Search
Close this search box.

İthalat Denetimleri – 20.05.2022

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-24545304-
Konu : İthalat Denetimleri

20.05.2022 / 74771459
BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 16.05.2022 tarihli ve 707 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere; fren balataları, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte, bazı firmalar tarafından 2022 yılı öncesinde sipariş edilen ve konşimento belgesi düzenlenen fren balatalarının çeşitli nedenlerle mezkûr Tebliğ’de geçiş sürecinin son tarihi olarak düzenlenen 28.02.2022 tarihinden önce ülkemiz gümrük bölgesine ulaştırılamadığı anlaşılmıştır.

Bahse konu durum kapsamında, fren balatalarına yönelik gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin sektör talepleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak aşağıda ayrıntıları belirtilen uygulamalar hayata geçirilmiştir.

2022 yılı öncesinde sipariş edilen ve konşimento belgesi düzenlenen fren balatalarına yönelik gerçekleştirilen denetim işlemleri kapsamında, firmaların talep etmesi halinde, söz konusu ürünlerin 23.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar teste yönlendirilmesi ve TSE tarafından yapılan testler itibarıyla uygun bulunan ürünlerin ithalat denetimi işlemlerinin bu minvalde sonuçlandırılması uygulaması başlatılmıştır.

Mezkûr Tebliğ ekinde yer alan GTİP’ler kapsamında fren balatalarının denetimi hedeflenmekte olup fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları ve benzeri ekipmanlara yönelik denetim işlemlerine önümüzdeki dönemlerde başlanması planlanmaktadır. Bununla birlikte, herhangi bir ürünün kapsam dışı olup olmadığına yönelik ilk değerlendirme ilgili gümrük idareleri tarafından yapılmaktadır. İthal edilmek istenen ürünlerin ilgili gümrük idaresi tarafından mezkûr Tebliğ kapsamında yer aldığına karar verilmesi durumunda ise söz konusu ürünlere yönelik kapsam değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsünün teknik incelemesi neticesinde belirlenmektedir. Bu çerçevede, fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları gibi ürünlere yönelik ilgili gümrük idarelerine kapsam dışı başvurusunda bulunulabilir. İlgili gümrük idaresinin anılan kapsam dışı başvurusunu kabul etmemesi durumunda ise bahse konu ürünlere yönelik Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durumda ise söz konusu ürünlere yönelik TAREKS başvuruları “kapsam dışı” olarak sonuçlandırılacaktır. Öte yandan, fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları ve benzeri ekipmanlara yönelik denetim işlemlerine önümüzdeki dönemlerde başlanması planlanmakta olup, bahse konu ürünlere yönelik denetim işlemleri başlatıldığında söz konusu kapsam dışı uygulaması sonlandırılacaktır.

Bu minvalde, fren balatalarının ithalat denetimi işlemleri mezkûr Tebliğ hükümleri ile yukarıda açıklanan uygulamalar doğrultusunda tekemmül ettirilecektir.
Bilgilerini rica ederim.

SANEM YUMURTACI
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top