02.06.2020 Tarihli 31143 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 166)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kozmetik ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan, Ek-1’deki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Adana Gümrük Müdürlüğü

2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

4

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Gümrük Müdürlüğü

6

Muratbey Gümrük Müdürlüğü

(2) Ancak;

a) Dahilde işleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen,

b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

c) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,

Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir.

Yetki

MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen Tebliğ kapsamı eşya için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra  GTİP  Eşya İsmi
1 3302.90.90.00.00 Diğerleri
2 3303.00.10.00.00 Parfümler
3 3303.00.90.00.11 Kolonyalar
4 3303.00.90.00.19 Diğer tuvalet suları
5 3304.10.00.10.00 Dudak rujları
6 3304.10.00.90.00 Diğerleri
7 3304.20.00.00.00 Göz makyaj müstahzarları
8 3304.30.00.00.00 Manikür ve pedikür müstahzarları
9 3304.91.00.00.00 Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın)
10 3304.99.00.10.00 Allıklar
11 3304.99.00.90.13 Vücut losyonları, kremler, emülsiyonlar ve yağlar
12 3304.99.00.90.19 Diğerleri
13 3305.10.00.00.00 Şampuanlar
14 3305.20.00.00.00 Perma ve defrize müstahzarları
15 3305.30.00.00.00 Saç spreyleri
16 3305.90.00.10.00 Saç boyaları
17 3305.90.00.90.00 Diğerleri
18 3306.10.00.00.00 Diş macunları veya tozları
19 3306.20.00.00.00 Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri)
20 3306.90.00.00.00 Diğerleri
21 3307.10.00.10.00 Losyonlar
22 3307.10.00.90.11 Traş kremleri
23 3307.10.00.90.19 Diğerleri
24 3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
25 3307.30.00.00.00 Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları
26 3307.41.00.00.00 “Agarbatti” ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar
27 3307.49.00.00.00 Diğerleri
28 3307.90.00.10.00 Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları
29 3307.90.00.20.00 Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka ve keçe
30 3307.90.00.30.00 Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış dokunmamış mensucat
31 3307.90.00.90.11 Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları
32 3307.90.00.90.19 Diğerleri
33 3401.11.00.10.00 Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka
34 3401.11.00.20.00 Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
35 3401.11.00.30.00 Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
36 3401.11.00.90.00 Diğerleri
37 3401.19.00.11.00 Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka
38 3401.19.00.12.00 Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
39 3401.19.00.13.00 Deterjan veya sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
40 3401.19.00.90.00 Diğerleri
41 3401.20.10.00.00 İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar
42 3401.20.90.10.00 Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar
43 3401.20.90.90.11 Sıvı sabunlar
44 3401.20.90.90.19 Diğerleri
45 3401.30.00.00.00 Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş
46 3402.11.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50’den fazla olmayan disodyum alkil
47 3402.11.90.10.00 Sülforezinatlar ve sülfooleatlar
48 3402.11.90.90.11 Lineer alkil benzen sülfonik asitler
49 3402.11.90.90.12 Dodesil benzen sülfonik asit
50 3402.11.90.90.19 Diğerleri
51 3402.20.20.00.11 Sabun içerenler
52 3402.20.20.00.12 Sabun içermeyenler
53 3402.20.90.00.15 Sabun içerenler
54 3402.20.90.00.16 Sabun içermeyenler
55 3402.90.10.00.11 Sabun içerenler
56 3402.90.10.00.12 Sabun içermeyenler
57 3402.90.90.00.15 Sabun içerenler
58 3402.90.90.00.16 Sabun içermeyenler
59 3405.10.00.00.11 Ayakkabı boya ve cilaları
60 3405.10.00.00.12 Deri boya ve cilaları
61 3405.10.00.00.19 Diğerleri
62 3405.20.00.00.00 Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanı lan cila ve benzeri müstahzarlar
63 3405.30.00.00.00 Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar (metal cilalar hariç)
64 3405.40.00.00.00 Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları
65 3405.90.10.00.00 Metal cilaları
66 3405.90.90.00.00 Diğerleri
67 3406.00.00.20.00 Balmumundan mumlar
68 3406.00.00.80.00 Diğerleri

 

Ekler için tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.