22.01.2022 Tarihli 31727 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:97)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 184)

MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

21

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

22

Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2012

28401

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/11/2015

29529

2-

20/3/2019

30720

3-

4/12/2021

31679

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız


 

Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Olmayan 70.04 ve 70.05 Tarife Pozisyonlu (Alt Pozisyonlar Dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i Hariç) “Düz Camların” Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Olan Gümrük Müdürlüklerinin Güncel Tam Listesi

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Ankara Gümrük Müdürlüğü
2Kayseri Gümrük Müdürlüğü
3İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü
4Halkalı Gümrük Müdürlüğü
5Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
6Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
7Antalya Gümrük Müdürlüğü
8Mersin Gümrük Müdürlüğü
9Trabzon Gümrük Müdürlüğü
10Dilovası Gümrük Müdürlüğü
11Gemlik Gümrük Müdürlüğü
12Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
13Derince Gümrük Müdürlüğü
14Aksaray Gümrük Müdürlüğü
15Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
16Bolu Gümrük Müdürlüğü
17Giresun Gümrük Müdürlüğü
18Kütahya Gümrük Müdürlüğü
19Sakarya Gümrük Müdürlüğü
20Kırşehir Gümrük Müdürlüğü
21Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü
22Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü