Search
Close this search box.

Pandemi Tedbirleri – Yıllık Faaliyet Raporları

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ticaretin Kolaylaştırılması Şube Müdürlüğü

Sayı: 26932366-106.03
Konu: Pandemi Tedbirleri – Yıllık Faaliyet Raporları

22.05.2020/54511594
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 08.05.2020 tarih ve 54265840 sayılı yazılarında, 20.03.2020 tarih ve 53406969 sayılı yazılarından bahisle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla alınan tedbirlere yer verildiği,

Makamlarına, söz konusu yazılarına müteakiben iletilen çeşitli bilgi talepleri çerçevesinde, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalarca sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi yükümlülüğüne ilişkin sürenin de söz konusu yazıları kapsamında durdurulup durdurulmadığına ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmalarda tereddüt oluştuğunun değerlendirildiği bildirilmiştir.

Bu doğrultuda;

-20.03.2020 tarih ve 53406969 kayıt sayılı yazıları tarihinde halihazırda üç aylık inceleme süresi başlamış olan firmaların, bu inceleme süresinin de 19.03.2020 tarihi itibariyle ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu,

– 20.03.2020 tarih ve 53406969 kayıt sayılı yazıları tarihinde henüz bahse konu üç aylık dönem içinde bulunmayan, 19.03.2020 tarihinden sonra üç aylık inceleme sürecine giren ve girecek firmalar için ise bu sürenin söz konusu yazıları kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasına kadar işlemeye başlamayacağı bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ceylan YİĞİT
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Ticaret Odasına
İstanbul Sanayi Odasına

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top