Search
Close this search box.

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kayıtları Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-76107777-161.02.01 -000
Konu : 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 227-228 ve 2013/37 S. Genelge Uyarınca Adli Sicil Kayıtları Hk

29.08.2022 / 77702424
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi : 12.08.2022 tarihli ve 2022/3844 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde bildirilen Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcılarına ait adli sicil belgeleri incelenmiş olup Derneğinize kayıtlı faaliyet sürdüren ve yazımız eki excel listede isimleri yer alan 4626 gümrük müşavir yardımcısı ile 1039 gümrük müşavirinin adli sicil belgelerini ibraz etmedikleri tespit edilmiştir.

Bu itibarla ilgili belgeleri teslim etmeyen Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcılarının e-devletten alınacak güncel ve barkodlu adli sicil belgelerinin dilekçe ile birlikte Derneğinize teslim edilmesi ve alınan belgelerin ivedilikle Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Yavuz KORKMAZ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Ek: 2 adet excel listesi.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top