GTİP 26.01 / 26.21 (Metal Cevherleri, Cüruf ve Kül)

  18
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  26.01Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri dahil) :
  – Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri hariç):
  2601.11.00.00.00– – Aglomere edilmemiş
  2601.12.00.00.00– – Aglomere edilmiş
  2601.20.00.00.00– Kavrulmuş demir piritleri
  2602.00.00.00.00Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı % 20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil)
  2603.00.00.00.00Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri
  2604.00.00.00.00Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri
  2605.00.00.00.00Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri
  2606.00.00.00.00Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri
  2607.00.00.00.00Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri
  2608.00.00.00.00Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri
  2609.00.00.00.00Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri
  2610.00.00.00.00Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri
  2611.00.00.00.00Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri
  26.12Uranyum veya toryum cevherleri,zenginleştirilmiş uranyum ve toryum cevherleri:
  2612.10– Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri:
  2612.10.10.00.00– – İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları (EURATOM)
  2612.10.90.00.00– – Diğerleri
  2612.20– Toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş toryum cevherleri:
  2612.20.10.00.00– – Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20′ den fazla toryum bulunan urano -torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri (EURATOM)
  2612.20.90.00.00– – Diğerleri
  26.13Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri:
  2613.10.00.00.00– Kavrulmuş
  2613.90.00.00.00– Diğerleri
  2614.00.00.00.00Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri
  26.15Niobyum,tantalyum,vanadyum veya zirkonyum cevherleri ve bun ların zenginleştirilmiş cevherleri:
  2615.10.00.00.00– Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri
  2615.90.00.00.00– Diğerleri
  26.16Kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri :
  2616.10.00.00.00– Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri
  2616.90.00.00.00– Diğerleri
  26.17Diğer metal cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri:
  2617.10.00.00.00– Antimon cevherleri ve zenginleştirilmiş antimon cevherleri
  2617.90.00.00.00– Diğerleri
  2618.00.00.00.00Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu)
  2619.00Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), dövme demir kırıntıları ve demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler:
  2619.00.20.00.00– Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler
  – Diğerleri
  2619.00.90.00.11– – Yüksek fırın cürufu
  2619.00.90.00.12– – Diğer cüruflar
  2619.00.90.00.13– – Tufal
  2619.00.90.00.19– – Diğerleri
  26.20Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç):
  – Başlıca muhtevası çinko olanlar:
  2620.11.00.00.00– – Galvanizli matlar
  2620.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Başlıca muhtevası kurşun olanlar:
  2620.21.00.00.00– – Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu önleyici bileşiklerin tortuları (sludges)
  2620.29.00.00.00– – Diğerleri
  2620.30.00.00.00– Başlıca muhtevası bakır olanlar
  2620.40.00.00.00– Başlıca muhtevası aluminyum olanlar
  2620.60.00.00.00– Muhtevası arsenik, civa, talyum veya bunların karışımlarından (arsenik veya bu metallerin elde edilmesinde ya da bunların kimyasal bileşiklerinin üretiminde kullanılan türden olanlar)
  – Diğerleri
  2620.91.00.00.00– – Muhtevası antimon, berilyum, kadmiyum, krom veya bunların karışımlarından olanlar
  2620.99– – Diğerleri:
  2620.99.10.00.00– – – Başlıca muhtevası nikel olanlar
  – – – Başlıca muhtevası niobyum ve tantalyum olanlar
  2620.99.20.00.11– – – – Başlıca muhtevası niobyum olanlar
  2620.99.20.00.12– – – – Başlıca muhtevası tantalyum olanlar
  2620.99.40.00.00– – – Başlıca muhtevası kalay olanlar
  2620.99.60.00.00– – – Başlıca muhtevası titanyum olanlar
  2620.99.95.00.00– – – Diğerleri
  26.21Diğer cüruf ve küller (deniz yosunu “varech” külü dahil); şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar:
  2621.10.00.00.00– Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar
  – Diğerleri:
  – – Pancar melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları:
  2621.90.00.11.00– – – Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar
  2621.90.00.19.00– – – Diğerleri
  2621.90.00.90.00– – Diğerleri
  image_pdfimage_print