Genelge 2021/33 – A.TR Dolaşım ve Menşe İspat Belgesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  :E-20117910-010.06.01-00070110287
Konu : A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat
Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

GENELGE
(2021/33)

Bilindiği üzere, 148 Seri No`lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri Seri No`lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2022 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri aşağıda yer almaktadır.

 

A.TR Dolaşım Belgesi

Menşe İspat Belgeleri

 

Onaylanmış İhracatçı Yetkisine Sahip Firmalara

Diğer Firmalara ve Gümrük Müşavirlerine

 

Satış Bedeli (TL)

3,00

3,00

3,00

Onay Bedeli (TL)

4,00

4,00

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top