Search
Close this search box.

28.07.2022 Tarihli ve 172-B/05 Sayılı İnceleme Raporu

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-663.05-
Konu : 28.07.2022 Tarihli ve 172-B/05 Sayılı İnceleme Raporu

26.08.2022/77659531
DAĞITIM YERLERİNE

   Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın 29.07.2022 tarihli ve 76826961 sayılı yazısı ekinde alınan Ticaret Başmüfettişi Mehmet KAYA tarafından düzenlenen 28.07.2022 tarihli ve 172-B/05 sayılı İnceleme Raporu’nun Değerlendirme ve Sonuç bölümünde;

    Giriş Gümrük İdarelerince ithalat amacıyla İç Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen araçlara ait işlemler Varış Gümrük İdarelerinde varış bildirimi yapıldıktan sonra TIR karnesi tescil işlemi yapılmak suretiyle ithalat amaçlı özet beyana döndürülmesi suretiyle tamamlandığı, Tır karnesi sonlandırılıp Volet 1 ve Volet 2 çakıştırılması tamamlandığında manuel inceleme dışında mevzuata aykırılıkların saptanması mümkün olamadığı, bu türde işlem gören TIR karnelerinde sistem tarafından oluşturulan özet beyanların herhangi bir rejim beyanına bağlanılmaksızın tutanak ile kapaması yapılanların sistem üzerinden tespit edilerek usulsüz bir işlem olup olmadığının incelenmesi önem taşıdığından; …TIR İşlemleri (Seri No No.1) Tebliğinin 42 nci maddesinin, özellikle 4 ncü fıkrası hükümlerinin titizlikle uygulanması konusunda İdarelerin uyarılmasının uygun olacağı,

     Sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmektedir.

  Bu itibarla; anılan Tebliğin TIR Karnesi Takip işlemleri başlıklı 42 inci maddesinin uygulanması konusunda daha dikkatli ve titiz davranılması ve konuya ilişkin bağlantınız gümrük idarelerinin uyarılması hususunda gereğini rica ederim.

Onur ÇOKOL
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top