Search
Close this search box.

Sağlık Sertifikası Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

27.01.2021

Sayı : E-10724253-724.01.02-251046
Konu : Sağlık Sertifikasına İlişkin Görüşünüz Hk.

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi : İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 18.01.2021 tarihli ve 1062 sayılı yazısı.

İlgi kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup özetle; havayolu ihracat aşamasında havalimanında yer alan geçici depolama yerlerinde kargo ve evrak kabul aşamasında yük tartmalarında kilo farklılıkları oluşabildiği, bu nedenle sağlık sertifikalarında tekrar düzenlenmesi gerektiği ve sağlık sertifikası üzerinde yapılacak düzenlemelerin/değişikliklerin zaman ve maliyet kayıplarına sebep olmayacak şekilde anlık olarak değişime izin verilmesi veya bu değişimlerin elektronik ortamda gerekli denetimler yapılarak sağlanması talep edilmektedir.

Ülkemizden balıkçılık ve su ürünleri ihracat işlemleri “Su Ürünleri İşletmelerine İhracat İzni Verilmesi, Denetimi Ve Bu İşletmelerin Ürünleri İle Bazı Su Ürünlerine Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı” kapsamında ve bu ürünler dışındaki diğer hayvansal ürünlerin ihracat işlemleri ise, “Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı” kapsamında yürütülmektedir.

Söz konusu Talimatlara göre; ihracatçı firma tarafından ihracat başvurusunda gönderilecek ürünlerin sevkiyat bilgilerinin yer aldığı dilekçe ile veteriner sağlık sertifikasının düzenleneceği il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. İl/ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekim tarafından sevkiyata hazır ürünlerin belge, kimlik ve fiziksel kontrol yapılmakta olup, ihracat kontrolleri sonucu uygun bulunan ürünler için, içerisinde sevkiyat, halk ve hayvan sağlığı gerekliliklerini kapsayan veteriner sağlık sertifikası düzenlenmektedir. Veteriner sağlık sertifikaları alıcı ülke talepleri doğrultusunda oluşturulan belgeler olup düzenleyen veteriner hekimin ıslak imzasının ve görev yaptığı il/ilçe müdürlüğünün resmi mühürünün basılı olduğu fiziki evraklardır.

Bu çerçevede, veteriner sağlık sertifikasında yapılacak değişiklikler, sertifikayı düzenleyen veteriner hekim tarafından yapılması gerekmekte olup değişiklikleri içeren veteriner sağlık sertifikaları ıslak imzalı ve resmi mühür basılı fiziki olarak ihracatçıya teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Selman AYAZ
Bakan a .
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top