Search
Close this search box.

Elektronik SBİF (E-SBİF) Geçiş Çalışmaları

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü

Sayı   : E-77452906-145-
Konu : Elektronik SBİF (E-SBİF) Geçiş Çalışmaları

13.05.2019 / 74626844
TÜM KULLANICALARA

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğümüzden alınan 29/04/2022 tarih ve 74363721 sayılı yazıda; Serbest Bölge İşlem Formlarının elektronik ortamda yürütülmesi (e-SBİF) ve basılı kağıt ihtiyacının ortadan kaldırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; SBBUP uygulamasında e-fatura ve taranmış fatura kullanımına yönelik işlemlerin tamamlanmış olduğu; Bununla birlikte, Serbest Bölgeler Özel Hesabı kapsamında alınan ücretlerin yatırıldığına dair dekontların, elektronik bankacılık altyapısı kullanılarak tahsil edilmesine yönelik Vakıfbank ile 08/02/2021 tarihinde protokol imzalandığı, bu kapsamda, SBBUP uygulaması ile Vakıfbank arasında entegrasyon sağlanarak Serbest Bölgeler Özel Hesap ücretinin Bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılık ve şube gişeleri aracılığı ile tahsil edilmesine yönelik çalışmaların tamamlanmış olduğu bildirilmiştir.

Ayrıca, Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) ekinde talep edilen ilave evrakların, elektronik ortamda alınması amacıyla SBİF düzenleme ekranlarına Ek Evrak modülü ilave edilmiş ve söz konusu belgelerin taratılarak sisteme resim formatında (.jpeg, .png ve .gif) ya da Taşınabilir Belge Biçimi (.pdf) olarak iliklenebilmesine olanak sağlanmıştır.
Yapılan çalışmalar neticesinde, SBİF çıktılarının ve form ekinde talep edilen fatura, dekont ile ilave evrakların, elektronik ortamda alınması sağlanarak Serbest Bölge Müdürlüklerinin, Kullanıcıların ve İşletici/ B.K.İ’lerin güncel teknolojik gelişmelerden yararlanması ve serbest bölge iş süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, Bölge Müdürlüğümüzde SBİF eki faturaların taranmış ya da e-fatura ve e-arşiv fatura olarak sisteme alınması, özel hesap ücretine ilişkin dekontların elektronik ortamda tahsil edilmesi ile SBİF eki diğer belgelerin elektronik olarak alınmasının sağlanması amacıyla, e-SBİF uygulaması 23/05/2022 tarihinde başlayacak eğitim çalışmaları sonucunda devreye alınacak olup, söz konusu uygulamaya hızlı ve sorunsuz bir şekilde geçilmesi için gerçekleştirilmesi gereken işlemler aşağıda açıklanmaktadır.

1. Serbest Bölge Müdürlüğümüzde faaliyet gösteren kullanıcıların, Serbest Bölgeler Özel Hesabına konu ödemelerini Vakıfbank elektronik bankacılık alt yapısını kullanarak gerçekleştirebilmeleri için bahse konu bankada Türk Lirası (TL) ya da Dolar (USD) hesabının bulunması gerekmektedir. Firmanın her iki para birimi ile ödeme yapmayı planlaması durumunda ise hem TL hem de USD hesabına sahip olması gerekmektedir. Ödemeler şahıs ya da şirket hesabı ayrımı olmaksızın, Vakıfbank internet ya da mobil bankacılık kanalları aracılığı ile yapılabilecektir. İşlemlerde her hangi bir aksaklık yaşanmamasını teminen, hesapların 23/05/2022 tarihine kadar hazır edilmesi gerekmektedir.,

2. Genel Müdürlüğümüzce İşletici/B.K.İ. şirketleri tarafından işlem formu başına alınan SBİF hizmet bedelleri 3 Dolar (USD) olarak belirlenmiştir.
İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda 24/05/2022 tarih, Salı günü Saat 11:00’de eğitim gerçekleşecek olup, söz konusu eğitime Serbest Bölgeler Uygulama Programı (SBBUP) kullanan yetkililerin katılım sağlaması gerekmektedir.
Bilgilerini ve yukarıda belirtilen işlemlerin tüm kullanıcılarımız tarafından zamanında tamamlanması hususunu önemle rica ederim.

Rabiye GAYRETLİ
Serbest Bölge Müdürü

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top