikoz şurubu (fruktoz içermeyenler veya kuru halde ağırlık itibariyle % 20 den az fruktoz içerenler) :
  1702.30.10.00.00– – İzoglikoz
  – – Diğerleri :
  1702.30.50.00.00– – – Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)
  1702.30.90.00.00– – – Diğerleri
  1702.40– Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle en az % 20 veya daha fazla, fakat % 50’den az fruktoz içerenler ) (invert şeker hariç) :
  1702.40.10.00.00– – İzoglikoz
  1702.40.90.00.00– – Diğerleri
  1702.50.00.00.00– Kimyaca saf fruktoz
  1702.60– Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle % 50’den fazla fruktoz içerenler) (invert şeker hariç)
  1702.60.10.00.00– – İzoglikoz
  1702.60.80.00.00– – İnülin şurubu
  1702.60.95.00.00– – Diğerleri
  1702.90– Diğerleri (invert şeker ve kuru halde ağırlık itibariyle %50 fruktoz içeren diğer şeker ve şeker şurubu karışımları dahil):
  1702.90.10.00.00– – Kimyaca saf maltoz
  1702.90.30.00.00– – İzoglikoz
  – – Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu
  1702.90.50.00.11– – – Diyet mamaları
  1702.90.50.00.19– – – Diğerleri
  – – Karamel:
  1702.90.71.00.00– – – Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler
  – – – Diğerleri:
  1702.90.75.00.00– – – – Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)
  1702.90.79.00.00– – – – Diğerleri
  1702.90.80.00.00– – İnülin şurubu
  – – Diğerleri
  – – – Suni bal
  1702.90.95.00.11– – – – Diabetik olanlar
  1702.90.95.00.19– – – – Diğerleri
  1702.90.95.00.90– – – Diğerleri
  17.03Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar:
  1703.10.00.00.00– Kamış melasları
  1703.90.00.00.00– Diğerleri
  17.04Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) :
  1704.10– Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın):
  – – Ağırlık itibariyle % 60’tan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)
  1704.10.10.00.11– – – Şerit şeklinde olan cikletler
  1704.10.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)
  1704.10.90.00.11– – – Şerit şeklinde olan cikletler
  1704.10.90.00.19– – – Diğerleri
  1704.90– Diğerleri:
  1704.90.10.00.00– – Ağırlık itibariyle %10′ dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları
  1704.90.30.00.00– – Beyaz çikolata
  – – Diğerleri:
  1704.90.51.00.00– – – Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler (badem ezmesi dahil)
  1704.90.55.00.00– – – Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler
  – – – Drajeler
  1704.90.61.00.11– – – – Sadece fındık ihtiva edenler
  1704.90.61.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  1704.90.65.00.00– – – – Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline getirilmiş meyva ezmeleri dahil)
  1704.90.71.00.00– – – – Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın)
  1704.90.75.00.00– – – – Karameller ve benzeri tatlılar
  – – – – Diğerleri:
  1704.90.81.00.00– – – – – Basınçla elde edilen tabletler
  – – – – – Diğerleri :
  – – – – – – Helva
  1704.90.99.10.11– – – – – – – Tahin helvası
  1704.90.99.10.19– – – – – – – Diğer helvalar
  1704.90.99.20.00– – – – – – Sade lokum
  1704.90.99.30.00– – – – – – Kaymaklı lokum
  – – – – – – Diğerleri
  1704.90.99.90.11– – – – – – – Fondan
  1704.90.99.90.12– – – – – – – Diğer lokumlar
  1704.90.99.90.19– – – – – – – Diğerleri
  image_pdfimage_print