Search
Close this search box.

COVID-19 Tedbirleri Hakkında Yazı

Kaydet
Please login
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

İVEDİ
20.01.2021

Sayı : E-10724253-325.11.02.01-180432
Konu : COVID-19 Tedbirleri

20.01.2021/180432
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Bakan Yardımcılığı (Sn Fatih Metin) (Hayvan Sınır Kontrol Çalışma Grubu)’nın 13.03.2020 tarihli ve 10724253-325.11.02.01-E.889320 sayılı yazımız.

b) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Hayvan Sınır Kontrol Çalışma Grubu)’nün 01.05.2020 tarihli ve 10724253-325.11.02.01-E.1265782 sayılı yazımız.

c) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Hayvan Sınır Kontrol Çalışma Grubu)’nün 23.07.2020 tarihli ve 10724253-325.11.02.01-E.2057624 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgide kayıtlı yazılarımız ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda COVID-19 salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 25 inci Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; hangi amaçla olursa olsun tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşların, yolcu beraberi ve ticari kapsamdaki hayvanların ülkemize getirilmesine ilişkin alınan tedbirler hakkında tarafınıza bilgi verilmişti.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda çeşitli tarihlerde alınan kararlara ilave olarak Bilimsel Danışma Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığını Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığının görüşleri Bakanlığımıza iletilmiştir.

Bilimsel Danışma Kurulu’nun söz konusu görüşlerinde;

  • Yabani hayat kaynaklı egzotik kuşların ve kanatlıların, salgın süresince ithalatının ve ülkeye girişinin askıya alınma kararının uygulanmasına devam edilmesi,
  • Doğadan yakalanmayan, çiftliklerde üretilen, üretimi ve dağıtımı sertifikalandırılan egzotik kuşların ve kanatlıların (muhabbet kuşu, Sevda papağanı, Sultan papağanı, Cennet papağanı gibi) ithalatı virüsün bulaşmasında yeni kanıtlar oluşuncaya kadar ithalatı serbest bırakılabilir denilmektedir.

Ayrıca zebraların COVID-19 etkeni olan ve zoonotik virüsler grubunda yer alan SARS-CoV-2 için kaynak veya ara konak olduğuna dair bugüne kadar herhangi bir bilimsel yayın ya da bulgu bulunmamaktadır.

Doğadan yakalanmayan, çiftliklerde üretilen, üretimi ve dağıtımı sertifikalandırılan egzotik kuşların ve kanatlıların (muhabbet kuşu, Sevda papağanı, Sultan papağanı, Cennet papağanı gibi) ve zebra türlerine ilişkin covid-19 kapsamında ithalat kısıtlaması Bilimsel Danışma Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda kaldırılmış olup söz konusu türlerin ithalatında işlemlerinin yukarıda yer alan Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi kararı alınmıştır

Gereğini ve bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
81 İl Müdürlüğüne
Tüm Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerine
Tüm Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top