image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-80571967-157.01-
Konu : Elektronik Teminat Mektupları

05.08.2021 / 66119313
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 07.11.2019 tarihli ve 49204751 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile, elektronik teminat mektuplarına ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu” gönderilmiş ve E-Teminat mektuplarına ilişkin tüm işlemlerin ilgili memur ve idare amiri tarafından olmak üzere “işlem onayı” ve “işlem kabulü” şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği ve işlem kabulünden sonra tahakkukun sonlandırılmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; henüz işlemleri tamamlanmamış e-teminat mektupları ile ilgili olarak gümrük idareleri tarafından bankalara veya ilgili diğer kurumlara yönlendirmeler yapıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, gümrük idaresince kabul edilen bir teminat mektubunun iadesi veya tazmini söz konusu olduğunda “Gümrük İşlem Bilgileri” alanında ‘İşlem Yap’ seçeneğinin seçilmesi ile birlikte yapılacak işlemler ‘TAM_IADE_TALEP_ONAY, KISMI_IADE_TALEP_ONAY, TAM_ TAZMIN_ TALEP_ ONAY, KISMI_ TAZMIN_ TALEP_ ONAY’ şeklinde sıralanmaktadır.

Uygun seçeneğin seçilmesi, açıklama alanının doldurulması, kısmi iade (KISMI_ IADE_ TALEP_ONAY) veya kısmi tazmin (KISMI_TAZMIN_TALEP_ONAY) durumlarında kısmi iadesi veya kısmi tazmini yapılacak teminat tutarının ‘Tutar’ alanına yazılması sonrasında ilgili memur tarafından iadesi uygun görülen teminat mektubu için yapılacak işlemin yetkili idare amirinin onayına gönderilmesi ve yetkili amir tarafından onaya gönderilen işlem niteliğine göre ‘TAM_IADE_TALEP, KISMI_IADE_TALEP, TAM_TAZMIN_TALEP, KISMI_TAZMIN_TALEP”
işlemlerinden biri seçilerek işlemin tamamlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, teminat mektubunun iadesi veya tazmini ile ilgili olarak gümrük idaresince yapılan işlemlere ilişkin bildirimlerin sistem aracılığıyla muhatap bankaya iletilmesi için işlemlerin yetkili amir tarafından kabul işlemi yapılarak sonlandırılması gerekmekte olup gecikme ve aksamaların önlenmesini teminen bahsi geçen uygulama kılavuzuna uygun şekilde işlem tesis edilmesi yönünde gerekli özenin gösterilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print