Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No 166

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No 166

02.06.2020 Tarihli 31143 Sayılı Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 166)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kozmetik ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan, Ek-1’deki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Adana Gümrük Müdürlüğü

2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

4

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Gümrük Müdürlüğü

6

Muratbey Gümrük Müdürlüğü

(2) Ancak;

a) Dahilde işleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen,

b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

c) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,

Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir.

Yetki

MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen Tebliğ kapsamı eşya için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Resmi Gazete İçin Link’i Tıklayınız

Sıra GTİP Eşya İsmi
13302.90.90.00.00Diğerleri
23303.00.10.00.00Parfümler
33303.00.90.00.11Kolonyalar
43303.00.90.00.19Diğer tuvalet suları
53304.10.00.10.00Dudak rujları
63304.10.00.90.00Diğerleri
73304.20.00.00.00Göz makyaj müstahzarları
83304.30.00.00.00Manikür ve pedikür müstahzarları
93304.91.00.00.00Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın)
103304.99.00.10.00Allıklar
113304.99.00.90.13Vücut losyonları, kremler, emülsiyonlar ve yağlar
123304.99.00.90.19Diğerleri
133305.10.00.00.00Şampuanlar
143305.20.00.00.00Perma ve defrize müstahzarları
153305.30.00.00.00Saç spreyleri
163305.90.00.10.00Saç boyaları
173305.90.00.90.00Diğerleri
183306.10.00.00.00Diş macunları veya tozları
193306.20.00.00.00Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri)
203306.90.00.00.00Diğerleri
213307.10.00.10.00Losyonlar
223307.10.00.90.11Traş kremleri
233307.10.00.90.19Diğerleri
243307.20.00.00.00Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
253307.30.00.00.00Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları
263307.41.00.00.00“Agarbatti” ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar
273307.49.00.00.00Diğerleri
283307.90.00.10.00Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları
293307.90.00.20.00Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka ve keçe
303307.90.00.30.00Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış dokunmamış mensucat
313307.90.00.90.11Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları
323307.90.00.90.19Diğerleri
333401.11.00.10.00Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka
343401.11.00.20.00Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
353401.11.00.30.00Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
363401.11.00.90.00Diğerleri
373401.19.00.11.00Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka
383401.19.00.12.00Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
393401.19.00.13.00Deterjan veya sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
403401.19.00.90.00Diğerleri
413401.20.10.00.00İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar
423401.20.90.10.00Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar
433401.20.90.90.11Sıvı sabunlar
443401.20.90.90.19Diğerleri
453401.30.00.00.00Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş
463402.11.10.00.00Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50’den fazla olmayan disodyum alkil
473402.11.90.10.00Sülforezinatlar ve sülfooleatlar
483402.11.90.90.11Lineer alkil benzen sülfonik asitler
493402.11.90.90.12Dodesil benzen sülfonik asit
503402.11.90.90.19Diğerleri
513402.20.20.00.11Sabun içerenler
523402.20.20.00.12Sabun içermeyenler
533402.20.90.00.15Sabun içerenler
543402.20.90.00.16Sabun içermeyenler
553402.90.10.00.11Sabun içerenler
563402.90.10.00.12Sabun içermeyenler
573402.90.90.00.15Sabun içerenler
583402.90.90.00.16Sabun içermeyenler
593405.10.00.00.11Ayakkabı boya ve cilaları
603405.10.00.00.12Deri boya ve cilaları
613405.10.00.00.19Diğerleri
623405.20.00.00.00Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanı lan cila ve benzeri müstahzarlar
633405.30.00.00.00Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar (metal cilalar hariç)
643405.40.00.00.00Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları
653405.90.10.00.00Metal cilaları
663405.90.90.00.00Diğerleri
673406.00.00.20.00Balmumundan mumlar
683406.00.00.80.00Diğerleri
image_pdfimage_print