Search
Close this search box.

Genelge 2021/29 – Dahilde İşleme İzni Kıymetli Maden İthali

Kaydet
Kapat
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı   : E-52707093-010.06.02-00068860672
Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.
GENELGE
(2021/29)

 

2- İlgi (b)’de kayıtlı Genelge’nin 3 üncü maddesinin (ii) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
“iii. Gümrük idaresince, (ii) fıkrası da dikkate alınarak, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında en fazla 20 kilogram standart işlenmemiş altın ithal edilmesine izin verilir.”
3- İlgi (b)’de kayıtlı Genelge’nin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir:
“7- İzin kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca gerçekleştirilecek standart işlenmemiş altın ithalinde beyannamenin 44 no.lu Açıklamalar alanına standart işlenmemiş altının formu (külçe/bar), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin beyan edilmesi zorunludur.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

 

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top