Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği 205. Maddesi Hk – 23.09.2019

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.08
Konu : Gümrük Yönetmeliği 205. Maddesi

23.09.2019/47851839
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 17.06.2019 tarihli ve 2019/2625 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce antrepoya veya geçici depolama yerlerine alınmış eşya için olmak üzere, yönetmelik değişikliğinden önce kullanılan menşe belgeleri ile işlem yapılabilmesi için 60 günlük süre tanıyan bir tasarrufumuz bulunmakta olu; bunun dışında başka bir düzenleme öngörülmemektedir.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Daire Başkanı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top