image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-80571967-01005-00066107138
Konu : 7326 Sayılı Kanun

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ’NE

İlgi: 07.07.2021 tarihli ve 65369475 kayıt sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu‘nun 231/2 nci maddesi, “Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir. ” hükmüne amir olup, 2013/38 sayılı Genelgenin 2014/28 sayılı Genelge iIe değişik “6. Zamanaşımı Hükümleri” maddesinin birinci paragrafında, “Zamanaşımı hükümlerinin uygulamasında, para cezalarının gümrük vergileri alacaklarına bağlı olup olmaması belirleyici olacaktır. İdari para cezasının tutarını belirlerken para cezasına dayanak bir vergi alacağı söz konusu ise, bu para cezası gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezasıdır. Vergi tutarının sadece idari para cezasının hesaplanmasında dikkate alındığı, ortada bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezaları ile gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezaları, gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan idari para cezalarıdır…” denilmektedir.

Bu doğrultuda Gümrük Kanununun ilgili maddeleri uyarınca düzenlenen cezaların 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasında, gümrük vergileri aslına bağlı ceza olup olmadığı hususunun yukarıda yer alan mevzuat hükmü dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkan

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

09.06.2021 Tarihli 31506 Sayılı Resmi Gazete (7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun)

21.06.2021 Tarihli 31518 Sayılı Resmi Gazete (7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ) 

image_pdfimage_print