T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-73421605-106.05-
Konu : Tek Pencere Sistemi Taranan Belgeler

22.10.2021/68400051
DAĞITIM YERLERİNE

Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen izinler ile ilgili olarak; izin başvurusunda taranarak eklenen belgelerin ayrıca gümrük beyannamesi aşamasında kağıt ortamında eklenmemesini teminen BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülü E-Belge ekranında belge no ile sorgu yapıldığında izne taranarak eklenmiş olan evrakların beyanname işlemlerini gerçekleştiren memurlarca “taranmış belgeler” sekmesinden görüntülenebilmesine
ilişkin sistemsel düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

Bilgi edinilerek bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.