T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-96603261-102.03-00070000685
Konu : 2012/14 Sayılı Genelge`nin Yürürlükten Kaldırılması Hk

GENELGE
(2021/34)

İlgi      : 2012/14 sayılı ve “Sigara Transiti” konulu Genelge.

10.12.2021 tarihli ve 31685 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 4919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 27.02.2012 tarihli ve 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu çerçevede, 27.02.2012 tarihli ve 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulanmasına ilişkin hükümlerin yer aldığı ilgide kayıtlı 2012/14 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet MUŞ
Bakan 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.