Search
Close this search box.

Gümrük Kanunu 57 nci Madde Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-164.03-
Konu : Gümrük Kanunu 57 inci Madde Hakkında

12.05.2022 / 74139636
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 18.10.2021 tarihli ve 00068296711 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, oto yedek akşamı türü eşyanın çeşitli firmalar tarafından kendi tescilli markaları altında yurdışında ürettirilerek ülkemize ithal edildiği; söz konusu eşyanın ambalajının üzerinde hangi otomobil markaları ile uyumlu olduğunu göstermek üzere amblem kullanılmaksızın yazı ile çeşitli otomobil markalarının adının yazılı olduğu, söz konusu yazımın sadece kendi ürünlerinin hangi otomobillerde kullanılabileceğine ilişkin bilgi vermek amacı taşıdığı; ancak gümrük müdürlüklerinde söz konusu durumun fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği yönünde şüphe oluşturduğu ve eşyanın gümrük işlemlerinin Gümrük Kanunu’nun 57 nci maddesi çerçevesinde durdurulduğu; bu durumun özellikle parsiyel taşımalarda taşıma aracının içindeki bütün eşyanın bekletilmesi sonucunu doğurduğu ve mağduriyetlere yol açtığı ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, 26.11.2021 tarihli ve 0069497409 sayılı yazımız ile Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan görüşleri istenmiş olup bahse konu kurumdan alınan 25.02.2022 tarihli ve 72269266 sayılı yazıda;

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları” başlıklı 7 nci maddesinin 5 inci fıkrası ” ..kapsamında kabul edilebilecek kullanımlara örnek olarak bir firmanın ürettiği “sileceklerin ” FORD markalı otomobil modelleriyle uyumlu olduğunu ürün ambalajlarında veya reklamlarında, bir otomobil tamircisinin FORD ve OPEL markalı otomobillerin tamirini gerçekleştirdiğini iş yeri tabelasında veya reklamlarında söz konusu markaları kullanarak açıklaması 6769 sayılı SMK’nın 7/5 hükmü kapsamında dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçekleştirilen kullanım olarak değerlendirilebilecektir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, 6769 sayılı SMK’nın 7/5 hükmü kapsamında meydana gelebilecek ihtilaflar konusunda Kurumumuzun herhangi bir karar yetkisi bulunmamakla birlikte söz konusu ihtilaflarla ilgili karar vericiler diğer ilgili idari makamlar ve yetkili mahkemelerdir.

Konuya ilişkin verilmiş olan mahkeme kararlarının incelenmesi sonucu yapılan değerlendirmelerde bir marka kullanımın SMK’nın 7/5 hükmü kapsamında kabul edilebilmesi için söz konusu kullanım neticesinde tescilli marka sahibi ile kullanımı gerçekleştiren üçüncü kişi arasında ticari bir bağ bulunduğu izleniminin verilip verilmediği, söz konusu markanın kullanımın üçüncü kişinin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi açısından gerekli olup olmadığı, üçüncü kişinin söz konusu ticari faaliyetlerinde kendi işletme adı/unvanı/markasını hakim unsur olarak dürüstçe kullanılan diğer markanın ise tali unsur niteliğinde kullanılıp kullanılmadığı gibi hususlara önem atfedildiği ve mevcut olayın özelliklerine göre SMK’nın 7/5 hükmü koşullarının oluşup oluşmadığı görülmektedir.
denilmektedir.

Bununla birlikte gümrük idareleri, Türkiye Gümrük Bölgesinde taşıt değiştiren eşya da dahil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma konu eşyaya ilişkin olay bazında değerlendirme yaparak mezkur gümrük işlemlerine konu eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinden şüphe etmesi halinde Gümrük Kanunu’nun 57 nci maddesi çerçevesinde işlemleri yürütmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kerem EROL
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top