Search
Close this search box.

Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar 3471

Kaydet
Kapat

02.02.2021 Tarihli 31383 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3471

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

01 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

1/2/2021 TARİHLİ VE 3471 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1 (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

87.03 —  Sadece elektrik motorlu olanlar

— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler

— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

— Motor gücü 120 kW’ı geçenler

10

25

60

MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top