image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-52856264-120.01.05-00068379736
Konu : İzinli Gönderici Sınır Gümrük İşlemleri

25.10.2021 / 68379736
GENELGE 
(2021/28)

İzinli gönderici uygulaması kapsamında, bir araçta birden fazla transit beyannamesi kapsamı ihracat eşyası bulunması halinde bazı durumlarda fiili ihracat gerçekleşmesine rağmen araç üzerindeki bazı transit beyannamelerinde açmaları yapılmış olan ihracat beyannamelerinin kapanmadığı, bu nedenle zaman kaybı yaşandığı anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin olarak, izinli gönderici yetkisi bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere, bir araç üzerinde birden fazla transit beyannamesinin bulunması halinde, tüm transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin tek seferde tamamlanarak aracın gümrüklü sahadan çıkışının gerçekleştirilmesi ve ilgili ihracat beyannamelerinin eksiksiz bir şekilde kapanması için, ilgili aracın plaka bilgileri ve araca bağlı tüm transit beyannamelerinin önceden bildirilmesine imkân sağlayacak bir web servis oluşturulmuştur.

Web servis bilgilerine Bakanlığımızın internet sitesinden erişilebilecek olup yapılacak bildirimlerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1) Transit beyannamelerine konu eşyanın taşındığı araç sınır (çıkış) gümrük idaresine varmadan önce,
– Plaka 1( Çekici)- Plaka2 (Dorse1/Konteyner) – Plaka 3 ( Dorse2/Konteyner),
– Araç ile ilişkili olan MRN almış tüm transit beyannamelerinin numaraları,
– Çıkış gümrük idaresi, bilgileri web servis üzerinden iletilir.

2) Web servis üzerinden bildirilecek transit beyannamelerinin basitleştirilmiş usulde (A3) gönderilmiş olması ve REL_TRA statüye gelmesi gerekmektedir. Transit beyannamelerinin geçerli olup olmadığı ile basitleştirilmiş usulde (A3) gönderilip gönderilmediği sistem tarafından kontrol edilir.

3) Daha önce varışı haber edilmiş ya da varışta kontrol sonucu girilmiş transit beyannameleri web servis üzerinde beyan edilemez.

4) İlgili aracın saha girişi yapılana kadar web servis üzerinden gönderim yapılabilir.

5) Sınır (çıkış) gümrük idaresinde aracın saha girişi yapıldıktan sonra web servis üzerinden gönderim yapılamaz. Gönderimi yapılmış olan bir kaydın üzerindeki bilgilerde hata tespit edilirse, aracın saha girişi yapılmış olsa bile transit beyannamelerinin sınır gümrük işlemleri tamamlanmamış ise kullanıcı tarafından kayıt iptal edilebilir.

6) Bir araç üzerinde birden fazla transit beyannamesinin olduğu durumlarda, araç üzerindeki transit beyannamelerinden herhangi birinin işleminin münferit olarak yapılmak istenilmesi halinde, ilgili memur ekranına, “Dikkat, işlemini yaptığınız araç üzerinde …. sayılı transit beyannameleri bulunmaktadır. Gerekli kontroller sonucunda bütün beyannamelerin aynı araç üzerinde olduğu tespit edilirse, işleme devam edilerek araç için muhafaza bilgi aktarımı ile saha çıkış onayı yapılmalıdır. Aksi halde, gerekli düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra onay verilmelidir. İşlemlere devam etmek istiyor musunuz?” uyarısı getirilir.

7) İlgili memur tarafından bahse konu araç üzerindeki transit beyannameleri kontrol edildikten sonra, ilgili transit beyannamelerinin araç üzerinde olduğu doğrulanırsa ilgili uyarıya “Evet” denilerek;
– Ulaştırma işlemleri,
– Muhafazaya bilgi aktarımı ve muhafaza saha çıkış onayı,
işlem adımları sistem tarafından aynı anda gerçekleştirilir ve araca bağlı tüm transit beyannamelerinin işlemleri aynı anda gerçekleştirilir.

8) İlgili memur tarafından araca yanlış bağlanan transit beyannameleri tespit edilirse, ilgili uyarıya “Hayır” denilir. Bahse konu transit beyannameleri sistemde çağırılarak plaka düzeltme ile diğer işlemler yapılır.

9) Bu işlemler tamamlanarak aracın yurt dışı yönünde saha çıkışı yapıldıktan sonra, tamamı veya son birim miktarı transit beyannamesinde açılmış olan ihracat beyannameleri sistem tarafından kapatılır.

Konu ile ilgili olarak izinli gönderici kapsamında tescil edilen transit beyannamelerinin sınır gümrük idaresindeki işlemlerinin 31.12.2021 tarihi itibariyle bu şekilde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print