image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-622.01-00069822877
Konu : 93/4002 Sayılı BKK/ Ek Mali Yükümlülük Hk

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 01.11.2021 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 27.09.2021 tarihli ve
67504823 sayılı yazımız, Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğünün 17.08.2021 tarihli ve 00066394532 sayılı yazısı üzerine hazırlanmış olup söz konusu yazıda; İthalat Genel Müdürlüğünün “2018/11799 sayılı “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” ile 2018/11973 sayılı “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar” kapsamında, bu Kararlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ülkeler menşeli eşya için “ek mali yükümlülük” tahsilatı öngörülmüş olup, 93/4002 sayılı Kararın uygulamasına matuf herhangi bir atfa yer verilmediği, bu itibarla, 93/4002 sayılı Karar kapsamında olduğu Sağlık Bakanlığınca değerlendirilecek eşyanın ithalatında 2018/11799 ile 2018/11973 sayılı Kararlar kapsamında ek mali yükümlülük tahsilatı öngörülmüş olması halinde, bu ek mali yükümlülüğün tahsil edilmesi gerektiği” yönündeki görüşüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, konuyla ilgili işlemlerin bahse konu görüş doğrultusunda gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print