image_pdfimage_print

10.12.2021 Tarihli 31685 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4919

TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ ÜZERİNDEN TRANSİT EDİLECEK SİGARALAR HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR

27/2/2012 tarihli ve 2012/29424 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar”ın yürürlükten kaldırılmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 55 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 ARALIK 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

image_pdfimage_print