Search
Close this search box.

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   :  E-80571967-155.99-
Konu :  Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

17.05.2022 / 74711173
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 12.05.2022 tarihli ve 2448 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ile Bakanlığımız BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmiş ve sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgileri sorgulanabilmektedir.

Sistem üzerinde sorgu kriteri olarak “Vergi Numarası” alanı belirlenmiş olduğundan, firma/şahıslar tarafından, yalnızca kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgilerin; dolaylı temsilciler tarafından ise kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, sorgu sonuçları hem Excel, hem de PDF formatında sistem dışına aktarılabilmekte ve Excel dokümanı üzerinde söz konusu veriler belge türü bazında ayrıştırılabilmektedir.

İlgide kayıtlı yazınızda yer alan sorgulama sonucunda alacağın statü bilgisinin de gösterilmesi yönündeki talebiniz yapılacak güncelleme çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere not edilmiş olup söz konusu sistem üzerinde sorgulama anında tahsil edilmemiş olan tüm beyanname, ek tahakkuk ve ceza karar bilgilerinin yıl kriteri olmaksızın sorgulanması mümkün bulunduğundan, yapılan sorgulamada hatalı veya eksik veri alındığının düşünülmesi halinde, konunun ilgili ekran görüntüleri ile birlikte Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini müteakip gerekli inceleme yapılabilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top