GTİP 25.01 / 25.30 (Tuz; Kükürt; Topraklar ve Taşlar; Alçılar, Kireçler ve Çimento)

  33
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  2501.00Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu:
  2501.00.10.00.00– Denizsuyu ve tuzla ana suları
  – Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil), saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin):
  2501.00.31.00.00– – Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar (CI ‘den Na ‘yı ayırmak gibi)
  – – Diğerleri:
  2501.00.51.00.00– – – Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında veya korunmasında kullanılanlar hariç)
  – – – Diğerleri:
  2501.00.91.00.00– – – – İnsanların tüketimine mahsus tuz
  – – – – Diğerleri :
  2501.00.99.10.00– – – – – Saf sodyum klorür
  2501.00.99.90.00– – – – – Diğerleri
  2502.00Kavrulmamış demir piritleri
  2502.00.00.00.11– Bakırlı demir piritleri
  2502.00.00.00.19– Diğerleri
  2503.00Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç) :
  2503.00.10.00.00– Ham veya rafine edilmemiş kükürt
  – Diğerleri
  2503.00.90.00.13– – Rafine edilmiş kükürt
  2503.00.90.00.18– – Diğerleri
  25.04Tabii grafit:
  2504.10.00.00.00– Toz veya flokon halinde
  2504.90.00.00.00– Diğerleri
  25.05Her nevi tabii kum (boyanmış olsun olmasın, 26. fasıldaki metal içeren kumlar hariç) :
  2505.10.00.00.00– Silisli kumlar ve kuvarslı kumlar
  2505.90– Diğerleri
  2505.90.00.00.11– – Killi ve beyaz killi (kaolinli) kumlar
  2505.90.00.00.12– – Feldispatlı kumlar
  2505.90.00.00.19– – Diğerleri
  25.06Kuvars (tabii kumlar hariç); kuvarzit, kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette [dikdörtgen şeklindeki (kare dahil), bloklar veya kalın dilimler halinde] sadece kesilmiş olsun olmasın:
  2506.10– Kuvars
  2506.10.00.00.11– – Ham kuvars
  2506.10.00.00.14– – Mikromize kuvars (10-20- mikron çaplı)
  2506.10.00.00.18– – Diğerleri
  – Kuvarzit
  2506.20.00.00.11– – Ham veya kabaca yontulmuş
  2506.20.00.00.19– – Diğerleri
  2507.00Kaolin ve diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş olsun olmasın):
  – Kaolin
  2507.00.20.00.11– – Ham kaolin
  2507.00.20.00.18– – Diğerleri
  – Diğer kaolinli killer
  2507.00.80.00.11– – Ham kaolinli killer
  2507.00.80.00.12– – Öğütülmüş kaolinli killer
  25.08Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot veya dinas toprakları:
  2508.10– Bentonit
  2508.10.00.00.11– – Öğütülmüş bentonit
  2508.10.00.00.12– – Öğütülmemiş bentonit
  2508.30.00.00.00– Ateş kili
  2508.40.00.00.00– Diğer killer
  2508.50– Andaluzit, siyanit ve silimanit
  2508.50.00.00.11– – Andaluzit
  2508.50.00.00.12– – Siyanit (disten)
  2508.50.00.00.13– – Silimanit
  2508.60– Mülit :
  2508.60.00.10.00– – Siliko-alumin ve silisli ateş toprağı
  2508.60.00.90.00– – Diğerleri
  2508.70.00.00.00– Şamot ve dinas toprakları
  2509.00Tebeşir
  2509.00.00.00.11– Saf tebeşir
  2509.00.00.00.19– Diğerleri
  25.10Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler:
  2510.10– Öğütülmemiş :
  2510.10.00.10.00– – Tabii aluminyum-kalsiyum fosfatlar
  – – Diğerleri
  2510.10.00.90.11– – – Tabii kalsiyum fosfatlar
  2510.10.00.90.12– – – Apatit ve fosfatlı tebeşirler
  2510.20– Öğütülmüş :
  – – Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar
  2510.20.00.10.11– – – Tabii kalsiyum fosfatlar
  2510.20.00.10.12– – – Tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar
  2510.20.00.90.00– – Diğerleri
  25.11Tabii baryum sülfat (barit) ; tabii baryum karbonat (witherithe) (kalsine edilmiş olsun olmasın) (28.16 pozisyonundaki baryum oksit hariç):
  2511.10– Tabii baryum sülfat (barit)
  2511.10.00.00.11– – Ham baryum sülfat
  2511.10.00.00.12– – Öğütülmüş baryum sülfat
  2511.10.00.00.13– – Mikronize edilmiş baryum sülfat
  2511.20.00.00.00– Tabii baryum karbonat (witherithe)
  2512.00Belirgin yoğunluğu bir veya daha az olan silisli fosil unları (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) ve benzeri silisli topraklar (kalsine edilmiş olsun olmasın)
  2512.00.00.00.11– Tripolit
  2512.00.00.00.12– Diatomit
  2512.00.00.00.13– Kiselgur
  2512.00.00.00.19– Diğerleri
  25.13Sünger taşı; zımpara taşı; tabii korindon, tabii Süleyman taşı (garnet) ve diğer tabii aşındırıcılar (termik işlem görmüş olsun olmasın):
  2513.10.00.00.00– Sünger taşı
  2513.20– Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırıcılar :
  2513.20.00.00.11– – Zımpara taşı (toz veya çaplı taneler halinde)
  2513.20.00.00.12– – Tabii korindon
  2513.20.00.00.13– – Süleyman taşı
  2513.20.00.00.19– – Diğerleri
  2514.00.00.00.00Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]
  25.15Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlar, su mermeri [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]:
  – Mermer ve traverten:
  2515.11.00.00.00– – Ham veya kabaca yontulmuş
  2515.12.00.00.00– – Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş
  2515.20– Ekosin ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer kireçli taşlar; su mermeri
  2515.20.00.00.11– – Ekosin
  2515.20.00.00.12– – Su mermeri
  2515.20.00.00.19– – Diğerleri
  25.16Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] :
  – Granit:
  2516.11.00.00.00– – Ham veya kabaca yontulmuş
  2516.12.00.00.00– – Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş
  2516.20.00.00.00– Gre
  2516.90.00.00.00– Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar
  25.17Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya demir yollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama işlerinde kullanılan türden), çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın); cüruf, moloz veya benzeri sanayi artıkları makadamı (bu pozisyonun ilk kısmında belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın); katranlı makadam; 25.15 ve 25.16 pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın):
  2517.10– Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya veya demiryollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama işlerinde kullanılan türden),çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın):
  – – Çakıl taşı, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı :
  2517.10.10.10.00– – – Çakmak taşı
  – – – Diğerleri
  2517.10.10.90.11– – – – Çakıl taşı
  2517.10.10.90.12– – – – Yassı iri çakıl taşı
  2517.10.20.00.00– – Kireç taşı , dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya ezilmiş)
  – – Diğerleri
  2517.10.80.00.11– – – Mıcır
  2517.10.80.00.19– – – Diğerleri
  2517.20– Cüruf, moloz veya diğer sanayi artıkları makadamı (2517.10 alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)
  2517.20.00.00.11– – Moloz
  2517.20.00.00.19– – Diğerleri
  2517.30.00.00.00– Katranlı makadam
  – 25. 15 veya 25.16 Pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın):
  2517.41.00.00.00– – Mermerin granül, parçacık ve tozları
  2517.49.00.00.00– – Diğerleri
  25.18Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın); [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş dolomit dahil]; dolomit ateş tuğlası harcı:
  2518.10– Kalsine edilmemiş veya sinterlenmemiş dolomit
  2518.10.00.00.11– – Öğütülmüş ham dolomit
  2518.10.00.00.19– – Diğer ham dolomitler
  2518.20– Kalsine edilmiş veya sinterlenmiş dolomit
  2518.20.00.00.11– – Öğütülmüş kalsine dolomit
  2518.20.00.00.19– – Diğer kalsine dolomitler
  2518.30.00.00.00– Dolomit ateş tuğlası harcı
  25.19Tabii magnezyum karbonat (magnezit) ;erimiş manyezi; tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi (sinterleme işleminden evvel ilave edilmiş az miktarda diğer oksitleri içersin içermesin); diğer magnezyum oksit (saf olsun olmasın):
  2519.10.00.00.00– Tabii magnezyum karbonat (magnezit)
  2519.90– Diğerleri:
  – – Magnezyum oksit (kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat hariç)
  2519.90.10.00.11– – – Saf magnezyum oksit
  2519.90.10.00.12– – – Saf olmayan magnezyum oksit
  – -Tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi
  2519.90.30.00.11– – – Deniz suyu sinter manyezi
  2519.90.30.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  2519.90.90.00.11– – – Kalsine edilmiş manyezi
  2519.90.90.00.12– – – Elektro fused (elektro erğitilmiş ) manyezi
  2519.90.90.00.13– – – Magnezit krom speneli
  2519.90.90.00.19– – – Diğerleri
  25.20Alçı taşı; anhidrit; alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan ibaret olanlar) (boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş olsun olmasın) :
  2520.10.00.00.00– Alçı taşı; anhidrit
  2520.20– Alçılar:
  2520.20.00.10.00– – Dişçilikte kullanılan alçılar
  – – Diğerleri:
  2520.20.00.90.11– – – Tıpta kullanılan alçılar
  2520.20.00.90.19– – – Diğerleri
  2521.00.00.00.00Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento imalinde kullanılan türde olanlar)
  25.22Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su aItında sertleşen kireç (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç):
  2522.10.00.00.00– Sönmemiş kireç
  2522.20.00.00.00– Sönmüş kireç
  2522.30.00.00.00– Su altında sertleşen kireç
  25.23Portland çimentosu, şaplı çimento (“ciment fondu”), cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın):
  2523.10.00.00.00– Klinker
  – Portland çimentosu:
  2523.21– – Beyaz çimento (suni olarak renklendirilmiş olsun olmasın)
  2523.21.00.00.11– – – Ambalajlanmış olanlar
  2523.21.00.00.19– – – Diğerleri
  2523.29– – Diğerleri
  2523.29.00.00.11– – – Ambalajlanmış olanlar
  2523.29.00.00.19– – – Diğerleri
  2523.30– Şaplı çimento
  2523.30.00.00.11– – Ambalajlanmış olanlar
  2523.30.00.00.19– – Diğerleri
  2523.90– Su altında sertleşen diğer çimentolar:
  2523.90.00.00.11– – Ambalajlanmış olanlar
  2523.90.00.00.19– – Diğerleri
  25.24Amyant (asbest) :
  2524.10.00.00.00– Krosidolit
  2524.90– Diğerleri :
  2524.90.00.00.11– – Amosite
  2524.90.00.00.12– – Antophylite
  2524.90.00.00.13– – Actinolite
  2524.90.00.00.14– – Tremolite
  2524.90.00.00.15– – Chrysotile
  2524.90.00.00.19– – Diğerleri
  25.25Mika (düzensiz ince tabakalar halinde yarılmış olanlar dahil) mika döküntüleri :
  2525.10.00.00.00– Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika
  2525.20.00.00.00– Mika tozu
  2525.30.00.00.00– Mika döküntüleri
  25.26Tabii steatit (sabun taşı) [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]; talk:
  2526.10.00.00.00– Ezilmemiş, toz haline getirilmemiş
  2526.20.00.00.00– Ezilmiş veya toz haline getirilmiş
  2528.00.00.00.00Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 ‘ten fazla olmayan)
  25.29Feldispat; lösit; nefelin ve nefelin siyenit ; florspat:
  2529.10– Feldispat
  2529.10.00.00.11– – Ham feldispat
  2529.10.00.00.12– – Öğütülmüş feldispat
  2529.10.00.00.13– – Flote edilmiş feldispat
  2529.10.00.00.19– – Diğerleri
  – Florspat:
  2529.21.00.00.00– – Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum florür içerenler
  2529.22.00.00.00– – Ağırlık itibariyle % 97 ‘den fazla kalsiyum fIorür içerenler
  2529.30.00.00.00– Lösit; nefelin ve nefelin siyenit
  25.30Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mineral maddeler :
  2530.10– Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş) :
  – – Vermikülit
  2530.10.00.00.12– – – Tane boyu 1mm’yi geçmeyenler
  2530.10.00.00.13– – – Tane boyu 1mm’yi geçen 2 mm’yi geçmeyenler
  2530.10.00.00.14– – – Tane boyu 2,8 mm’yi geçen 4 mm’yi geçmeyenler
  2530.10.00.00.15– – – Tane boyu 4 mm’yi geçen 12 mm’yi geçmeyenler
  2530.10.00.00.16– – – Diğerleri
  2530.10.00.00.19– – Diğerleri
  2530.20– Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar)
  2530.20.00.00.11– – Kieserit
  2530.20.00.00.12– – Epsomit
  2530.90– Diğerleri:
  – – Lüle taşı (tabii veya aglomere)
  2530.90.00.10.11– – – Tabii lüle taşı
  2530.90.00.10.12– – – Aglomere lüle taşı
  – – Diğerleri:
  2530.90.00.90.11– – – Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar
  2530.90.00.90.19– – – Diğer toprak boyalar
  2530.90.00.90.21– – – Siyah kehribar (oltu taşı)
  2530.90.00.90.29– – – Diğer kehribarlar
  2530.90.00.90.32– – – Zirkonyum silikat (mikronize)
  2530.90.00.90.33– – – Tabi sodyum sülfat
  2530.90.00.90.34– – – Stronsiyum sülfat (selestin)
  2530.90.00.90.35– – – Tabi arsenik sülfürler
  2530.90.00.90.36– – – Tabi kriolit
  2530.90.00.90.37– – – Tabi şiolit
  2530.90.00.90.39– – – Diğerleri
  image_pdfimage_print