Search
Close this search box.

Gümrük Tahakkukları ve Muhasebe Sistemi Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 73421605-849.04-E-54515705
Konu: Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildiği
Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi

22.05.2020/54515705
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 18.05.2020 tarihli ve 73421605-849.04/00054428908 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda; 01/06/2020 tarihinden itibaren gümrük işlemlerinden doğan alacaklara ilişkin olarak beyana dayalı tahsilat yapılamayacağı, bankanın elektronik ortamlarında borç sorgulaması yapılarak ödemelerin gerçekleştirilebileceği, halihazırda muhasebe birimlerince kullanılan GÜMKART uygulaması yerine Ortak POS Uygulaması üzerinden işlem yapılacağı belirtilmişti.

Söz konusu tahsilatlar O 1/06/2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

– Ödemeler sadece halihazırda yetki verilmiş olan kamu bankaları (Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası) aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.

– Ödemeler saymanlık ya da gümrük idaresi bağına bakılmaksızın yukarıda belirtilen kamu bankalarının internet bankacılığı aracılığıyla veya herhangi bir şubesinden yapılabilecektir.

– Ödemeler Ortak POS’ta yer alan Kamu Bankaları Debit Kartı ile de (Mevcut durumda sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank,  debit kartları ile) yapılabilecektir.

– Halihazırda kullanılan GÜMKART, Ortak POS cihazlarında da debit kart olarak kullanılabilecektir.

Ayrıca, ödemelerin kredi kartı aracılığı ile yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup çalışmalar tamamlandıktan sonra hangi tür ödemelerin hangi kredi kartları ile yapılabileceğine ilişkin ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Diğer taraftan, beyannamelerin tahakkuk ve ödeme süreçlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup işlemler halihazırda olduğu gibi yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. e-imzalıdır

Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top