Search
Close this search box.

Bitkisel Yağların Sağlık Sertifikası Hakkında

Kaydet
Kapat

Bitkisel Yağların Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası

Bilindiği üzere bazı bitkisel yağların (Soya Yağı, Ayçiçek Yağı, Pamuk Yağı, Aspir Yağı, Kanola Yağı, Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonları) ihracatlarının geçici olarak kısıtlandığı belirtilerek bu ürünler için yapılacak ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi gerektiği talimatlandırılmıştır. 

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınan konuyla ilgili yazıda, kısıtlamaya konu ürünlerin yurtiçi arz durumu dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tarım ve Orman Bakanlığı Makamından alınan 27.08.2022 tarihli olur ile;

1- “Organik Ürün Sertifikası” bulunan ürünlerin ihracat kısıtlamalarından muaf tutulmasına,

2- Ayçiçeği Tohumu Yağları ve fraksiyonları hariç olmak üzere diğer bitkisel yağlarda (Soya Yağı, Pamuk Yağı, Aspir Yağı, Kanola Yağı, Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonları) uygulanan ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına,

karar verildiği bildirilmiştir.

Aynı yazıda devamla, 1512.11.91.00.00, 1512.19.90.00.11, 1516.20.91.00.16 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu‘nda yer alan Ayçiçeği Tohumu Yağı ve fraksiyonları hariç olmak üzere diğer bitkisel yağlar için yapılacak ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası/Sağlık Sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı bildirilmiş olup, ihracat düzenlemeleri devam eden bazı bitkisel ürünlere ilişkin tablo ekte iletilmiştir.

Ek:
– İhracat Düzenlemesi Devam Eden Bazı Bitkisel Tarım Ürünleri Listesi (1s.)

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.


  

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top