HİZMETE ÖZEL

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-85593407-156.04-00068243173
Konu : Damga Vergisi Tahsilatı

01.11.2021/68243173
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 11.10.2021 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Anılan dilekçede, gümrük beyannamelerinin ekinde yer alan Menşe ve Menşe İspat Belgeleri için alınacak Damga Vergisinin defter sıra kaydı yöntemi ile ödenebildiği gibi gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında, beyannamenin 47 numaralı (vergilerin hesaplanması) kutusuna ilave edilerek ödenebilmesine sistemin cevaz verdiğinden bahisle, gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne ilave edilerek yapılan ödemelerin doğru olup/olmadığı yönünde tereddütler oluştuğu belirtilmektedir.

Konuyla ilişkin oluşan tereddütlerin bildirilmesi ve konuya hakkında somut bilgi verilmesi halinde gerekli incelemenin yapılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk ettirilen ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi gereken damga vergisi ödemesinin internet bankacılığı üzerinden tahsilatının yapılabilmesinin sağlanması konusu Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendirdiğinden konu aynı günlü yazımızla adı geçen Bakanlığa aktarılmıştır.

Kadir SARIKAYA
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.