image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı   : E-52707093-010.06.02-00068860672
Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.
GENELGE
(2021/29)

 

2- İlgi (b)’de kayıtlı Genelge’nin 3 üncü maddesinin (ii) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
“iii. Gümrük idaresince, (ii) fıkrası da dikkate alınarak, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında en fazla 20 kilogram standart işlenmemiş altın ithal edilmesine izin verilir.”
3- İlgi (b)’de kayıtlı Genelge’nin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir:
“7- İzin kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca gerçekleştirilecek standart işlenmemiş altın ithalinde beyannamenin 44 no.lu Açıklamalar alanına standart işlenmemiş altının formu (külçe/bar), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin beyan edilmesi zorunludur.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

 

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print