image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
ACELE

Sayı : E-21558579-166.99[GGM-01]
Konu : Fazla Mesai Programı – Pilot Uygulamaya Geçiş

06.12.2021 / 69747502
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sistem, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için 05.06.2018 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğünde, 13.08.2018 tarihi itibarıyla Erenköy Gümrük Müdürlüğünde pilot olarak devreye alınmıştır.

Gelinen aşamada;

1- Fazla mesai ücretlerinin peşin olarak ödenmesi (İhracat beyannamesine/TIR karnesine/ ihracat refakat belgesine ait ödenmiş statüde bir fazla mesai başvurusunun bulunmaması halinde, gümrük işlemleri sistem tarafından ilerletilmeyecektir.)

2- Yükümlüler tarafından her defasında banka veya saymanlık aracılığıyla ödeme yapılması yerine, global bir hesap oluşturmak suretiyle tahakkuk tutarının bu hesaptan otomatik düşümünün yapılması Başta olmak üzere, söz konusu sistemde birtakım yeni düzenleme ve iyileştirmeler yapılmıştır. Yukarıda bahsi geçen düzenlemelerin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için halihazırda pilot uygulamanın devam ettiği Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde 13.12.2021 tarihi itibariyle devreye alınması öngörülmektedir.

Yükümlü ve memurlara yönelik rehberler, global hesap işlemlerini de kapsayacak şekilde güncellenmiş olup kullanıcı profiline göre, “Fazla Mesai” modülünde yer alan “Yardım” menüsüne konulacaktır. Konuya ilişkin ilgili dış ticaret erbabının bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
UND-Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna
YASED-Uluslararası Yatırımcılar Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
GAİD-Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print