Search
Close this search box.

Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80572740-205
Konu : Gümrük Müşavirlerinin
Sorumluluğu

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : a) 21.05.2020 tarihli ve E-80572740-205-00054492374 sayılı yazı.
b) 28.07.2020 tarihli Bila sayılı Gümrük Müşavir Derneklerinin ortak yazısı.
c) 03.09.2020 tarihli ve E-80572740-205-00057120554 sayılı yazı.
d) 16.10.2020 tarihli ve 3958-BU sayılı yazınız.
e) 05.11.2020 tarihli ve 3958-BU sayılı yazınız.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınıza cevaben ilgi (c)’de kayıtlı yazımız ile şikayet konusu hususlar ile ilgili olarak örneklerin gönderilmesi halinde konunun örnek olay bazında değerlendirilebileceği belirtilmişti.

İlgi (d) ve (e)’de kayıtlı yazılarınız ekinde gönderilen ceza kararları incelenmiştir.

Gümrük müdürlükleri tarafından düzenlenen ceza kararlarının; mevzuata aykırı bir şekilde vergi silinmesi, belge silinmesi, muafiyet kodu girilmesi veya 44 nolu haneye muafiyet açıklamaları yapılarak vergi kaybına sebebiyet veren işlemlere ilişkin olduğu görülmüştür.

Gümrük idarelerince bu işlemlere ilgili olarak; bilgisayar sisteminden referans niteliğindeki vergi ve belgelerin mevzuata aykırı bir şekilde silinmesi, vergiye tabi olduğu halde muafiyet kodu girilerek verginin ödenmemesine neden olmak fiillerinin aktif bir eylem olarak görüldüğü ve ‘sehven’ yapılmış bir hareket gibi açıklanamayacağı, gümrük müşavirlerinin beyanda kullanılan verileri mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği, vergi kaybına sebebiyet veren aktif bir silme eyleminin kabahatin gerçekleşmesine nedensel katkıda bulunduğu, beyan sahibi gümrük müşavirinin iradesi dışında silme eyleminin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilerek; gümrük müşavirinin iştirakten sorumluğunu düzenleyen, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/38 sayılı Genelgesinin konu ile ilgili hükümleri dikkate alınarak ek tahakkuk ve ceza kararları düzenlendiği ve bu kararlarda mevzuata aykırı bir durumun olmadığı tespit edilmiştir.

Gümrük idarelerinin düzenlemiş oldukları ek tahakkuk ve ceza kararlarına karşı itiraz yolu açık olduğundan, Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top