Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinin 332/2. Maddesi – 03.07.2012

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-104.01.02
Konu : Gümrük Yönetmeliğinin 332/2. maddesi

03.07.2012/14585
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
(Anıt Caddesi Şafak Apt. No:8/7 Tandoğan/ANKARA Faks : 0 312 213 18 87)

İlgi: 22.06.2012 tarihli ve 776 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda bahsi geçen 19.08.2010 tarihli, 2010/08 sayılı Onay uyarınca yürütülen uygulama, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idareleri ile sınırlıdır.

Diğer taraftan, 12.06.2012 tarihli, 28321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmeliğin 332/2 nci maddesine yapılan ilave; geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya için taşıtın antrepoya gelişini müteakip antrepo beyannamesi tescil edilme süresi ve süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmeyen eşya için yapılacak işlemler ile ilgili olup; mezkur değişiklik uyarınca geçici depolama yerine konulmadan doğrudan antrepoya konulmak istenilen eşya için antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini müteakip en geç iki gün içerisinde tescil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, yine mezkur değişiklik ile, geçici depolama yeriııe konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya için süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verileceği ve bu durumdaki eşyanın, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderileceği hüküm altına alınmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

B. Serkan YAŞAR
Bakan a.
Daire Başkanı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top