Search
Close this search box.

Ukrayna Plakalı Taşıtlar Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85260824-235.02-597675
Konu : Ukrayna Plakalı Taşıtlar

31.08.2022/597675
TİCARET BAKANLIĞI
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 12.04.2022 tarihli ve E-98977746-235.02-283006 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrasında Ukrayna limanlarına yük götüren çok sayıda gemi Ukrayna’daki savaş ortamı ve limanlarındaki güvenlik sorunu nedeniyle bu yükleri ülkemiz limanlarına getirmeye başlamıştır.

Buna göre, Ukrayna’da savaş ortamının devam ettiği, bu süreçte Ukrayna’ya gidecek yüklerin ülkemiz limanlarına gelmeye devam ettiği, Ukrayna tarafının bu konudaki talepleri ve mevcut şartlarda geçiş belgesi teatisinde yaşanan sıkıntılar da dikkate alınarak;

a) Ülkemiz limanlarına gelen transit yüklerin (liman sahasının yanı sıra serbest bölge, depo ve antrepo da dahil) Ukrayna plakalı taşıtlarca kendi ülkesine taşımasına müsaade edilmesi ve bu taşımalardan geçiş belgesi aranmaması uygulamasının 31.12.2022 tarihine kadar uzatılması,

b) Ukrayna plakalı taşıtlardan ikili (boş girip yük alma da dahil) ve transit geçiş belgesi aranmaması uygulamasının 31.12.2023 tarihine kadar uzatılması,

29.08.2022 Tarihli ve 585884 Sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve ilgili gümrük idarelerinin konuya ilişkin bilgilendirilmeleri hususunda gereğini arz ederim.

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top