22.01.2022 Tarihli 31727 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:105)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 186)

MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

23

Niğde Gümrük Müdürlüğü

24

Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

25

Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/2/2013

28572

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/10/2013

28784

2-

14/2/2015

29267

3-

27/2/2016

29637

4-

25/2/2018

30343

5-

2/5/2018

30409

6-

27/11/2018

30608

7-

4/12/2021

31679

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız


Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50. İla 63. (50 Ve 63 Dahil) Fasılları Kapsamındaki Tekstil Eşyası İle 3926.20 Tarife Alt Pozisyonu Kapsamındaki Giyim Eşyası ve Giyim Eşyası Aksesuarlarının Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Olan Gümrük Müdürlüklerinin Güncel Tam Listesi

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Aksaray Gümrük Müdürlüğü
2 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
3 Ankara Gümrük Müdürlüğü
4 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
5 Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
6 Bolu Gümrük Müdürlüğü
7 Denizli Gümrük Müdürlüğü
8 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
9 Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
10 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
11 Giresun Gümrük Müdürlüğü
12 Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü
13 İskenderun Gümrük Müdürlüğü
14 İzmir Gümrük Müdürlüğü
15 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
16 Malatya Gümrük Müdürlüğü
17 Mersin Gümrük Müdürlüğü
18 Muratbey Gümrük Müdürlüğü
19 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
20 Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
21 Yalova Gümrük Müdürlüğü
22 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
23 Niğde Gümrük Müdürlüğü
24 Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
25 Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü

Tebliğ Kapsamı Dışında Olan Tekstil Eşyaları Listesi

Tarife Pozisyonu Eşya Tanımı
5202.91.00.00.12 Tarak telefi
5402.20.00.10.00 67 Desiteksi geçmeyenler
5402.20.00.29.11 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar
5402.44 Elastomerlerden
5404.11.00.00.00 Elastomerlerden
5404.12.00.00.00 Diğerleri, polipropilenden
5404.19.00.00.00 Diğerleri
5407.61.10.90.19 Diğerleri
5503.20.00.00.00 Poliesterlerden
5503.30.00.00.00 Akrilik veya modakrilik
5504.10.00.00.00 Viskoz ipeğinden olanlar
5505.10.50.00.11 Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.50.00.19 Diğerleri
5601.21.90.00.11 Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları
5601.22.10.00.11 Sigara Filtresi
5602.10.19.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden
5602.10.90.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
56.03 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)
5608.11.80.00.00 Diğerleri
59.02 Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat
5903.90.91.90.00 Diğerleri
5903.90.99.90.00 Diğerleri
5909.00.10.00.11 Yangın hortumları
59.11 Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu faslın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya
6210.10.92.00.00 6210.10.98.00.00 56.03 Pozisyonundaki mensucattan
6307.90.98.10.11 Tıbbi maskeler (bir kullanımlık)
6307.90.92.00.00 6307.90.98.10.19 Diğerleri
6307.90.98.90.00 Diğerleri