Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği 576 Maddesinin İkinci Fıkrası Hk

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
Gümrük Müşavirleri Dairesi

Sayı : E-82858591-161.02.02-00061087687
Konu :Gümrük Yönetmeliği’nin 576. Maddesinin İkinci Fıkrası

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : a) 02.10.2020 tarihli ve 2020/382-BU sayılı yazınız.
b) 26.01.2021 tarihli ve 2021/426-BU sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, 11.08.2020 tarihli ve 31210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan Yönetmelik değişikliği sırasında, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi başlıklı 576 ncı maddenin ikinci fıkrası “Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşaviri gerekli evraklarla Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda bu kişiler yetkilendirilebilir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesi başvuruları; birinci fıkranın (e) bendinde sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresi veya adli makamlarca yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması hallerinde; söz konusu soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz. Yetki belgesinin süresine ilişkin hususlar şunlardır: … ” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemenin yargıya taşınmış olduğu hususunda bilgilerini rica ederim.

Hüseyin YAREN
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top