image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-34699966-951.04.08-00068689148
Konu : KBB Hk

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Anıt Caddesi Şafak Apartmanı No: 8/7 Tandoğan/ANKARA

İlgi : 28.10.2021 tarihli ve AGM-BŞK/949 sayılı Kep iletisi yazınız.

İlgi KEP iletisi yazınızda; zaman zaman gümrük idarelerinde tespit edilen kaçakçılık olayları ile ilgili olay taraflarından gümrük müşavirlerinin de yer aldığı konularda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca fezlekeler hazırlandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, akabinde Kaçakçılık Bilgi Bankası (KBB) sistemine girişlerinin yapıldığı,

Pek çok dosyada Cumhuriyet Başsavcılıkları ya da yetkili mahkemece “Takipsizlik Kararı” veya “Kovuşturmaya Gerek Yoktur” kararının verildiği, bu kararların alınmasından sonra KBB kayıtlarında yer alan isimlerin hemen çıkarılmaması nedeniyle, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı hat kriterinden dolayı gümrük müşavirlerinin firma kaybına uğrayarak ticaret hayatlarına devam edemediği belirtilmektedir.

Konu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine intikal ettirilmiş olup, olaya
karışan üyelerinizin KBB kayıtlarının sistemden kaldırılması için ilgili mahkemenin davanın beraatle sonuçlandığına dair mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin gönderilmesi gerekmektedir.

Derneğiniz üyelerine bu konuda bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa ŞAHİN
Bakan a.
Daire Başkanı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print